Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 8 1763--1766
PL Podczas produkcji mocznika występują zagrożenia zdrowia i życia pracowników, majątku przedsiębiorstwa i środowiska naturalnego. Przedstawiono zagrożenia bezpieczeństwa oraz skutki awarii reaktora syntezy mocznika wg technologii firmy Toyo-Koatsu dla wybranego scenariusza awaryjnego. Dokonano analizy[...]
EN Reactor for the Toyo-Koatsu synthesis of urea was evaluated by using the hazard operability anal. to possible accident scenarios. A new safety function for the case of blocked valve at the outlet of the reactor was proposed.
2
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN Industrial large-scale urea production creates a number of hazards due to equipment and machine failures as well as service errors. Failures can cause material, environmental and human losses. The work presents the assessment of safety hazards and failure effects for selected emergency scenarios of [...]
3
100%
Agricultural Engineering
PL W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój browarnictwa. Coraz częściej produkcja słodu i piwa ma miejsce nawet w mniejszych zakładach przemysłowych, restauracji browarniczej lub w domu. Ekstrakcja jest procesem wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu, w tym w produkcji żywności, ja[...]
EN In recent years, a dynamic development of brewing has been observed. Increasingly, production of malt and beer takes place even in smaller industrial factories, breweries restaurants or at home. Extraction is a process applied in a variety of industries, including food production, as a way of extrac[...]
4
63%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 6 142--149
PL Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) badane były jako przyjazny środowisku zamiennik kąpieli chromianowej w procesie usuwania powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej. Roztwarzanie miedzi w tych roztworach badane było metodą woltamperometrii cykliczne[...]
EN Ammoniacal solutions containing Cu(II) ions were tested as an replacement for chromate bath in the process of stripping copper coatings from steel elements subjected to thermochemical treatment. Dissolution of copper in those solutions was investigated by cyclic voltammetry and leaching tests. Inter[...]
5
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN An analysis of the risk of failure in the safety valve – tank with propane-butane (LPG) system has been conducted. An uncontrolled outflow of liquid LPG, caused by a failure of the above mentioned system has been considered as a threat. The main research goal of the study is the hazardous analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last