Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy określono wpływ karfentrazonu etylu zaaplikowanego w dawkach 0,265, 5,280, 10,560, 21,180, 42,2 40 μg kg-1s.m. gleby na grzyby, promieniowce, bakterie organotroficzne, oligotroficzne ogółem i oligotroficzne przetrwalnikujące oraz aktywność dehydrogenaz, katalazy, ureazy, fosfatazy alkaliczne[...]
EN The aim of this study was to determine the effect of carfentrazone-ethyl (CE) doses of 0.265, 5.280, 10.560, 21.180, 42.240 μg kg-1 soil DM on fungi, Acnomycetes, organotrophic bacteria, total oligotrophic bacteria and spore-forming oligotrophic bacteria, and on the activity of dehydrogenases, catal[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL W doświadczeniu laboratoryjnym określono oddziaływanie herbicydów Alister Grande 190 OD, Fuego 500 SC i Lumax 537,5 SE na liczebność i różnorodność promieniowców, aktywność enzymów glebowych i ich oporność na herbicydy. Do gliny piaszczystej wprowadzono w odpowiednich obiektach środki chwastobójcze [...]
EN A laboratory experiment was completed to determine the effect of the herbicides Alister Grande 190 OD, Fuego 500 SC and Lumax 537.5 SE on counts of actinomycetes as well as the activity of enzymes and their resistance to herbicides. Sandy loam was mixed with appropriate doses of the herbicides, such[...]
3
100%
Environment Protection Engineering
EN The study has been made to determine the effect of soil contamination with a new generation herbicide on the abundance and diversity of microorganisms, activity of soil enzymes and their tolerance to the herbicide Successor T 550 SE. Herbicide disturbed the biological balance of soil as expressed by[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last