Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wooden house
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 23--24
2
75%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2005 Z. 6 25--31
3
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł zawiera szczegółową ocenę bilansu energii cieplnej w wybranym drewnianym domu rodzinnym. Konstrukcje otulinowe zbudowane są z lekkich struktur przekładanych. Ocena obejmuje obliczenia teoretyczne określone z perspektywy normatywnych wymogów realizacji domu drewnianego. Wyniki ukazały zarówno[...]
EN This paper deals with a comprehensive assessment of thermal energy balance of the selected wooden family house. The envelope constructions are made from light sandwich structures. The evaluation includes the theoretical calculations, which are determined in terms of normative requirements of the rea[...]
4
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/II 371--382
PL Dostosowanie historycznych budynków do współczesnych wymagań w zakresie komfortu cieplnego przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji jest jednym głównych przeszkód w procesie rewitalizacji zabytkowych dzielnic. Brak ujęcia w programie rewitalizacji analiz efektywności usprawnień term[...]
EN Adaptation of historical buildings to modern requirements of thermal comfort with a low cost of maintenance is one of the main obstacles in the process of revitalization of historic districts. Lack of specific technical modernization solutions in the revitalization program can lead to common interve[...]
5
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2013 nr 2(12) 71--78
PL W artykule została przedstawiona krótka charakterystyka drewna jako materiału konstrukcyjnego podatnego na atak larw owadów i grzybów domowych oraz przypadek korozji biologicznej w starym drewnianym domu. Opisane zostały szkody spowodowane grzybem domowym oraz przez owady z uwzględnieniem procesu na[...]
EN A short characteristic of wood as building material susceptible to attacks of insects and domestic fungus is described in the article concerning a case of biological corrosion in an old traditional house. Damages caused by insects as well by fungus are presented taking into account natural wearing o[...]
6
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 31 44-56
PL Artykuł zawiera kontynuację, rozpoczętych przez znanych badaczy w latach 50. XX wieku badań domów drewnianych Pacławia w województwie podkarpackim. Problematyka budownictwa drewnianego ożyła na nowo w obliczu pojawiających się zagrożeń stopniowej likwidacji tych domostw. Przedstawiona koncepcja r[...]
EN The article describes the continuation of research on timber house in Pacław, Podkarpackie Voivodeship, initiated by well-known scientists during the 1950s. The issue of timber building was revived when faced with the danger of the house being gradually demolished. The presented concept of the timbe[...]
7
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 4 186-190
PL Omówiono wybrane problemy adaptacji istniejących budynków drewnianych na cele mieszkalne. Opisano różne rodzaje konstrukcji, warunki użytkowania budynków, zakres oceny technicznej, wymagania architektoniczne oraz konstrukcyjne przy adaptacji. Przedstawiono przykład przekształcenia takiego budynku.
EN Selected problems are presented, concerning adaptation of existing wooden houses to dwellings. Different types of wooden construction, service conditions, range of technical analysis, architectural and structural requirements during adaptation are presented. An example of such refurbishment is given[...]
8
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 265--273
PL Rabka Zdrój jest XIX-wiecznym uzdrowiskiem, położonym na pograniczu Gorców i Beskidu Wyspowego, na południu województwa małopolskiego. Jej korzenie jako osady sięgają jednak jeszcze okresu Średniowiecza, kiedy to w 1254 roku Bolesław Wstydliwy zatwierdził uposażenie klasztoru Cystersów w Szczyrzycu,[...]
EN Rabka Zdrój is a 19th-century health resort located between two mountain ranges: the Gorce and the Beskid Wyspowy, in the south of the Lesser Poland Voivodeship. Its origins as a settlement date back to the Middle Ages when, in 1254, king Bolesław Wstydliwy granted the endowment for the Cistercian M[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last