Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2008 z. 91 67-68
EN In the paper results of test of wood creep was presented. Creep function of wood at pure bending was also determined.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 67-68
EN In the paper results of test of wood creep was presented. Creep function of wood at pure bending was also determined.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 263-270
PL W pracy analizuje się stan naprężeń i odkształceń w materiale kapilarno-porowatym z mikrouszkodzeniami. Zakłada się, że ośrodek składa się ze składników objętościowych oraz powierzchniowych na granicy faz. W filmie cieczy na powierzchni międzyfazowej uwzględnia się występowanie ciśnień rozklinowując[...]
EN In this paper state of stress and strain in a capillar-porous body with microdamage is analysed. Considered medium consists of volumetric and superficial components. One takes into consideration that disjoining pressure occuring on the interfacial surfaces, has on impact on plasticization of bodys's[...]
4
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2011 z. 11 123--126
EN A microorganisms change considerably the rheological properties of wood. The main objective of the paper is to analyze the usefulness of model to estimate the effects of such damage on the process of creep of wood.
5
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2014 z. 14 63--68
EN In the paper a analysis enabling the evaluation the stability and the usefulness of the model described in [1] was presented. The analysis was carried out for plywood and solid wood
6
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 67--70
EN The results of creep test for wood attacked by fungus are presented in the paper. They show that destruction caused by microorganisms intensifies rheological processes. Also values of the creep parameters for wood damaged by fungus are estimated.
7
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2007 z. 7 65--70
EN In the paper coefficients of creep function of wood at pure bending was determined. They were determined on the basis of measurements of beam deflections. Creep function is time function and beam deflections in following times are random variables. Therefore, analysed problem as stochastic case was [...]
8
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2008 z. 8 61--66
EN In the article the model of wood creep is introduced. The wood consists of cellulose mainly, therefore he is treated as the polymer. In the process The various types of relaxations change in polymers are taken into account in the process.
9
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2016 z. 16 87--94
EN A computational model based on the equation of damped longitudinal wave for the Kelvin-Voigt model (e.g. [8]) is presented in the paper. A results of ultrasonic tests of wooden samples are also presented. The presented mathematical model and the test results allowed estimating values of the modulus [...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 11 609--611
PL Określono wpływ impregnacji drewna na jego wybrane właściwości mechaniczne. Przeprowadzono nieniszczące badania i analizę drgań swobodnych belek z drewna niezaimpregnowanego i zaimpregnowanego. Właściwości mechaniczne opisano z wykorzystaniem modelu Kelvina-Voigta. Przedstawiono opis drgań swobodnyc[...]
EN A effect of wood preservation on the selected mechanical properties was determined. A non-destructive testing consisting in the analysis of the free vibration of beams of nonimpregnated and impregnated wood were carried out. Mechanical properties were described using Kelvin-Voigt model. A descriptio[...]
11
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2013 z. 13 95--100
EN The paper presents the results of dynamic tests of wooden cantilever beam at different humidities. It shows the influence of moisture content on stiffness damping. The model of stiffnes-mass damping is used in the considerations.
12
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2006 z. 6 105--108
EN In paper a model of plastic strain evolution in multicomponent body is presented. Growth of plastic strains was considered as dependet on stress in matrix, disjoining pressure and microcracks. Strain and disjoining pressure equation for this case are formulated.
13
63%
Archives of Metallurgy
14
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono gęstość energii ścian domenowych w kilku grupach jednoosiowych ferromagnetyków: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4); UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6); R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy); RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) oraz Sm2Fe17N3, stosując stereologiczną metodę Bodenbergera-Huberta. Magnetyczną strukturę domen[...]
EN In the paper domain wall energy density for some groups of uniaxial magnetic materials: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4), UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6), R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy), RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) and Sm2Fe17N3, was determined applying stereologic method of Bodenberger and Hubert. Magnetic domain struc[...]
15
51%
Transport Przemysłowy
2004 nr 3 (17) 58-63
16
51%
Mechanik
PL Przedstawiono krótki opis budowy, działania i technologii pracy samojezdnej obudowy hydraulicznej SOH, opis radiowego systemu sterowania pracą obudowy oraz omówiono algorytm i sposób realizacji monitorowania pracy obudowy w warunkach wybierania filarów resztkowych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.[...]
EN Design features operation and working of a self-propelled hydrauling lining SOH, radio control system of the lining, algorithm and realization of monitoring the lining operation while eliminating the residual pillars in the copper mines KGHM Polska Miedź S.A. Results of preliminary operation tests o[...]
17
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2002 T. 23, nr 3 193-208
PL Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską, stwierdzono, że magnes Sm-Fe-N, wytworzony metodą dyfuzji reaktywnej, składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0,86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alpha-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe poszczególnych faz. Prz[...]
EN Using X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy, it was found that Sm-Fe-N permanent magnets produced by reactive diffusion method consist of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0,86 and SmFe5 and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, the volume fractions of these phases were determined. Observat[...]
18
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2002 T. 23, nr 3 193-208
PL Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską, stwierdzono, że magnes Sm-Fe-N, wytworzony metodą dyfuzji reaktywnej, składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0,86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alfa-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe poszczególnych faz. Prze[...]
EN Using X-ray diffraction and Moesbauer spectroscopy, it was found that Sm-Fe-N permanent magnets produced by reactive diffusion method consist of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0,86 and SmFe5, and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, the volume fractions of these phases were determined. Observa[...]
19
45%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano dwie serie stopów Pri0+xFe9o-x (x=0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 and 5 % at.) wytworzonych poprzez długotrwałe wygrzewanie oraz szybkie chłodzenie cieczy na wirującym miedzianym bębnie. Przy użyciu analizy rentgenowskiej, spektroskopii mossbauerowskiej oraz transmisyjnej mikroskopi[...]
EN Two series of Prlo+xFe9o-x (x=0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 and 5 at. %) alloys produced by long time annealing and melt-spinning were investigated. The effects of processing method and alloy composition on the phase structure were determined and compared for these two types of samples using X-r[...]
20
45%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2002 nr 6 22-28
PL W referacie przedstawiono krótki opis budowy, działania i technologii pracy kasztu samojezdnego, opis radiowego systemu sterowania pracą obudowy oraz omówiono algorytm i sposób realizacji monitorowania pracy obudowy w warunkach wybierania filarów resztkowych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.
EN The paper shortly describes the construction, operation and technology of a self-propelled crib and radio control system of the support operation. There are also discussed the algorithm and realisation method of the support operation moni-toring in conditions of residual pillar working at mines belo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last