Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadek przy pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 4(7) 44-45
PL „Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane"- pierwsza zasada Murphy'ego.
2
80%
Mechanik
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania oraz budowę komputerowego modelu człowieka do potrzeb rekonstrukcji wypadków przy pracy. Zaprezentowano trzy przykładowe rekonstrukcje przeprowadzone przez CIOP-PIB dotyczące upadku z wysokości, upadku ze spycharki oraz przewrócenia wózka widłowego.[...]
EN This paper presents the possibility of use and construction of the computer human model to the needs of accidents at work reconstruction. Three examples of reconstructions performed by CIOP-PIB such as fall from height, fall from the bulldozer and overturn of forklift are presented. Limitations of t[...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2020 Nr 2 46--47
PL Przez ostatnie kilkanaście lat rynek budownictwa infrastrukturalnego w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, ciągle rozbudowujemy sieć dróg ekspresowych i autostrad. Niestety, wciąż ciemną stroną naszej branży pozostają wypadki przy pracy. Choć statystyki pokazują, że poziom bezpieczeństwa na budo[...]
4
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 92-93
5
70%
System Safety : Human - Technical Facility - Environment
EN Identification of trends of the examined phenomenon plays a major role in taking decisions and allows conducting a deeper analysis of phenomena connected with the shaping of proper working conditions. One of the result indicators in the OSH system is the accident rate, whose existence is the result [...]
6
70%
Materiały Budowlane
2011 nr 9 84-84
7
61%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 7 330--332
PL Zmiany wprowadzane w przepisach bhp po wstąpieniu Polski do UE oraz postęp w zakresie rozwoju środków technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pracy nie znalazły dostatecznego odzwierciedlenia w fachowej literaturze papierniczej. Niniejszym opracowaniem jego autorzy zamierzają zapoczątkować cyk[...]
8
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 3 121-130
PL W wyniku analizy wypadków przy pracy rolniczej w Polsce stwierdzono, że dominują wypadki w grupach: "upadek osób" oraz "pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn". Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie zmalał z 20,0 do 11,6 na 100 ubezpieczonych, lecz wciąż jest wyższy od wskaźnika wypadkowoś[...]
EN The accidents at work in Polish agriculture within the years 2003-2007 were analysed, with particular attention paid to the events connected with operating of agricultural machines. There are dominating the accidents counted among the following groups: "falling down of the persons" and "seizing and [...]
9
61%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 11 615--617
PL Sprawy bezpieczeństwa pracy, niezależnie od branży, powinny być zawsze ważne dla każdego z pracodawców, bez względu na ich status prawny. Maksymalizacja zysków, bez względu na stosowane środki, nie może być jedynym celem działalności przedsiębiorstwa. Każda z gałęzi przemysłowych posiada zróżnicowan[...]
10
61%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 9 54--56
11
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przypomniano najważniejsze zapisy aktów prawnych traktujących o bezpiecznym prowadzeniu prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Przedstawiono zasady, uwzględniające te przepisy, na podstawie których prace takie powinny być prowadzone. Scharakteryzowano przyczyny wypadków, jakie [...]
EN The most important legal acts relating to safe works at power energy devices and installations have been reminded in the paper. The principles have been presented allowing for the regulations according to them the works should be conducted. The reasons of accidents which happened during such works h[...]
12
61%
Budownictwo i Prawo
13
61%
Świat Szkła
14
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 385--390
PL Odlewnictwo, mimo postępującego procesu wdrażania nowych technologii produkcji - nadal należy do dziedzin charakteryzujących się znacznym poziomem ryzyka zawodowego. [...]
15
61%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 81--90
PL Wypadki przy pracy stanowią bardzo duże obciążenie psychiczne i ekonomiczne dla przedsiębiorstw i społeczeństw. Zdecydowanej większości wypadków można zapobiec poprzez odpowiednie i skuteczne działania prewencyjne. Aby takie działania prowadzić, należy mieć wiedzę o przebiegu wypadków, ich przyczyna[...]
EN Accidents at work constitute a heavy psychological and economic burden for companies and societies. The vast majority of cases can be prevented by appropriate and effective preventive measures. Knowledge about the course of events, their causes and consequences is required in order to carry out such[...]
16
61%
Mechanik
2018 R. 91, nr 7 597--599
PL Przedstawiono koncepcję narzędzia do wspomagania symulacji numerycznych wypadków przy pracy. Narzędzie jest nakładką na darmowy program graficzny Blender, w której do wykonywania symulacji numerycznych wykorzystano pakiet MADYMO. Jego zastosowanie znacząco przyspiesza proces modelowania sceny, a w p[...]
EN Proposed is a concept of a new tool for supporting numerical simulations of occupational accidents. Such tool, in form of add-on for graphics software called Blender, uses MADYMO package to execute simulations. It provides fast and intuitive way of modeling accidents scenes without a need of particu[...]
17
61%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2018 T. 3, Nr 2 33--35
PL Artykuł zawiera informacje związane z otrzymaniem jednorazowego odszkodowania po wypadku przy pracy. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat członków rodziny uprawnionych do pobrania rekompensaty oraz jego wysokości w zależności od ilości uprawnionych osób. Tekst informuje również w jaki sposó[...]
EN The paper contains information related to receiving a one-off compensation after an accident at work. The reader can broaden his knowledge about family members entitled to receive compensation and its amount depending on the number of eligible persons. The text also informs how the aggrieved family [...]
18
60%
Przegląd Budowlany
19
51%
Journal of Ecology and Health
2011 R. 15, nr 5 237-246
PL Poszukiwanie najlepszych metod zabezpieczenia społecznego obywateli na wypadek utraty środków do życia doprowadziło do pojawienia się koncepcji zabezpieczenia społecznego jako celu społecznego, ideału takiej struktury społecznej, w której wszyscy będa korzystać z dobrobytu zgodnie z potencjałem sił [...]
EN The search of best methods of the social protection of citizens in case the loss of competency led to appearing the concept of the social protection as the social purpose, the ideal of such social structure in which all will use the welfare in compliance with the potential of productive forces. The [...]
20
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 6 27--33
PL Wypadki w kopalni są bardzo często związane z lekceważeniem przepisów. Bezpieczne wykonywanie pracy zostaje nierzadko wypierane przez pośpiech, nieuwagę czy rutynę, co może prowadzić do wypadku. Przeprowadzone wśród pracowników dołowych badania wykazały, że najczęściej do wypadków pracowników dochod[...]
EN This article is a continuation of the publication number 11/2012 and discusses the results of so-ciological research on accidents in the work environment of the mining plant. The region of carried out studies was „Boże Dary" in the coal mine „Murcki-Staszic". The study was carried out in march 2011 [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last