Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornikowiec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Na przykładzie budowanych obecnie nowoczesnych zbiornikowców zwrócono uwagę na zalety stali nierdzewnych duplex, które charakteryzują się wyższą wytrzymałością i odpornością zarówno na pękanie korozyjne w środowisku chlorków, jak i na korozję wżerową, w porównaniu ze stalami austenitycznymi. W oparc[...]
EN By way of example of advanced tankers built nowadays it has been indicated the advantages of duplex stainless steels, which, in comparison with austenitic steels, are chatacterized by higher strength and resistance agains both corrosion cracking in chlorite environment and pitting corrosion. Having [...]
2
100%
Journal of KONES
PL Analizie poddano statki zaliczone do grupy zbiornikowców, budowane w okresie ostatnich 40 lat. Przedmiotem analizy były parametry energetyczne tego typu statków, w szczególności: prędkość eksploatacyjna statku, moc silnika głównego, typ i producent silnika głównego, a w związku z tym typ układu napę[...]
EN It was presented energetic and exploitational parameters of tankers built during last 40 years. It was made use of Clarkson database of tankers. The analysis of correlation between chosen parameters was made, for example among main engine power and tanker length overall, among main engine power and [...]
3
100%
Journal of KONES
PL Analizie poddano statki zaliczone do grupy zbiornikowców, budowane w okresie ostatnich 40 lat. Skorzystano z udostępnionej bazy danych firmy Clarkson, obejmującej grupę 5114 jednostek. Udostępniona baza miała ograniczony zakres prezentowanych parametrów, w związku z tym zakres możliwej analizy param[...]
EN The ships, reckoned to tankers group and constructed in the period of last 40 years were submitted to analysis. The hull database of Clarkson firm, comprehensive the group of 5114 ships was rendered accessible and used. Rendered accessible base had the very limited presented range of parameters, in [...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 3 3969--3974
PL W artykule autorzy chcieliby przedstawić praktyczne zastosowanie Planu Sprawnego Zarządzania Zasobami Energetycznymi Statku (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) na podstawie wprowadzonego w życie SEEMP w jednym z przedsiębiorstw armatorskich zbiornikowców. Autorzy przedstawili środki sto[...]
EN In the paper authors would like to present practical application of Ship Energy Efficiency Management Plan on the base of implemented SEEMP in one of tankership company. Authors presented possible measures for improvement of energy efficiency, monitoring methods and on board vessel evaluation of eff[...]
5
84%
Rynek Energii
2018 Nr 4 9--13
PL W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania, ekologiczne i prawne wykorzystania LNG w transporcie morskim. Oceniono stan obecnej floty jednostek zasilanych skroplonym gazem ziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem basenów Morza Północnego i Bałtyckiego. Przeanalizowano ruch statków na akwenie P[...]
EN The article presents the causes and the ecological and legal conditions of LNG’s use in maritime transport. The status of the current fleet of vessels fuelled by liquefied natural gas has been assessed, with a particular focus on the North Sea and Baltic Sea basins. Vessel traffic in the South Balti[...]
6
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W artykule przedstawiono stan floty zbiornikowców LNG przewidywanych do obsługi terminala LNG, w tym z uwzględnieniem autoryzacji gazowca dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarach ograniczonych. Rozpoznano przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa statku na ograniczonej drodze wodnej, właściwoś[...]
EN The paper presents status of the LNG carrier fleet envisaged for serving an LNG terminal and it includes LNG carrier authorization to ensure sailing safety in restricted areas. It studies potential safety risks for ships in a restricted waterway, characteristics of LNG carrier sailing in terminal wa[...]
7
67%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 10 (82) 183-192
PL W artykule przedstawiono oryginalną metodę określania zapotrzebowania energii do napędu statku, energii elektrycznej oraz wydajności kotłów dla nowoczesnych zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i jej produktów, na etapie wstępnego projektowania statku, przy wykorzystaniu metod statystycznych.
EN This article presents a method of estimating main propulsion power, electrical power and boiler capacities of modern crude oil and products tankers using statistic methods of calculations.
8
67%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W przedsiębiorstwach żeglugowych istnieją systemy zarządzania bezpieczeństwem, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, statku i przewożonego ładunku. W chwili obecnej, pomimo ich obligatoryjnego wprowadzenia, systemy te nie skutkują znacznym wzrostem poziomu bezpieczeństwa. Jedną z przy[...]
EN Shipping companies make use of safety management systems that result in better safety for workers, vessels and cargo. At present, in spite of mandatory use, these systems do not result in the considerable increase of the safety level. One of the reasons can be the lack of feedback between ship desig[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last