Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrównoważona architektura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2006 nr 4 8--12
2
100%
Budownictwo i Architektura
PL Paradygmat zrównoważonego rozwoju oddziałując na wszystkie dziedziny życia obecny jest również w projektowaniu architektonicznym. W tym przypadku oznacza tworzenie dobrej przestrzeni do życia i relacji społecznych w sposób, który spełnia oczekiwania i daje szansę realizacji potrzeb zarówno obecnym, [...]
EN The paradigm of sustainable development concerns social life in general. In the architectural context this simply means creating a good space for living in a way that meets the expectations and gives a chance for the fulfilment of needs of both the current and future generations over a long period o[...]
3
100%
Architectus
2014 Nr 2(38) 3--13
PL Problematyka zrównoważenia jest obecnie jednym z najważniejszych tematów o zasięgu międzynarodowym. Z jednej strony stanowi modę, z drugiej zaś jest niezbędnym czynnikiem stabilnego rozwoju cywilizacji. Warunkiem realizacji idei zrównoważenia jest wysoki poziom świadomości społecznej oraz wola zmian[...]
EN The issue of sustainability is at present one of the leading subjects in an international scope. On the one hand, it is fashionable, while on the other hand it is an essential factor of the stable development of civilization. Both a high level of social awareness and the willingness to change are co[...]
4
100%
Architecturae et Artibus
2016 Vol. 8, no. 3 115--124
PL Paradygmat zrównoważonego rozwoju ma wpływ na wszystkie dziedziny życia, łączy aspekty społeczno-kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze, ekologiczne i środowiskowe. Jest również obecny w projektowaniu architektonicznym, narzuca potrzebę poszukiwania równowagi pomiędzy jakością środowiska zbudowanego a [...]
EN The paradigm of sustainable development has an impact on all areas of life, combines socio-cultural, economic, ecological and environmental aspects. It is also present in architectural design, necessitates seeking a balance between the quality of the built environment and the harmony of the natural [...]
5
100%
Technical Transactions
PL Współczesna szkoła stoi przed licznymi wyzwaniami. Uczy dzieci o potrzebie zrównoważonego rozwoju, zatem zarówno teren szkoły, jak i jej budynek powinny być żywymi przykładami rozwiązań proekologicznych. Krajobraz terenu szkoły ma potencjał do promocji zdrowia. Artykuł omawia ścisły związek między k[...]
EN Modern schools face numerous challenges. They need to teach children about the need for sustainable development. Thus, school buildings and premises should be designed as living examples of the pursuit of sustainability. Moreover, green school grounds have the potential to become health-affirming la[...]
6
84%
Przestrzeń i Forma
2018 nr 34 83--94
PL Problem mieszkaniowy w Afryce jest jednym z wyzwań, które należy rozwiązać, aby Afrykanie mogli odzyskać godność życiową i zabezpieczyć swoje prawa do tradycyjnego życia rodzinnego w akceptowalnych warunkach. W artykule opisano badania nad typowymi rozproszonymi strukturami miejskimi i potrzebą wspi[...]
EN The author shares his reflections on state of art in housing and urban planning, deficiencies, expectations and possibilities in the Sahel region of Africa. He notices, that the housing problem in Africa is one of the challenges, which should be solved in order to recover life dignity of African peo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last