Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźnik kształtu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 8 62--66
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny jakości kruszywa łamanego produkowanego przez kopalnię odkrywkową wapienia z wykorzystaniem wskaźników płaskości i kształtu. Badanie wykonano na próbce o frakcji 8/12. Badanie dotyczące oznaczenia wskaźnika płaskości zostało przeprow[...]
EN This paper presents the results of research concerning the evaluation of the quality of the aggregate surface produced by opencast mine of rock materials by the use of shape index and the test of percentage of non-cubical particles in each size fraction. The research was done on a sample of 8/12 fra[...]
2
84%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 3 43--48
EN The graphite form in cast iron is the structure parameter deciding on its all physical and mechanical properties. Three basic forms of graphite: flake, vermicular (compact) and nodular (spheroidal) are singled out in standard cast iron grades, without a heat treatment. Standards of individual grades[...]
3
67%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 4 238--244
PL Trzy rodzaje wapieni: jurajski, karboński i dewoński zastosowano do produkcji kruszywa, przy zastosowaniu kruszarki o różnym kształcie szczęk. Uzyskane wyniki pokazują, że od rodzaju zastosowanych szczęk w kruszarce - płaskie lub rowkowane, zależy kształt ziaren oraz jamistość stosu okruchowego uzys[...]
EN Three kinds of limestones: Jurassic, Carboniferous and Devonian were used for aggregate production, using the jaw crusher with different jaws: grooved or flal. The results of experiments are showing that the type of jaws is influencing the shape of particles and the voids in granular skeleton of agg[...]
4
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 145-157
PL W artykule omówiono wyniki badań nad wpływem małych dodatków bizmutu (od 0,0006% do 0,0017%) i ceru (od 0,010% do 0,043%), wprowadzonych jako modyfikatory do żeliwa nadeutektycznego (Sc od 1,02 do 1,09), na charakterystyki grafitu oraz udział ferrytu w osnowie. Stwierdzono, że następuje zmniejszenie[...]
EN The paper discusses results of investigation concerning the influence of small additions of bismuth (from 0,0006% to 0,0017%) and cerium (from 0,010% to 0,043%) introduced as modifiers into the hypereutectic cast iron (Sc from 1,02 to 1,09) on the graphite characteristics and the fraction of ferrite[...]
5
67%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 4 26--38
PL Badaniom poddano przykładowe piaskowce, różniące się genezą i wykształceniem, w celu określenia wpływu mikrostruktur kierunkowych na ich właściwości. Dla pobranych prób przeprowadzono obserwacje petrograficzne oraz wykonano badania właściwości fizycznych i mechanicznych. Mikrostruktury kierunkowe ob[...]
EN Sandstones of different genesis and development were studied with the aim of establishing an impact of directional microstructures on rock properties. The investigations included petrographical observations and physico-mechanical determinations. The microstructures were manifested in the presence of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last