Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule omówiono procedury rozmytego dostrajania regulatora PID. Przeznaczone sa one do pracy w fazie rozruchu i fazie pracy ustalonej układu regulacji. Obie procedury nie wymagają przeprowadzania czynnych eksperymentów identyfikacyjnych przez co nie pogarszają w czasie swojej pracy jakości regul[...]
EN In the paper procedures for a fuzzy-logic based tuning of PID controllers are described. procedures are designed for use during the start-up and steady-state phase of the control system. Both procedures do not require any active identification experiments to be carried out, thanks to which the contr[...]
2
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2003 nr 3 21-25
3
100%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 6 266-269
4
100%
Archives of Control Sciences
EN In the paper problems with dynamic decoupling of the left-invertible multi-input multi-output dynamic (MIMO) linear time invariant (LTI) plants are considered. It is presented an universal and efficient algorithm for synthesis of control system for proper, square, right and left invertible plants wh[...]
5
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 3 471--479
EN In the paper problems with dynamic decoupling of the left-invertible multi-input multi-output dynamic (MIMO) linear time invariant plants using a squaring down technique are considered. The procedure of squaring down the plant model and grouping of plant inputs and outputs are discussed. The final p[...]
6
88%
Nowoczesne Gazownictwo
2004 nr 4 11-18
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule omawia się sposoby odsprzęgania dynamicznych wielowymiarowych układów liniowych do celów sterowania nimi w otwartej pętli. Rozważa się zarówno odsprzęganie statyczne eliminujące interakcje między poszczególnymi wyjściami obiektu w stanach ustalonych jak i odsprzęganie dynamiczne pozwalają[...]
EN In the paper methods for decoupling of dynamic multivariable systems are presented. There is discussed both static and dynamic decoupling of systems for open-loop control. The designed elements of the system provides elimination of interactions between specific plants inputs and outputs in a steady [...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł prezentuje wyniki analizy porównawczej układu regulacji dla obiektów o wielu wejściach i wielu wyjściach MIMO, zaprojektowanego z użyciem algorytmu dynamicznego odsprzęgania, oraz odpornego układu regulacji MFC; zakłada się przy tym, że w pętli głównej regulator wyznaczony jest w drodze synt[...]
EN The paper presents results of comparative analysis of the control system introducing dynamic decoupling and the robust two-degrees of freedom control system with the use of the decoupled model of the MIMO process. The model loop of the MFC is designed with the use of dynamic decoupling algorithm. Th[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 116-119
PL W artykule przedstawia się odporny układu regulacji MFC z przełączanymi pętlami modeli sterowanego obiektu, do regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy powietrza. Poszczególne pętle modeli projektowane są bądź to z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęgania nominalnego modelu[...]
EN The paper presents a robust two-degrees of freedom control system MFC, with switched model loops, tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. The model loops are synthesized with the use of either the decoupled nominal model of the linearized MI[...]
10
63%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 2 36--39
PL W roku akademickim 1994/95 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej uruchomiono nowy kierunek studiów "Automatyka i robotyka", od początku cieszący się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Realizacja programu studiów na tym kierunku wymaga specjalistycznych laboratoriów dyda[...]
11
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 558--563
PL Celem artykułu jest pokazanie nowoczesnego podejścia do realizacji projektów modernizacji istniejących systemów bezpieczeństwa i sterowania obiektami technologicznymi na przykładzie tłoczni gazu. Podejmowane działania mają za zadanie utrzymanie infrastruktury na odpowiednim poziomie funkcjonalności [...]
EN The aim of the paper is to present a modern approach to the realization of upgrading projects for existing security systems and control of technological objects on the example of gas compressor stations. The actions undertaken are designed to maintain the infrastructure not only at the appropriate l[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawia się nową odporną strukturę regulacji MFC/AVG (MFC . ) stanowiącą modyfikację znanego w literaturze układu MFC (Model-Following Control) [1-8]. Proponowana struktura charakteryzuje się dużą odpornością na perturbacje sterowanego obiektu oraz małą wrażliwością na występujące w u[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 2 112-114
PL W artykule prezentowana jest metodologia projektowania układu regulacji prędkości dla powszechnie używanego w układach napędowych obrabiarek CNC serwonapędu prądu stałego. Przedstawiono metodę PID-OVR, którą wykorzystuje się do wstępnego doboru nastaw regulatora oraz procedurę rozmytego dostrajania[...]
EN The paper presents a methodology of designing a velocity control system for a DC motor servo drive that is widely used in CNC power transmission systems. There are presented both: the algorithm for tuning the velocity controller for a specified value of overshoot and a fuzzy-logic based tuning of PI[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy omawia się problemy wystepujące przy projektowaniu i realizacji w dziedzinie czasowej adaptacyjnych układów sterowania w wielowymiarowych układach dynamicznych ze sprzężeniem zwrotnym, wykorzystujących technikę lokowania biegunów (z ang. Pole Placement). Na tle ogólnych wymagań stawianych wi[...]
EN The paper deals with problems encountered when designing and implementing (in time domain) adaptive control systems in feedback multivariable dynamic systems employing the pole placement approach. Some cases of modal control using full-order functional reduced-order Luenberger observers are consider[...]
15
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN The paper presents an adaptive multivariable control system for a Multi-Input, Multi-Output (MIMO) nonlinear dynamic process. The problems under study are exemplified by a synthesis of a course angle and forward speed control system for the nonlinear four-Degrees-of-Freedom (4-DoF) mathematical mode[...]
16
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 385-391
PL W artykule przedstawia się wieloregulatorową, przełączalną strukturę układu sterowania nieliniowymi obiektami dynamicznymi MIMO na przykładzie sterowania położeniem statku wiertniczego z wykorzystaniem nieliniowego modelu wolnozmiennych ruchów statku nad punktem wiercenia w trzech stopniach swobody [...]
EN In the paper a multicontroller-based switchable control system structure is proposed to control nonlinear MIMO plants. The considered structure contains a set of linear feedback controllers operating together with an additional, decoupled loop of the control system. The nonlinear model of low-freque[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 113-115
PL Przedstawiony w niniejszym artykule materiał stanowi podsumowanie prac nad prototypowym stanowiskiem badawczym układu napędowego stolika X-Y frezarki sterowanej numerycznie z użyciem systemu o otwartej architekturze iCNC. Opisywany projekt O.C.E.A.N. (Open modular Control system for linEAr motioN dr[...]
EN The paper provides a summary of the researchwork on a prototype of the motion drive of the X-Y table within computer numerically controlled milling machine, controlled with the open architecture system iCNC. Project O.C.E.A.N. (Open modular Control system for linEAr motioN drive) is an intelligent m[...]
18
51%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawia się jedno z zagadnień diagnostycznych związanych z mikrofrezarką. Zaprezentowany został także krótki opis zaprojektowanej i uruchomionej maszyny do mikro frezowania. Rozważona została konstrukcja geometryczna maszyny oraz przedstawione zostały systemy pomiarowe i napędowe. Pon[...]
EN The paper deals with the one of the designed diagnostic issue for micro milling machine. The short description of designed and set in motion micro machine for milling is presented. Geometrical construction is deliberated as well as a drive and measurement systems are depicted. Moreover capabilities [...]
19
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono mobilny system wizualizacji mikroobrabiarki numerycznej wykorzystujący urządzenia mobilne: tablet i smartfon. System jest wdrażany i testowany w katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecin[...]
EN In the paper a mobile visualization system of a numerical micromachine tool using mobile devices: tablet and smartphone is presented. The system is implemented and tested in the Department of Control Engineering and Robotics at the Faculty of Electrical Engineering, West Pomeranian University of Tec[...]
20
51%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In the paper an adaptive linear control system structure with modal controllers for a MIMO nonlinear dynamic process is presented and various methods for synthesis of those controllers are analyzed. The problems under study are exemplified by the synthesis of a position and yaw angle control system [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last