Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrównoważony rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2019 no. 2 87--95
EN The concept of sustainable development has a number of definitions. In a general sense, it assumes interdependence and equivalence of three domains of reality: environment, society and economy. Harmonisation of the relationship between the society, the economy and the natural environment requires th[...]
2
100%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2005 T. 1, nr 1 35--43
PL Problem rewitalizacji miast sprowadza się w aspekcie przyrodniczym do trzech podstawowych zasad: ochrony ziemi, ochrony wód i ochrony bioróżnorodności. Zasada świętości ziemi oznacza szeroko rozumiany recykling terenów zainwestowanych. Prowadzi on do zwiększania udziału terenów zieleni w strukturze [...]
EN The problem of revitalization of cities amounts in natural aspect to 3 basic principles: land protection, water protection and biodiversity protection. The principle of land sacredness equals a widely understood invested areas recycling. It leads to increase in green areas share in city's spatial st[...]
3
67%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2020 nr 1-2 23--27
PL Artykuł przedstawia problematykę związaną z masą samochodów elektrycznych, metodą ich ładowania oraz zasięgiem. Zaprezentowano rodzaje kompozytów oraz wybrane rozwiązania i innowacyjne koncepcje skupiające się na wykorzystaniu kompozytów, głównie z udziałem włókien węglowych w rozwiązaniach struktur[...]
EN The article presents the problems related to the mass of electric cars, their charging method and range. The paper presents types of composites as well as selected solutions and innovative concepts focusing on the use of composites mainly with the participation of carbon fibres in structural solutio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last