Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 2 102-105
PL Skuteczność realizacji zadań, które postawiono przed parkami narodowymi w Polsce zależy w dużej mierze od wielkości środków budżetowych i racjonalnego ich wydatkowania. Finansowanie parków narodowych a w szczególności Biebrzańskiego Parku Narodowego jest bardzo skromne i niezadowalające. Troska o re[...]
EN Effectiveness of the tasks that the national parks in Poland have been assigned to deal with depends to a large extent on the amount of budgetary resources and their rational spending. Financing of national parks in Poland and especially the Biebrza National Park is extremely limited and unsatisfact[...]
2
100%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 2 64
PL W politycznych dyskusjach o polityce energetycznej kwestia suwerenności i niezależności kraju jest obecna bardzo wyraźnie. Szczególnie kiedy mowa o węglu, podkreślana jest możliwość wykorzystywania lokalnych zasobów i technologii. Tymczasem w przetargu na wykonawcę ostatniej, zdaniem ministra energi[...]
3
100%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 5 61
PL Na początku kwietnia 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji, który zgodnie z uzasadnieniem ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w kraju poprzez rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w[...]
4
100%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 4 29--30
PL Rada Ministrów 6 marca 2018 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) oraz ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowane zmiany mają, zdaniem autorów, poprawić efektywność wykorzystania OZE i uprośc[...]
5
100%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 1 63
PL W Unii Europejskiej rok 2017 przebiegał w energetyce pod hasłem dyskusji na temat tak zwanego Pakietu Zimowego, czyli propozycji legislacyjnych dotyczących zasad działania energetyki w latach 2020-2030. Swoje wstępne stanowiska przyjęły pod koniec roku i Parlament Europejski (PE), i Rada Unii Europe[...]
6
75%
Czysta Energia
2016 Nr 4 26--28
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last