Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypraska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 250-252
PL Hasło "taniej-szybciej-lepiej" od lat wyznaczało kierunki rozwoju rynku. Zdawało egzamin przy wykorzystywaniu dwóch tradycyjnych grup materiałowych, jakimi od tysięcy lat były materiały metalowe i ceramiczne. wtargnięcie materiałów polimerowych w istniejący układ spowodowało istotną zmianę. Było prz[...]
EN Structural properties of plastics. Structural strength resistance of plastic products. Specific features of injection moldings. Preliminary production phase requirements. Product specification management.
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 63-65
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wyciskania przeciwbieżnego miedzi na zimno dla materiału surowego i po obróbce cieplnej, którego celem była analiza zmian siły nacisku procesu wyciskania.
EN Paper presents the results of the experimental research of the process of cold backward can extrusion of copper elements for material before and after heat treatment. The main goal of the research was analysis of the change of the force pressure during backward extrusion.
3
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 256-259
PL Wpływ orientacji włókien wypełniacza na jakość wyprasek
EN Effect of the grain orientation on deformation of molding is discussed.
4
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 262-267
PL W wielu wypadkach wypraski - poza funkcjami użytkowymi - muszą spełniać również funkcje dekoracyjne. Zdobienie może być wykonane na gotowej wyprasce w oddzielnym procesie (nadruk, lakierowanie, etykietowanie itp.) lub wykonane bezpośrednio w formie poprzez zespolenie umieszczonej w gnieździe powłoki[...]
EN In many cases injection moldings are expected not only to efficiently perform their practical function, but also to meet anticipated decorative function. Either finished injection molding can be subject to decoration treatment in a separate operation, or such treatment can be carried out immediately[...]
5
75%
Mechanik
EN This is continuation of similar article in issue 4/2010, discussing classification, nomenclature, IMP process and IML method.
6
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 3 202-204
PL W kilku przykładach opisano metody rozwiązywania problemów występujących podczas wtryskiwania tworzyw sztucznych z jakimi spotykają się wtryskownie i narzędziownie. Do rozwiązywania problemów wykorzystano komputerowy program do symulacji wtrysku.
EN Several examples are provided to explain the methods of solution to the plastics mould injection problems occurring in practice of the plastics injection departments and respective tool rooms. Injection simulating program is used for remedy of the problems.
7
75%
Mechanik
2007 R. 80, nr 4 286-287
PL Próba stworzenia algorytmu, według którego należałoby identyfikować i usuwać zaobserwowane podczas procesu wady wyrobów z tworzyw sztucznych.
EN An attempt to create an algorithm providing the guide for identification and elimination of the faults occurring in the plastic mould production process.
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 3 6-11
PL Na podstawie analizy materiałów największej światowej konferencji poświęconej technologii obróbki plastycznej przestawiono główne kierunki badań i przyszłe cele stawianae przed technologią, szczególną uwagę poświęcono dokładności wykonaniia wyprasek, fuzjon technologii obróbki plastycznej i odlewnic[...]
EN On the basis of analytsis of the materials from the largest world conference devoted to plastic working the article presents main directions of investigations and future aims of this technology. Particulr atention is focused on the accuracy of die stampings, mergers of plastic working and foundry pr[...]
9
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 10 159-168
PL W publikacji przedstawiono wyniki symulacji komputerowej rozkładu gęstości podczas scalania materiałów drobnoziarnistych w matrycy zamkniętej. Porównano dwa typy wyprasek z drobnoziarnistych frakcji formowane w różnych warunkach tarcia zewnętrznego. Do symulacji metodą elementów skończonych wykorzys[...]
EN The results of simulation of density distribution in die compaction were described in this paper. There were compared two different types of powder compacts formed under two lubrication conditions.Analysis of powders compaction were implemented for Drucker-Prager Cap model into finite element progra[...]
10
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Obróbka plastyczna wyprasek otrzymanych z proszków metali i ich stopów oraz kompozytów na ich osnowie daje możliwości wytwarzania nowych tworzyw konstrukcyjnych o specjalnych własnościach. Stopy aluminium ze względu na ich własności fizyczne i mechaniczne są interesujące jako materiały konstrukcyjne[...]
EN Forming of preform obtained from PM metals and their alloys and composites on their basis give the possibility to obtain modern constructive materials with special properties. Very interesting are the aluminium alloys, which have the required physical and mechanical properties. The paper presents o[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL Przeprowadzone badania, można posumować następująco: - otrzymane w programach symulacyjnych wyniki paczenia kształtek dały nieco zawyżone wartości w stosunku do wymiarów zmierzonych na rzeczywistych kształtkach, chociaż kierunek odkształceń rzeczywistych i wirtualnych wyprasek był zbliżony do siebie[...]
12
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 3 238-241
PL Elastomery mają wiele cennych własności użytkowych, dzięki czemu znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Najbardziej znane i mające największy udział w rynku są elastomery wulkanizowane. Poza nimi stosowane są elastomery termoplastyczne oraz ciekłe (ciekłe silikony LSR). Charakter zastosowań el[...]
EN The very high and diversified requirements applicable to elastomer extrusions are frequently hard to be met. To cope with this inadequacy they can be connected with thermoplastic materials (in the multicomponent injections) or with metals (in the insert mould injections).
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2003 z. 61 [202] 119-124
PL Przedstawiono zautomatyzowaną metodę (algorytm) diagnozowania i korygowania procesu wtryskiwania. Zadaniem algorytmu jest kompensacja prognozowanych odchyleń charakterystyk jakości wyprasek, spowodowanych zakłóceniami wielkości wolnozmiennych procesu, przez odpowiednią modyfikacją przebiegu faz wtry[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 42-43
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości próbek wykonanych z recyklatów uzyskanych przez rozdrobnienie metodą cięcia nożowego porowatych płyt PVC. Celem badań była próba określenia wpływu średniej wielkości ziaren recyklatu na właściwości wyprasek wtryskowych. Uzyskane wyniki wskazują na możli[...]
EN Investigation results dealing with properties of PVC moulded parts made of recycled porous technological wastes are presented in the paper. Aim of investigations was to determine an influence of average-sized PVC grains on moulded parts properties. The obtained results indicated that it is possible [...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 44-46
PL W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych procesu wtryskiwania tworzywa polimerowego PA6.6+50WS. Analizowano rozkład ciśnienia, temperatury w gnieździe formy, a także poziom skurczu i odkształceń wy-praski, przy użyciu programu symulacyjnego Cadmould. Celem badań było określenie wpły[...]
EN Numerical simulation of injection molding of PA 6.6+50GF is presented in the paper. Pressure loss, temperature, shrinkage and deformation distribution in the injection mold were determined with the usage of the Cadmould simulation software. An influence of gate diameter, injection moulding velocity [...]
16
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przeprowadzono analizę procesu formowania spieków z mieszanek proszków żelaza i stali szybkotnącej. W badaniach uwzględniono wpływ składu mieszanki na gęstość wyprasek oraz składu mieszanki i parametrów spiekania na strukturę i własności spieków.
EN Analysis of the process of forming sinters from mixed powders of iron and high-speed steel was performed. An effect of a mixed powder composition on the density of compacts, and of the mixed powder composition and sintering parameters on the structure and properties of sinters, were taken into accou[...]
17
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 21-23
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania i scalania odpadów poszlifierskich ze szlifowania łożysk tocznych. Odpady te po odpowiednim przetworzeniu mogą być wykorzystane jako złom do przetopu w hutnictwie. Określono i zbadano czynniki oraz parametry wpływające na jakość wyprasek o[...]
EN In the paper were presented the results of research work connected with condensation and integrating of post-grinding industry's bearing balls waste. Waste after performing can be valuable material to utilize in metallurgy trade. The research work proceed to designate the all parameters influenced f[...]
18
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 6 348-353
PL Podjęto próbę oceny możliwości zastosowania metody elementów skończonych (MES) do numerycznej analizy procesu zagęszczania na gorąco w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku aluminium. Przeprowadzono eksperyment oraz zaprojektowano i wykonano analizę numeryczną. Wyznaczono gęstość materiału po zag[...]
EN An attempt was made to assess the possibility of application of finite element method (FEM) to numerical analysis of closed-die hot compacting of aluminium powder compacts. The experiment was realized and the simulation was designed and performed. The relative density of products obtained by hot con[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 121-125
PL W artykule zaprezentowano możliwości i korzyści płynące z wykorzystania systemu CAD Solid Edge, zintegrowanego z programem Autodesk Mold Flow, do projektowania parametrycznego form wtryskowych. Jako przykład został wybrany proces projektowy formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazd[...]
EN The paper presents the opportunities and benefits of using Solid Edge CAD system, integrated with Autodesk Mold Flow, for parametric design of injection molds. As an example was chosen the mold design process for forming automotive fuse cover made of plastic.
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę tworzenia formy wtryskowej, przeznaczonej do formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego, na podstawie analizy formowania tworzywa. Model wypraski wykonano zgodnie z przyjętymi założeniami konstrukcyjnymi w środowisku modelowania przestrzennego CAD.
EN This article presents a methodology to create the mold tool, intended to form the upper motor cover, manufactured on the basis of the plastics processing. The three-dimensional model cover, was performed according to construction plan in spatial CAD environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last