Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrównoważone projektowanie architektoniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2011 Nr 2(30) 43--46
PL Wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego praktyka architektoniczna ulega przeobrażeniu. Coraz wyraźniej akcentowane są kwestie społeczne i ekologiczne. Etyka środowiskowa, której przedmiotem refleksji jest człowiek i środowisko, stanowi podstawę filozoficzną koncepcji zrównoważonego projektowania archite[...]
EN The idea of sustainable development has been reflected in numerous declarations, documents, laws and regulations. However, its realization still has the character of a challenge - architecture seeks a concept of environmentally friendly and socially responsible design, referred to as balanced or env[...]
2
100%
Architectus
2014 Nr 2(38) 3--13
PL Problematyka zrównoważenia jest obecnie jednym z najważniejszych tematów o zasięgu międzynarodowym. Z jednej strony stanowi modę, z drugiej zaś jest niezbędnym czynnikiem stabilnego rozwoju cywilizacji. Warunkiem realizacji idei zrównoważenia jest wysoki poziom świadomości społecznej oraz wola zmian[...]
EN The issue of sustainability is at present one of the leading subjects in an international scope. On the one hand, it is fashionable, while on the other hand it is an essential factor of the stable development of civilization. Both a high level of social awareness and the willingness to change are co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last