Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 9 44-45
2
100%
Izolacje
2015 R. 20, nr 5 48--58
PL Nowe regulacje prawne wprowadzają obowiązek systematycznego zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków. Będzie to skutkowało wzrostem grubości tradycyjnie stosowanych materiałów izolacyjnych w systemach ETICS, co wymusi nowe rozwiązania w zakresie ich [...]
EN The new legal requirements introduce an obligation to systematically lower the value of heat transfer coefficient (Uc) for all types of buildings. This will result in increasing thickness of insulation materials traditionally used in ETICS systems, which will force new solutions for attachment, larg[...]
3
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono zmiany wymagań izolacyjności cieplnej w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Omówiono problem zwiększania grubości izolacji dla różnych wariantów przegród. Przedstawiono wyliczenia koniecznej grubości dodatkowej izolacji termicznej na przykład[...]
EN The article discusses the changes in the requirements concerning thermal insulation performance, i.e. heat transfer coefficient, for external space dividing elements (building envelope). There is a discussion of the issue of higher insulation thickness for various envelope options. Calculations are [...]
4
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 36--37
5
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 108-108
6
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 45-48
7
63%
Materiały Budowlane
1999 nr 7 74-75
8
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 24--27
9
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 34--37
10
63%
Izolacje
PL Dopuszczenie systemu ociepleń do stosowania jest możliwe na podstawie odpowiedniego oznakowania produktu. By wprowadzić oznakowanie, producent musi dokonać oceny zgodności systemu z odpowiednimi dokumentami odniesienia oraz wydać deklaracje zgodności. Może to zaś zrobić według trzech sposobów, a mia[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2002 nr 8 27-27
12
51%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono najpopularniejsze metody mocowań systemów ociepleń. Zwrócono również uwagę na niektóre ograniczenia związane ze stosowaniem poszczególnych metod.
EN The article presents the most popular fixing methods for thermal insulation systems. Some limitations related to the utilisation of individual methods were also noted.
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last