Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornik żelbetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę stanu technicznego żelbetowych zbiorników po 20 - letniej ich eksploatacji jako otwarte komory fermentacyjne w oczyszczalni ścieków. Podano materiałowe i technologiczne propozycje renowacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN In this paper wepresent the analysis of the technical conditions of the concrete after 20 years of exploitation of them. There were at sewage treatment plants in 'OKF' - tanks. We report the technology, and materials, and possibility of the renovation and the protection from corrosion of this tan[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę nośności i zarysowania ściany zbiornika na wodę o pobocznicy walcowo stożkowej, w którym występowały uszkodzenia świadczące o niedostatecznej jego szczelności. Zastosowano wzmocnienie ściany zbiornika przez sprężenie zewnętrznymi kablami niskotarciowymi L 15,5. W za[...]
EN In the paper were presented analysis of both ultimate and serviceability limit state (especially cracking) of storage water tanks wall, with cylindrical - cone side surface. The damages of the tank proved its insufficient leak tightness. Strengthening of the reinforced concrete wall with external u[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono stan techniczny żelbetowego zbiornika monolitycznego o rzucie prostokątnym (wymiary wewnętrzne: w rzucie 3188 x 1595 cm, wysokość 442 cm). Stwierdzono występowanie silnych uszkodzeń powierzchniowych konstrukcji żelbetowej oraz skorodowanie elementów stalowych. Zbiornik po remoncie jest dale[...]
EN Technical condition of the rectangular RC water tank with inside diamensions 3188 x 1595 cm and hight 442 cm is described. Serious damages on inside surfaces of the concrete walls and corrosion of steel elements is stated.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 12 683-685
PL Opisano stan awaryjny nowo wybudowanego zbiornika monolitycznego w oczyszczalni ścieków. Oceniono, że przyczyną tego stanu było nieuwzględnienie w obliczeniach przestrzennej pracy statycznej konstrukcji zbiornika, obciążenia temperaturą, a także wpływu skurczu betonu.
EN The emergency condition of the newly built reinforced concrete tank in a waste treatment plant is described. It is stated that in design analysis of the tank some important factors such as three-dimensional state of stress, temperature influence and concrete shrinkage have been omited.
5
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 3 40-41
PL Budynki, w których przewiduje się pobyt ludzi, powinny mieć zapewnione odprowadzenie powstających w budynku ścieków bytowych i innych. W przypadku braku możliwości podłączenia budynku do komunalnej sieci kanalizacyjnej poza działką lub w efekcie braku warunków dla zastosowania przydomowej oczyszczal[...]
6
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 490-491
PL Obiekt jest eksploatowany od 1975 roku. Opisano zakres niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych, mających na celu adaptację istniejącego obiektu na komory biologicznej defosfatacji ścieków miejskich.
EN The scope of necessary repair and modernization after 25 years of exploitation of reinforced concrete chambers for the purpose of biological treatment of municipal waste has been described.
7
88%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 251-255
PL Na przykładzie zrealizowanych komór osadu czynnego o wymiarach w planie 82,9 x 77,0 m i wysokości ścian 6,0 m, przedstawiono zasady projektowania i technologii wykonania bezdylatacyjnych konstrukcji wodoszczelnych zbiorników żelbetowych.
EN Design and execution guide lines for jointless watertight RC chambers are presented. An example of realized chambers with dimmensions in plan 82,9 x 77,0 m and high 6,0 m is described.
8
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 4 3--4
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono stosowane rodzaje cięgien sprężających, zakotwień, sposoby sprężania i zabezpieczenia przed korozją. Podano wyniki badań i pomiarów, przeprowadzonych w czasie sprężania obiektów.
EN There are presented prestressing tendons, anchorages and corrosion protection methods that are used as well as methods of prestressing force realization and results of measurements made in course of prestressing. All measurements and works were carried out by Prestressed Structures Section of Cracow[...]
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 274-275
11
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 7 357-359
PL Zbiornik prostopadłościenny dwukomorowy o wymiarach zewnętrznych w rzucie 51,90 x 37,35 m i wysokości 6,60 m, eksploatowany od 1997 r., wykazywał nadmierne odkształcenia ścian. Opisano przyczyny tych odkształceń i stwierdzonych zarysowań, a także sposób i przebieg realizacji wzmocnienia zbiornika.
EN Exploited since 1997 double-chamber cubicoidal sewage tank size 51,90 x 37,5 m and 6,60 m high shows excessive walls deformation. The reason of cracking and displacements are analysed and method of reinforcing the tank given.
12
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy dokonano analizy wpływu zjawiska obciążenia temperaturą na procesy odkształcania i deformacji konstrukcji budowlanych. Jako przykład postawionej tezy przedstawiono analizę przyczyn awarii płyty górnej zbiornika na ciekłe medium, w której zidentyfikowano wady w postaci pęknięć wzdłuż kierunku[...]
EN The authors analyze the impact of the phenomenon of temperature load on the building structure deformation processes. As an example, the failure of the top plate of the tank to the liquid medium was described. Defects such as cracks along the direction of the main reinforcement in the structural ele[...]
13
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 12 44-47
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 119-128
PL W pracy przedstawiono analizę stanu zarysowań żelbetowych ścian baterii dołów warzelnianych, poddanych działaniu obciążeń statycznych i pozastatycznych. W trakcie eksploatacji dołów warzelnianych, wykonanych jako cztery zblokowane zbiorniki o konstrukcji żelbetowej, stwierdzono wystąpienie przeciekó[...]
EN The paper presents the analysis of scratching state of RC walls in boiling pits' conslruction. Structure was made as four tanks building and founded 2,90 m below ground level. Overall dimensions were I5,30x20,40><3.30 m. During exploitation the walls showed leaking symptoms through the micro-scr[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 131-143
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu spękań żelbetowych ścian komory fermentacyjnej na bezpieczną eksploatację obiektu. Zbiornik składa się z trzech elementów konstrukcyjnych: leja osadowego, ściany komory i kopuły przekrywajacej. Elementy zbiornika wykonano jako monolityczne z betonu zbrojonego. Wy[...]
EN The paper presents the analysis of influence of scratching in the biological treatment plant walls on the operational security of the construction. The biological reactor, with 16 m diameter and capacity of 3150 m3 was shaped as three elements construction, such as sedimentary funnel. Torroidal c[...]
16
75%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie możliwości zastosowania sprężania betonu jako sposobu eliminacji termicznych i skurczowych zarysowań ścian zbiorników żelbetowych. Stwierdzono, że największe przyrosty temperatury, spowodowane samonagrzewaniem się twardniejącego betonu, w ścianach o [...]
EN lnvestigations aiming to verify the possibility of use ot concrete prestressing as the method of elimination of shrinkage cracks of reinforced concrete bin walls have been carried out. It has been stated, that the highest increases in temperature bringing about the self-heating of hardening concrete[...]
17
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 2 14-16
18
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2010 nr 2 36-38
PL Doszliśmy do wniosku, że warto opisać nasze doświadczenia związane z renowacją zbiornika wody pitnej zlokalizowanego na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu. Dlatego, że poszczególne rodzaje technik stosowanych do naprawy tego zbiornika i poszczególne materiały mogą być z powodzeniem transponowane do sk[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 411-418
PL W niniejszym artykule przeanalizowano rozwój naprężeń termicznych w segmencie ściany żelbetowej wykonanej pomiędzy istniejącymi segmentami ściany zbiornika.
EN In this article was presented an approximate analysis of the development of a thermal stress in the wall of the cylindrical RC tank which realized during the extension of the sewage treatment plant Krakow-Plaszow. In the analysed wall appeared four through cracks three days after removal of formwork[...]
20
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 1 7--11
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last