Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN The article discusses the nature of leadership. On the basis of a broad literature survey, the author presents the most popular approaches to leadership definition. Then he goes on to specify the key factors of effective leadership and a hierarchy of leadership levels.
2
100%
Problemy Jakości
EN The author starts with reminding us two concepts of quality management, i.e. Six Sigma and Lean. Then he goes to claim that in practice those two approaches are frequently applied in combination. Therefore he suggests - in line with an earlier concept of M. L. Georg - merging those two solutions to [...]
3
100%
Problemy Jakości
EN The article presents a review of selected theories of leadership ethics. The analysis includes the ideas presented by Heifetz, Burns, Greenleaf, Kant, Beauchamp and Bowie.
4
100%
Problemy Jakości
PL Po kilku latach stosowania omawianej metody okazuje się zazwyczaj, iż stając się elementem TQM, wzmacnia ona wewnętrzne środowisko korporacji.
EN The article describes the Japanese Hoshin kanri method whose basic objective is to translate management plans into the targets of individual staff members. The author points out that the method is gaining popularity among American and European businesspeople. However, its implementation - just like [...]
5
100%
Problemy Jakości
EN Nearly 57% of investigated firms have confirmed, that before fusion or overtaking an other firm, analyse the levels of quality management systems applied in them. The power of global corporations is very often comparable with the power of countries. Why they take so profound attention related to qua[...]
6
100%
Problemy Jakości
7
100%
Problemy Jakości
EN The new quality-enhancing systems introduced in large corporations are not only copied by their subsidiaries and affiliated companies, but often also adopted by their suppliers and business partners in order to meet the requirements set by the recipients of their products or services. [...]
8
100%
Problemy Jakości
EN Author's research on the world's largest corporations shows that TQM is among the most commonly used management concepts. Management through quality is most popular with companies in Western Europe (54.5%) and the USA (53.8%). The methods of TQM application vary and depend on the company's size and [...]
9
100%
Problemy Jakości
PL Źródłem opracowania i jego inspiracją były obserwacje przeprowadzone w kilku polskich szpitalach.
10
100%
Problemy Jakości
PL Spektakularne sukcesy przedsiębiorstw stosujących nowoczesne rozwiązania w sferze projakościowej wskazują na celowość odchodzenia od tradycyjnego podejścia do problemów jakości - polegającego na traktowaniu zarządzania jakością jako wyodrębnionej sfery zarządzania, nakładaniu na wydzielone komórki o[...]
11
100%
Problemy Jakości
2001 nr 6 9-11
PL Metoda oparta na pozyskaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości ; zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem.
EN The concept of six sigma is one of the most interesting pragmatic methodologies, leading to the improvement of profitability in all companies used its appriopriately. It bases on quality performance, considering 3-4 defects per milion opportunities (DPMO). This approach is as MAIC system determined [...]
12
100%
Problemy Jakości
PL Totalna kultura jakościowa organizacji zakłada, iż jednym z kluczy do sukcesu jest zwiększenie uprawnień pracowników. Oznacza to nie tylko wprowadzenie odpowiedzialności za jakość pracy, ale także doprowadzenie do podejmowania właściwych działań w przypadku pojawiania się zakłóceń, a głównie rozwiąz[...]
13
100%
Problemy Jakości
PL Okres transformacji polskiej gospodarki przyniósł widoczne zainteresowanie przedsiębiorstw potwierdzeniem zgodności systemów zapewnienia jakości z normą ISO serii 9000. Zdecydowanie największy przyrost liczby przedsiębiorstw, które uzyskały certyfikat ISO serii 9000 miał miejsce w ostatnich pięciu l[...]
14
100%
Problemy Jakości
PL Rozpoczynamy kolejny cykl publikacji poświęcony tym razem różnym aspektom TQM. W ciągu bieżącego roku zamieścimy 12 odrębnych opracowań różnych autorów na ten wielowątkowy temat. Prezentować tu będziemy aktualną wiedzę i przemyślenia naszych znanych oraz nowych, wybitnych autorów. Cykl ten zapropono[...]
EN What is practically and theoretically understood under the meaning of Total Quality Management - TQM? Why is it so important? The article presents the fundamental development of management based on classical theories of Weber, Taylor and Fayol. The transition to the modern thinking represented by De[...]
15
100%
Problemy Jakości
PL Blisko dziesięć lat temu przedsiębiorstwa polskie rozpoczęły wdrażanie norm ISO 9001 i ISO 9002. Ten stosunkowo długi już okres jaki upłynął od rozpoczęcia propagacji powyższych norm a także ich ciągle rosnąca popularność skłaniają do dokonania weryfikacji efektów ich wprowadzania. Przeprowadzone ba[...]
16
100%
Problemy Jakości
PL Zarządzanie przez jakość szeroko wykroczyło poza obszar działań wchodzących w zakres zarządzania jakością. Jest ono sposobem zarządzania - a raczej filozofią zarządzania - zakładającą podporządkowanie idei kompleksowej, totalnej jakości wszystkich podstawowych płaszczyzn funkcjonowania organizacji i[...]
17
100%
Problemy Jakości
PL Zarządzanie przez jakość, będąc pewnym rodzajem kultury organizacyjnej - wysuwającej na pierwszy plan kwestię jakości i dążenie do osiągania perspektywicznego sukcesu przez satysfakcjonowanie klienta, stanowi "filozofię" przedsiębiorstwa, a nie technikę jego działania. TQM oznacza jednak nie tylko z[...]
18
100%
Problemy Jakości
PL Często spotykamy się z pytaniami o związek między Standardem Zarządzania Jakością ISO 9000 a zarządzaniem przez jakość (TQM). Liczne przykłady z praktyki wskazują, iż możliwe jest posiadanie certyfikatu ISO 9000 bez podjęcia działań na rzecz wdrożenia TQM, a także odwrotnie - istnieją przedsiębiorst[...]
19
100%
Problemy Jakości
PL Model MBNQA, Deming Prize i EQA stały się wzorcem dla tworzenia krajowych programów promujących wdrażanie zasad kompleksowego zarządzania jakością.
EN The introductory part of the article presents the three most reputable quality award schemes, i.e. Deming Prize, Malcolm Baldrige National Quality Award and European Quality Award. The article goes on to discuss the results of analysing the solutions as applied in several dozen of selected countries[...]
20
100%
Problemy Jakości
2001 nr 5 8-10
PL Servqual stanowi kolejny przykład metody zbudowanej w oparciu o wytyczne TQM, służącej budowaniu jakości totalnej, koncentrującej się, w tym przypadku, na zagadnieniu usprawnienia jakości usług.
EN The Servqual method is a next example build on the TOM principles. In this case is it oriented to the Total Quality focused on the improvement of quality in services. A conceptual Model of Service Quality and its implications for future research is demonstrated and described. The discussion around a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last