Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water pipeline
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 6 11-15
EN In this report, the problems involved in choosing software to model water pipelines and sewage networks are described. The report presents AHP (Analytic Hierarchy Process) as a methodology (one of several, multicriteria optimisation methods) used to support the decision-making process. In this paper[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 9 371--375
PL Opisano i podsumowano fakty dotyczące cementowania rurociągów ze zwróceniem szczególnej uwagi na wpływ cementowania na hydrauliczne opory przepływu przez rurociągi. Omówiono również krótkoterminowy i długoterminowy wpływ cementowania na jakość przesyłanej wody.
EN Some facts on applying cement mortar lining have been summarized and described. The impact of mortar lining on friction to flow has been discussed using some data known from the literature. Short and long term impact of internal cement mortar lining on water quality has been discussed.
3
84%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 2 71-75
PL W artykule przedstawiono rozwój inteligentnego systemu monitorowania sieci wodociągowej. Głównym zadaniem systemu jest wykrywanie i lokalizowanie awarii sieci wodociągowej. Wejściami do modelu są dane z czujników przepływu zainstalowanych na sieci, zaś wyjściami informacja o wykryciu wycieku i jego [...]
EN The paper presents the development of monitoring system of intelligent water supply network. The main task of this system is water leakage detection and localization. For inputs, this system uses information from fl ow sensors, mounted on the pipeline network, while the output is a piece of informat[...]
4
84%
Instal
2013 nr 10 55--59
PL Możliwość odzysku energii z nadwyżek ciśnienia występujących w systemie dystrybucji wody stanowi istotny element ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. Staje się również elementem mającym istotny wpływ na ochronę środowiska. Ponadto systemy energetyki rozproszonej stanowią [...]
EN The possibility of recovery with energy surpluses are found up until the pressure in the water distribution system constitutes an essential element of the functioning of the water supply system to reduce costs. Also becoming part of having a significant impact on the protection of the environment. I[...]
5
84%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 49-52
PL W artukule przedstawiono sposób optymalizacji heurystycznego modelu sieci wodociągowej, opartego o sztuczne sieci neuronowe, z zastosowaniem algorytmu genetycznego. Model ten stanowi zasadniczy element inteligentnego układu diagnozustyki sieci wodociągowej, mającego za zadanie wykrywanie przecieków [...]
EN The paper presents the method of optimization of heuristic model of water supply system with Genetic Algorithm. This model is an essential part of intelligent diagnostic system of local water supply system. The main task of this system is water leakage detecting and localization. For inputs, this sy[...]
6
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Obecnie sieci wodociągowe buduje się głównie z tworzyw sztucznych (PE, PVC), a przyłącza z PE. Jednakże w strukturze wodociągów nadal dominują tradycyjne materiały, w sieciach zewnętrznych stal i żeliwo szare, zaś w przyłączach stal. Dane do oceny awaryjności sieci wodociągowych i przyłączy uzyskano[...]
EN It was found that the majority of Polish water infrastructure is at present constructed from artificial materials (PE, PVC). Service connections are constructed from PE. But most part of networks are made from old materials (steel, cast iron) and service connections from steel. Basic data for unreli[...]
7
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 511--522
PL Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie metod modelowania matematycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w procesie projektowania modernizacji istniejących systemów wodociągowych na etapie projektu koncepcyjnego. Prezentowane analizy numeryczne dotyczą systemu za[...]
EN The article includes practical application of mathematical modeling techniques using specialized engineering software for designing improvements of existing water supply systems on stage of conceptual design. Presented numerical analysis was related to Zator municipality water supply system. The pla[...]
8
67%
Environment Protection Engineering
EN The method of identifying areas of risk of failure in water pipe network has been presented including presentation and analysis of risk factors for failure in water main pipe network, the proposal of the method for identifying risk areas using a simulation model of the water distribution subsystems [...]
9
67%
Inżynieria Bezwykopowa
2017 nr 3 82--86
PL W Holandii, pomiędzy miastem Den Helder a wyspą Texel, wykonano rekordowo długą w skali świata instalację rurociągu przy użyciu technologii HDD. Prace wiertnicze zrealizowano pod 4-kilometrową cieśniną Marsdiep, której głębokość sięga 32 m. Nowy rurociąg do przesyłu wody zastąpił wcześniej użytkowan[...]
EN In spring 2017, in the Netherlands, the record crossing in HDD technology was executed. Drilling operations lasted for 20 days and in this period of time a 4600 m crossing was drilled under the Marsdiep strait. Thanks to this project a new potable water pipeline replaced the former one which was dam[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last