Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspomnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 7-10
2
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
2001 z. 21 5-6
3
80%
Architectus
1999 Nr 2(6) 81--85
PL Przypadająca 24 października 1997 roku piąta rocznica śmierci prof. Władysława Winczego inspiruje do przypomnienia tej wybitnej postaci architekta wnętrz, projektanta mebli i pedagoga PWSSP, obecnie Akademii, we Wrocławiu. Jego niezwykła osobowość, i to nie tylko artystyczna, nie tracąc nic z własne[...]
EN The fifth anniversary of the death of Professor Wincze elapsed in 1997. He was a man of exceptional individuality, not only artistic. The rcmincsccncc about the Professor brings back to mind this eminent personage of an interior decorator, furniture designer and pedagogue of the National Higher Scho[...]
4
80%
Przegląd Górniczy
5
80%
Inżynieria Mineralna
6
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2016 nr 3 89--91
7
80%
Camera Separatoria
8
70%
Acta Geophysica
2015 Vol. 63, no. 3 601--604
9
70%
Przegląd Górniczy
10
61%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2016 T. 44 423--427
PL 11 marca 2016 roku opuścił nas profesor Lech Kłosiewicz. Profesor był postacią znaną nie tylko w środowisku architektów i urbanistów, ale także w szerokim świecie ludzi nauki i kultury. Opinie, które formułował, zawsze były nacechowane pogłębioną refleksją naukową opartą na wszechstronnej analizie s[...]
EN Professor Lech Kłosiewicz left us on the 11th of March, 2016. The professor was known not only in the community of architects and urbanists, but also in the wider world of men of science and culture. The opinions that he formulated were always marked with a deepened scientific reflection, based on a[...]
11
51%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2001 Vol. 11 5--7
12
51%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2016 T. 44 435--439
PL Wspomnienie o Prof. dr hab. inż. arch. Hance Zaniewskiej wybitnej uczonej i wykładowczyni z zakresu architektury i urbanistyki.
EN A reminiscence of prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, an outstanding scholar and lecturer on architecture and urban design.
13
41%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 2 68--69
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last