Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 179
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 10 405-409
EN Protecting terminals against uncontrolled gas spill. Gas flow limiters. Driving of resolution inflow in front of a building or in the last storey. Explosive concentration detection and countdown fittings. Thermic cut-off fittings in case of fire.
2
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 74--80
PL W przemysłowych układach rozdzielczych instaluje się zabezpieczenia od zwarć doziemnych. Sposób ich wykonania zależy od sposobu połączenia punktu zerowego.
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 353-364
PL Ze względu na swoje własności chlor należy do najbardziej toksycznych substancji używanych w gospodarce. Stosuje się go dość powszechnie jako surowiec w przemyśle do produkcji związków organicznych i nieorganicznych. Jednym z ważniejszych procesów, w których znajduje zastosowanie, jest proces dezynf[...]
EN Chlorine is commonly used in drinking water conditioning. It is transported and stored in large bottles or barrels of capacity equal to 500 and 1000 kg. Even in large room a small amount of liquid chlorine can generate the concentration which is mortal for a human being. Therefore, in water treatmen[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 180-189
PL Zwrócono uwagę na istotność zagadnienia zabezpieczenia systemów sterowania infrastrukturami krytycznymi przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przedstawiono w zarysie tematykę poruszaną na Warsztatach CRITIS'09 dotyczącą zabezpieczenia w przemyśle procesowym. Omówiono zawartość projektu naj[...]
EN The mind is given on the essentiality of the problem of the critical infrastructure security against internal and external threats. The themes concerning the process industry discussed during the Workshop CRITIS'09 are outlined. The content off the newest draft of the relevant International Standard[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Nadmierne zużycie znacznej części starej zabudowy śródmiejskiej oraz konieczność unowocześnienia ciągów komunikacyjnych powoduje, że występuje potrzeba wykonywania w miastach licznych prac rozbiórkowych. Rozbiórki budynków, zwłaszcza usytuowanych w gęstej zabudowie, wymagają właściwego przygotowania[...]
EN In the paper, it has been paid attention to the usefulness of demolition work in towns, which are made in mechanised way. At the same time, there have been presented some problems related to the planning and preparing technical documentation of demolition work and also proper protection of adjoin bu[...]
6
80%
Świat Szkła
PL Uszkodzenia na oknach pojawiły się w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. Mistrz stolarski, który okna te wykonał, uzgodnił z inwestorem sposób postępowania - powtórne malowanie emalią kryjącą. Oczywiście, na koszt wykonawcy. Okazało się jednak, że obie strony mówiąc o tym samym, myślały inaczej. I[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Artykuł przybliża problematykę ataków i włamań do sieci bezprzewodowych. Dziś, gdy z dobrodziejstw sieci bezprzewodowych może korzystać każdy, warto spojrzeć na problem ich zabezpieczenia z punktu widzenia zwykłego użytkownika. Jest to bowiem nie tylko kwestia wyboru, ale umiejętności, podstawow[...]
EN Article introduces the issue of attacks and intrusions into wireless networks. Today, when the benefits of wireless networks can be used by anyone, you might want to look at the problem of their security from the perspective of a user. This is not only a matter of choice, but the skills, basic k[...]
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 129-131
PL Analiza dotyczy osuwiska drogowego charakterystycznego pod względem warunków geologicznych w środkowej części województwa podkarpackiego. Wykazano, że opady atmosferyczne mogą powodować duże zmiany wilgotności, a zarazem zmiany stanów i parametrów wytrzymałościowych gruntów osuwiska, a zabezpieczeni[...]
EN The numerical analysis of the landslip stability allows to evaluate the geotechnical conditions in which the stability is sufficient. Observation shows that rain fall cause large changes in soil moisture and strength parameters of landslip soils. Protection from excessive irrigating guarantees the s[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeanalizowano wpływ rezystancji uziemiającej punkt gwiazdowy uzwojeń stojana generatora pracującego w bloku z transformatorem na warunki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego, pobudzanego 3-harmoniczną napięcia. Określono zależność napięcia zasilającego człon pomiarowy układu zabezpieczenia o[...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 293-295
PL Podano charakterystykę skarpy oraz przyczyny powstawania osuwiska, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wód opadowych. Zaproponowano sposób wzmocnienia skarpy w celu zapewnienia jej stateczności.
EN Geotechnical characteristic of the slope and reasons of landslide happening with particular attention to the influence of rain water is given. Some proposals on strengthening methods and assuring stability of the sloope are presented as well.
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 10 556-558
PL Opisano sposób naprawy uszkodzonych elementów i ograniczenia awarii do zakresu lokalnego. Podano rozwiązanie zapewniające kompleksowe zabezpieczenie obiektu.
EN The action which has been realized for protection of an industrial hall against disastrous failure propagation has been presented in the paper. Method of localization and repair of damaged elements are described. The complex safeguarding solution for the object is elaborated.
12
80%
Przegląd Budowlany
EN Manners of protecting cellular concrete walls against moisture.
13
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 7 281-285
EN Main idea for natural gas heater. Protection devices for gas side and for heating factor side. Effluent gas control.
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 12 713-716
PL Opisano technologię robót podczas realizacji unikatowej w skali kraju inżynierskiej budowli ziemnej na morskim brzegu w Polsce.
EN The advanced technology of basic and accompanying construction works during the implementation of civil engineering earth protecting the cliff at the Polish Baltic Sea coast, unique in our country, is presented.
15
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
16
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 5 40--41
17
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 9 50--52
18
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 5 37--41
19
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 3 56--64
PL Elektryczne kable grzewcze znajdują szerokie zastosowanie w branży HVACR. Wykorzystywane są zarówno do zabezpieczenia urządzeń, wymienników przed zamarznięciem, elementów konstrukcji chłodni i mroźni, jak również rurociągów wodnych prowadzonych na zewnątrz budynków. Podstawą ich prawidłowej pracy je[...]
20
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2019 R. 87, nr 6 37--42
PL Na polskim rynku operuje kilkunastu producentów mających w swojej ofercie sterownik i zabezpieczenie pola średniego napięcia. Czy jest miejsce na kolejne urządzenie tego typu? Przed takim pytaniem Energotest stanął blisko 3 lata temu.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last