Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej
2011 Z. 12 55-58
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 4 (43) 36--38
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań włókien antyelektrostatycznych. Są to włókna polipropylenowe, z dodatkiem polimeru przewodzącego jakim jest polianilina. Mieszanki do formowania włókien sporządzano przez mechaniczne mieszanie na zimno składników. Dla poprawienia mieszalności obydwu polimer[...]
EN Initial research into methods for obtaining anti-static fibres is presented. We used mixtures of polypropylene, serving as a polymer matrix, as well as polyaniline (PANI) as a conductive polymer and alkylobenzenesulphone acid (ABSA) and a protonating agent. The concentration of PANI used in our rese[...]
3
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 7-8 29-33
EN The unique properties of bamboo and ways of bamboo fibers application were set out. Besides its exquisite tenacity, health effects, antimicrobial properties, bamboo fibers have also excelent smoothness, softness, springback, soft feel, very good thermal insulation and eminent hygroscopy. Those and o[...]
4
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 5 42-46
5
63%
Polimery
1998 T. 43, nr 6 365-373
PL Badano wywołane ogrzewaniem zmiany niestabilnej termicznie struktury krystalicznej PA 6 10, krystalizowanego izotermicznie. Wykorzystano metodykę krótkotrwałego (1 min) wygrzewania próbek w temperaturze wyższej od temperatury ich krystalizacji. W ocenie zmian stosowano metody DSC, densymetrii, WAXS [...]
EN Changes were studied, caused by heating, in the thermolabile crystal structure of polyamide 6 10 crystallized isothermally from the melt. PA 6 10 specimens were heated for 1 min at temperatures higher than the PA crystallization point. Densimetry, DSC, WAXS and SAXS techniques were used to study how[...]
6
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 115-127
PL Badano bawełnę syryjską o stopniach dojrzałości od 0,5 do 3,0 metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przełomy włókien badano w trybie elektronów wtórnych (SE), przy powiększeniach od 1.000x do 15.000x. Zaobserwowano wyraźną zmianę kształtu przełomu wraz ze zmianą stopnia dojrzałości bawe[...]
EN Syrian cotton of maturity degree range from 0.5 to 3.0 has been investigated by scanning electron microscopy (SEM). Fractures of fibres have been investigated in the mode of secondary electrons (SE), at magnifications from 1.000x to 15.000x. A distinct change of shape of fracture together with the c[...]
7
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 3 5-10
8
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 6 13-15
9
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 7 14-17
PL Zbadano wpływ dodatku syntetycznych polielektrolitów anionowych o charakterze terpolimerów winylowo-akrylowych na właściwości farby drukarskiej i jakość gotowych wyrobów. Wyznaczono optymalną ilość polielektrolitów w zagęszczeniu farby drukarskiej na bazie Manutexu RS. Określono podstawowe właściwoś[...]
10
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 10 11-13
PL Badania w podczerwieni ciał stałych w tym i włókien prowadzi się poprzez intensywne ich ucieranie z bromkiem potasu i formowanie pastylek pod wysokim ciśnieniem. Uzyskuje się wówczas w widmach IR dobrze rozdzielone pasma absorpcyjne. W wyniku rozpraszania analizowanych substancji w halogenkach metal[...]
11
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 12 28-31
EN The aim of this research was to experimentally determine the efficiency of Volatile Fatty Acids removal from the air stream in biological purification process by using of a fibrous beds. It was used biological filters maked to mixtures of natural materials such as bark, peat, cotton fiber, jute and [...]
12
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 10 3-6
PL Struktura nadcząsteczkowa włókien polipropylenowych kształtuje się podczas formowania, po czym podlega dalszej modyfikacji w procesach rozciągania i stabilizacji termicznej. W zależności od parametrów formowania we włóknach powstaje struktura mezofazowa lub struktura częściowo krystaliczna, najczęśc[...]
EN The supermolecular structure of the PP fibres is strongly differentiated, from a mesophase structure to a partly crystalline structure. From the three known polymorphic forms the most stable alpha form most often occurs in PP fibers. The beta form occurs in fibres forming at low take-up velocities w[...]
13
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 6 (54) 85--87
PL Przedstawiono niecodzienną, ale dobrze udokumentowaną, historię unikalnej kolekcji arrasów wawelskich, wskazując na jej szczególne znaczenie jako zabytku kultury światowej. W skrócie przedstawiono problemy przechowywania, konserwacji i restauracji tkanin historycznych, zwracając uwagę na ich biodeto[...]
EN The unusual, but well-documented history of the unique tapestry collection of the ‘Arrases of Wawel’, the Polish kings’ castle in Krakow, is briefly presented and its cultural importance emphasised. The problems of maintaining, preserving and restoring historical textile fabrics are mentioned, and t[...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 5 (70) 25--32
PL
EN The results of examinations of the strength and geometric dimensions of pneumatically spliced cotton combed ring spun yarns are presented. Unknotted spliced joints were linked using a Jointair 4941 splicing device produced by Mesdan installed on an automatic winder made by the company Savio. The inv[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 3 (57) 12--18
PL Dibutyrylochitynę otrzymuje się w wyniku reakcji estryfikacji bezwodnika/masłowego z chityną. Otrzymana w taki sposób dibutyrylochityna (DBCH) stanowi surowiec wyjściowy do formowania z niej włókien. Włókna DBCH formowano z roztworów sporządzonych w bezwodnym alkoholu etylowym. Zastosowano metodę fo[...]
EN Dibutyrylchitin (DBCH) was obtained from native krill chitin by its esterification with butyric anhydride. In this study, DBCH was the initial material for the fibre formation. DBCH fibres were manufactured from a polymer solution in ethyl alcohol by extrusion. Because a dry-wet formation method was[...]
16
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 1 (66) 13--18
PL Przedstawiona praca stanowi kontynuację wcześniejszych badań nad wyznaczaniem stopnia dojrzałości bawełny do tej pory wyznaczanego na podstawie analizy wzdłużnego, zewnętrznego widoku włókna bawełny. W wcześniejszej pracy zaproponowano metodę wyznaczania dojrzałości bawełny na podstawie analizy obra[...]
EN This paper is a continuation and generalisation of an earlier study of cotton maturity degree determination in the earlier paper. Up till now the maturity degree of cotton has been determined by the analysis of longitudinal outside views of cotton fibres. Early, we proposed a method of cotton maturi[...]
17
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 5 (59) 88--91
PL Stopień dojrzałości bawełny jest znaczącym parametrem, charakteryzującym właściwości włókna, a co za tym idzie wiele właściwości wyrobów włókienniczych jest od niego zależnych. W celu określenia stopnia dojrzałości, przez długi okres czasu stosowano w Polsce metodę opartą na „standardach rosyjskich”[...]
EN The degree of cotton maturity is a significant parameter characterising the properties of a fibre. Many textile properties depends on the degree of cotton maturity. A frequently applied method for determining this is based on the so-called ‘Russian standards’ which have been long applied in Poland. [...]
18
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2010 T. 5 53-65
PL Przedmiotem badań był polietylen małej gęstości modyfikowany estrami kwasu maleinowego maleinianem monoallilowym, maleinianem monobutylowym, maleinianem monododecylowym oraz tetrehydroftalanem monoallilowym. Metodami rentgenowskimi małego (SAXS) i dużego kąta (WAXS), zbadano wpływ modyfikacji na bud[...]
EN The object of investigation was low density polyethylene modified by following monoesters: allyl maleate, butyl maleate, dodecyl maleate, monoallyl tetrahydrophtalate. The obtained samples were characterized by: wide angle X-ray scattering (WAXS), small angle X-ray scattering (SAXS). The influence o[...]
19
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 3 41-44
EN Development trends of compact drafting apparatus were presented on the example of compact spinning machines produced by RIETER companies.
20
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 9 43-45
EN Constructional unification of compact spinning frames produced by RIETER compact company, being the example of dynamic and incessant development of this kind of spinning method.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last