Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1131
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 2 72-72
PL W ubiegłym roku spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja obchodziła swoje 50-lecie. Historia firmy rozpoczęła się w 1956 r. - wtedy powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednak początki pierwszego systemu wodociągowego w Zielonej Górze datuje się na XV w.
2
100%
Ekotechnika
1998 nr 2 22-23
PL Przy dużej różnorodności materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych problemem dla projektantow i instalatorow jedt dobor odpowiedniego materiału.Stosunkowo nowym produktem w Polsce są rury z żeliwa ciągliwego z wykładziną wewnetrzną oraz powłoka z poliuretanu, przedmiot n[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN The forecast habitat stores the rainfall in the plant coverage and in the leaf litter. Thus the forest habitat plays a great part in the process of rainfall transformation into the run-off. Since 1994, in the Institute of Hydrology (Cracow University of Technology), the field observation has been ca[...]
4
100%
Ekotechnika
1999 nr 2 30-32
PL W Polsce nie ma normatywu dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w wodach przemysłowych, wykorzystywanych do mycia szmochodów i innych pojazdów mechanicznych. Zużywanie do tego celu świeżej wody pitnej, o bardzo wysokich wymaganiach zdrowotnych, jest traktowane obecnie nie tylko jako marnotrawstwo[...]
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 2 64-72
EN Living organisms in water from water pipes. Legionella infection risk in light of foreign research. Preventive methods against Legionella bacteria appearance in water supply systems. Limitation of secondary installation pollution in Poland - current situation.
6
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 10 109--110
PL Obecnie w wielu miejscowościach trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnych, jednak nie każde proponowane rozwiązanie jest zasadne z technicznego punktu widzenia. Niektóre okazują się drogie i uciążliwe w eksploatacji. W opisywanym przypadku nie zastosowano kanalizacji podciśnieniowej, z uwagi na ryzyko kł[...]
7
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 11 39--45
PL Współczesna gospodarka wymusza ostre kryteria w zakresie funkcjonowania infrastruktury technicznej każdego regionu, w którym znajduje się przemysł oraz wielkie skupiska ludzkie. Odnosi się to zwłaszcza do takich regionów, jak Śląsk, który jest jednym z najbardziej zaludnionych i uprzemysłowionych te[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 54
PL Niezgodne z przepisami postępowanie z osadami ściekowymi stwierdzono w przypadku aż 32 podmiotów na 36 skontrolowanych przez NIK jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków w latach 2011-2012.
9
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 45--47
PL Pojedyncze systemy oczyszczania ścieków (tzw. oczyszczalnie przydomowe) zyskują w Polsce na popularności. Ich stosowaniem zainteresowanych jest coraz więcej inwestorów zarówno indywidualnych, jak i gminnych. Niestety, w obszarze inwestycji w pojedyncze systemy pojawiło się w kraju kilka dość istotny[...]
10
80%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 7-8 71--72
PL Rozbieżności w bilansie wody w budynkach wielorodzinnych sięgają od 10 do 30% i wynikają z wielu przyczyn. Ceny wody i ścieków stale rosną, a ustalenie przyczyn rozbieżności oraz źródeł strat wody może pozwolić obniżyć koszty dostaw o kilkanaście procent. W publikacji przedstawiono informacje o naj[...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 52--54
PL W stosowanym do niedawna podejściu do bilansowania wody w budynkach mieszkalnych różnica wskazań między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy lokalowych nazywana była błędem. Niesłusznie.
12
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 62--63
PL Znaczny przyrost kosztów amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz odsetek od pożyczek, spowodowany realizacją dużych projektów budowy nowych i modernizacji eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, jest obecnie zasadniczym powodem wzro[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 7 48--49
PL "Trzeba uczyć się na błędach, ale lepiej uczyć się na błędach cudzych niż na swoich" – ta dewiza wydaje się przyświecać benchmarkingowi. Wykorzystanie tego narzędzia w zarządzaniu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo [...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 8 39
PL Usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone są w warunkach monopolu naturalnego. Jednak może to rodzić obawę, że koszty i ceny wzrosną powyżej niezbędnego poziomu, zaś jakość usług stanie się niezadowalająca. Stąd niezbędne są działania kontrolne w tym zakresie. Taki nadzór spełnia m.in. Urząd Ochro[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 9 46--47
PL Dyskusja na temat wysokości taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wydaje się nie mieć końca. Analizując wnioski o ustanowienie taryf trudno ustalić, w jakim stopniu taryfowe ceny zależą od efektywności działań stanowiącego je przedsiębiorstwa, w jakim od życzeń regulatora, na ile wpływają [...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 9 48--50
PL W sierpniu br. Komisja Europejska opublikowała „Siódme sprawozdanie z wykonania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)”. Ewidentnie uwidacznia ono różnicę pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi w zakresie ochrony środowiska przed ściekami.
17
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 3 62-63
PL Wydawałoby się, że zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej to kwestia czysto inżynierska. Nic bardziej mylnego, to także decyzje polityczne. Niestety, zazwyczaj lokalna polityka ogranicza się do czekania na potknięcia tych, którzy tworzą, a potem realizują projekty.
18
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 11 78-83
PL Gospodarowanie ściekami komunalnymi zwykle kojarzy się z ich odprowadzaniem do kanalizacji i dalej do oczyszczalni. W Polsce za idealne rozwiązanie, z punktu widzenia użytkownika, uważa się stosowanie systemów kanalizacji zbiorczej, które pozwala zapomnieć o problemie zagospodarowania ścieków. Niest[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 11 76-77
PL Aktualnie nie ma zapotrzebowania na rzetelne opisy uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z wyborem optymalnych rozwiązań dla różnych układów wodociągowo-kanalizacyjnych. A bez nich trudno odpowiedzieć na pytanie, czy decyzje, jakie są w tym zakresie podejmowane, są słuszne[...]
20
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 3 (60) 46-49
PL Woda jest jedną z największych potrzeb każdej społeczności, gdyż bez niej życie jest niemożliwe. Od pokoleń trwają dążenia, by zachować czyste zasoby wody dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Obecnie stosowane technologie oczyszczania ścieków są coraz efektywniejsze. Jednak wiedza o początkach i[...]
EN Water is one of the greatest needs of each community because without it life is impossible. For generations the efforts underway to preserve clean water resources for present and future generations. Currently used technologies for sewage treatment are becoming more efficient. However, knowledge abou[...]
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last