Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 1(70) 23-32
EN In the course of recent years, i.e. the end of the 2th and beginning of the 21st century there emerged several conflicts and tensions of various - regional or local - dimensions that had wide implications on an international scale. They often derived from domestic tensions and crises which sometimes[...]
2
88%
Budownictwo i Prawo
2002 R. 6, nr 5 17--20
3
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 2 27--32
4
75%
Zeszyty Naukowe AON
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Construction is world over thought to be a very hazardous industry. According to the International Labour Organization, it accounts for 30-40% of the world`s fatal injuries and non-fatal injuries occur most frequently than in other industries. Many different approaches to safety should be considered[...]
6
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 5 50-52
7
75%
Przegląd Budowlany
8
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 2 13--15
9
75%
Przegląd Budowlany
10
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
EN New security conditions in Europe and in the world are presented in the paper. The security of a state may be described as the lack of threat and the sense that some basic nation values are not threatened. These values are not changeable but their performance environment is changeable. The security [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe AON
12
63%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 4(57) 109-120
EN The paper shows new threats for international security that appeared after the end of the Cold War. The author describes modern piracy and maritime terrorism. The article provides the reader with the information about the reasons of rising terrorists' threats at the seas and oceans, i.e. the importa[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 86-89
14
63%
Świat Szkła
15
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1932-1935
PL Przedstawiono ocenę zagrożenia bezpieczeństwa podczas rozszczelnienia ciśnieniowego zbiornika zawierającego bezwodny amoniak. Analizie zostały poddane różne scenariusze awarii, na skutek których do atmosfery uwalnia się amoniak magazynowany w zbiorniku na Stokażu Amoniaku w Grupie Azoty Zakładach Ch[...]
EN Safety risk during the unsealing of an anhyd. NH₃-contg. pressure vessel was assessed. Various failure scenarios of the release of the NH₃ stored in com. tank in a Polish chem. company were taken into consideration.
16
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN To compare the effects of typical Ag/AgCl electrodes and electrode gels on MR images and assess safety hazards for patients during the electroencephalogram (EEG) data simultaneously with functional MRI (fMRI) recordings. So the measurements were conducted to compare the effects of three electrodes, [...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 8 1763--1766
PL Podczas produkcji mocznika występują zagrożenia zdrowia i życia pracowników, majątku przedsiębiorstwa i środowiska naturalnego. Przedstawiono zagrożenia bezpieczeństwa oraz skutki awarii reaktora syntezy mocznika wg technologii firmy Toyo-Koatsu dla wybranego scenariusza awaryjnego. Dokonano analizy[...]
EN Reactor for the Toyo-Koatsu synthesis of urea was evaluated by using the hazard operability anal. to possible accident scenarios. A new safety function for the case of blocked valve at the outlet of the reactor was proposed.
18
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2013 T. 1 387--395
PL Artykuł dotyczy występowania czynów niedozwolonych oraz innych form przestępczości przeciwko środowisku na uczelniach publicznych odnoszących się do funkcjonowania obiektów tego rodzaju. Artykuł koncentruje się również na zastosowaniu wybranych metod analizy ryzyka i oceny wpływu błędu ludzkiego jak[...]
EN The article deals with the occurrence of illegal acts and other forms of crime in the environment of public universities (referred to as PU) relating to the operation of objects of this nature. The paper is also focused on the application of selected methods of risk analysis and the evaluation of th[...]
19
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2016 Z. 31 104--108
PL W artykule przedstawiono przykładowe zagrożenia wykorzystujące słabości wybranych protokołów komunikacji morskiej, lotniczej i lądowej. Wskazano, jakie czynności należy podjąć, żeby się przed nimi ustrzec (przynajmniej częściowo). Opisano również kierunek, w jakim powinny być rozwijane analizowane p[...]
EN Technical progress has greatly revolutionized the way we move on the water, in the air and on land. Information technology makes it convenient and safe to travel nowadays. It supports more and more and even replaces the human. There are many communication protocols that allow to transfer data betwee[...]
20
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 10 48--57
PL W Polsce budowanych jest coraz więcej samoobsługowych stacji benzynowych. Konsekwencją braku stałej obsługi ludzkiej na takich stacjach są zwiększone wymagania bezpieczeństwa jej obsługi przez klientów, w tym również kwestia odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last