Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 11 41-44
EN The paper presents a algorithm for the dynamic problems solution of the non-linear continuum mechanics. Motion of the continuum is describe by means of the total Lagrange's formulation and for the spatial diskretization of the continuum FEM-Method is used. Eąuations of continuum motion in incrementa[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 55-58
EN The contribution is devoted to modelling interaction of the fluid with a flexible body. Modelling is based on the system decomposition into two subsystems which are weak coupled by means of the boundary conditions on the interface. For solving this problem the coupled method solution of interaction [...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 191-196
PL W pracy przedstawiono uproszczony model matematyczny oddziałvwania pomiędzy przepływem moczu i męską cewką moczową Mocz rozpatrywano jako ciecz newtonowską. Założono, że przepływ' jest turbulentny. Ściany cewki posiadające własności elastyczne podlegają dużym odkształceniom. W pełni rozciągnięta cew[...]
EN The paper presents a simplified mathematical model of the interaction betw'een the urine flow and the male urethra. Urine is assumed to be a newtonian fluid. The flow is considered as turbulent. The wall of urethra featured by elastic properties undertakes large strains. When fully extended the uret[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 22 63-66
EN The paper deals with an introduction to the flow of non-Newtonian fluids. In this contribution we limit ourselves to the case of the isothermal flow of a viscous incompressible fluid. In order to incorporate the effect of the rate of strain on the fluid characteristics the relevant type of constitut[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 nr 21 85-88
EN The paper presents the software for the simulation of the urine flow in the urinary tract. This problem represents a high-complicated problem of the interaction between the urine and the wali of the urinary tract. Urine is assumed to be a Newtonian fluid. The flow is considered as non-stationary, is[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 93-96
EN The paper deals with an introduction to the modelling of the ureter contraction process in the bladder wall. In this contribution we limit ourselves to the plane case of the simplified mathematical model of this problem. The wall of bladder featured by non-linear elastic properties undertakes large [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 103-106
EN The paper deals with an introduction to the modelling of fluid flow by means of the smoothed particie hydrodynamics (SPH). This numerical approach is meshless and the computational grid is replaced by a finite set of interpolating points. The fluid flow is described by Euler equations using the Lagr[...]
8
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2007 z. 6 103--108
EN The paper gives a brief overview of the theory of the smoothed particle hydrodynamics (SPH). The SPH governing equations for incompressible flow of viscous fluid are derived. The presented SPH model is capable of simulating free surface flows involving fluid to fluid and fluid to rigid wall interact[...]
DE Im Beitrag ist kurzes Resümee der „Smoothed Particle Hydrodynamics" (SPH) Methode eingeführt. Hier sind die SPH Bewegungsgleichungen für inkompressible reibungsbehaftete Flüssigkeitsströmung ableitet. Dargestelltes SPH Modell ist für Simulierung der Strömung mit freier Oberfläche und für Flüssigkeit[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 99-102
EN The paper deals with an introduction to the modelling of the bladder crash simulation. In this contribution we will consider that the whole urine-bladder system is kinematically excited. The wall of bladder featuring by non-linear elastic properties undertakes large strains. The urine is a Newtonian[...]
10
51%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2008 z. 7 69--74
EN The study is concerned about an application of the smoothed particle hydrodynamics (SPH) method in elastodynamics. A brief description of the SPH model for elastic materials and related stabilising terms are presented. The performance of the implemented SPH code is tested for elementary problems of [...]
11
51%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 81--84
EN The biomechanical investigation of the knee joint is essential in understanding the joint function and interaction of various components in both intact and perturbed condition. The model of the knee joint with total knee replacement is based on the finite element method. The attention of the present[...]
CS Biomechanické studie kolenního kloubu jsou důležité pro porozumnění funkce kloubu a vzájemného působení jednotlivých komponent poškozeného i zdravého kloubu. Kolenní kloub je jeden z nejsložitějších kloubů v lidském těle. Model kolene s totální kolenní náhradou je založen na metodě konečných prvků. [...]
12
51%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 11--16
EN Fractures of distal femur are infrequent but devastating complications. For their treatment it is necessary to have a stable internal fixation. To choose suitable type of implant for concrete fracture is important problem in orthopedic practice. This study tries to suggest, which of four implants is[...]
CS Nadkloubní zlomeniny distálního femuru objevující se po implantaci totální kolenní náhrady patří k nepříliš častým, ale závažným komplikacím vedoucí k nutnosti dlouhodobé rehabilitace. I když jejich výskyt není častý, je jim třeba věnovat pozornost. Jelikož s rostoucím věkem obyvatelstva roste počet[...]
13
45%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2011 z. 10 29--34
EN The study aims to identify the key points affecting the patello-femoral joint stability and stress pressure distribution. The finite element model of the knee joint with structures supplying patellar retinaculum is used. The femoral component is rotated along the mechanical axis for 5 degrees both m[...]
CS Cilem teto prace je urćeni klicovych faktom, ktere ovlivnuji stabilitu patelo-femoralniho kloubniho spojeni. Dalśim cilem je urćeni rozłożeni napeti v tomto spojeni. Pro uvedenou analyzu je poużit drive definovany konećneprvkovy model kolenniho kloubu doplnćny o patelarni retinaculum. Pfidany dalsi [...]
14
45%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2010 z. 9 37--40
EN The study aims to identify the key points that affect the patello-femoral joint stability and stress distribution. The finite element model of the knee joint is used. The femoral component is rotated along the mechanical axis for 5 degrees both medially and laterally. The stress pressure distributio[...]
CS Tato práce si klade za cíl urćeni klíćových faktorů ovlivňujících stabilitu patelo-femorálního kloubniho spojení a rozloženi napěti v tomto spojení. Je použit konečně-prvkový model kolenního kloubu. Femorální část náhrady je otáčena kołem mechanické osy o 5 stupňů jak mediálně tak laterálně. Nakonec[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last