Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 3 158-160
PL Omówiono ogólnie stan techniczny obiektów po wieloletniej eksploatacji. Podano przykłady remontu tego rodzaju obiektów.
EN The technical condition of prefabricated bridges after many years of exploitation has been presented. Description of repair works of such objects is given.
2
51%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 321-324
3
45%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono techniczne sposoby remontów zabytkowych mostów sklepionych. Rozważania zilustrowano przykładami projektowanych i zrealizowanych remontów tego rodzaju.
EN Major repairing methods of historic vaulted bridges are described. Examples of repairing works realized are given.
4
45%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 643-648
PL Omówiono rozwiązania konstrukcji dwu wybranych kładek dla pieszych. Zastosowano ustroje: podwieszony jednopylonowy oraz podwieszony do łuku.
EN The pedestrian bridges built in the rest areas over A4 motorway are presented. They all reveal an interesting architecture being the landmarks along the monotony of motorway. They are prestressed concrete (spans) or steel (pylon, arch) structures.
5
45%
Inżynieria i Budownictwo
PL Kładka stanowi element przeprawy pomiędzy miejscowościami Sromowce Niżne (Rzeczpospolita Polska) i Czerwony Klasztor (Republika Słowacka). Zaprojektowano ją jako podwieszoną. Przęsło nurtowe ma rozpiętość 90 m, a przęsła nabrzeżne rozpiętość po 10,5 m. Pylon wykonano z rur stalowych, a pomost z drew[...]
EN The hanging footbridge gives ferry between Sromowce Niżne (Poland) and the Red Monastery (Slovakia Republic). The hanging footbridge has the main stream lengths of 90,0 m and the river sides of 10,5 m. The pylon was made of steel pipes and the deck of sticked timber.
6
45%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2007 Nr 3 36--39
7
39%
Inżynieria i Budownictwo
PL Ustrój nośny kładki stanowi ciągły dwuprzęsłowy dźwigar podwieszony do centralnie usytuowanego pylonu. Rozpiętości przęseł wynoszą 33,86 i 34,00 m. Dźwigary główne wykonano z rur o średnicy 323,9/12,5 mm. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne, montaż i kolorystykę obiektu.
EN Construction of the bridge is composed of two-span girder suspended by cables to centrally located pylon. The bearing girders with spans 2 x 34,00 m are constructed from steel pipes dia 323,9/12,5 mm. Structural system, assembly works and coloristic decoration of the pedestrian bridge is described a[...]
8
39%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 9 498-505
PL Opisano rozwiązanie estakady w postaci dwóch niezależnych 15-przęsłowych konstrukcji kablobetonowych. Ustrój nośny jest realizowany metodą nasuwania podłużnego.
EN Structural solution of the two separate lines of 15 flyover spans constructed of reinforced concrete girders is presented.
9
39%
Inżynieria i Budownictwo
PL Jest to most stalowy kratownicowy, składający się z dwóch oddzielnych konstrukcji. Został zbudowany w latach 1900-1903. Prace remontowe wykonano w latach 1997-1998. Opisano te prace remontowe, które chrakteryzują się rozwiązaniami niestandardowymi.
EN The steel trussed bridge was built in the years 1900-1903. The major repair was executed in the years 1997-1998. The non-conventional methods of repair works are described.
10
39%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 650-654
PL Opisano trzy przykłady uszkodzeń wiaduktów o konstrukcji żelbetowej. Podano kryteria wyboru sposobu ich naprawy, a także zakres robót remontowych.
EN Three examples of repair works concerning bridge structures over motoway damaged by oversized vehicles are described. The repair methods were different respectively to the scope of damages involved.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last