Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2000 Nr 12 6--35
PL W artykule dokonano próby przedstawienia średniego czasu odnowy (To) w innej niż dotychczas podawanej postaci. Przeprowadzono analizę poszczególnych jego części składowych oraz podano niektóre szacunkowe wartości średniego czasu odnowy elementów warszawskiego układu dystrybucji wody. Zaproponowana z[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Prawidłowe utrzymanie i zarządzanie zakładem produkcji wody jest niezwykle trudnym i wymagającym ciągłego nadzoru zadaniem. W tak strategicznym dla miasta zakładzie, jak Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., należy stawiać na sprawdzone rozwiązania w przemyśle. Stąd wybór systemów Proficy firmy GE Fanuc, k[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL System dystrybucji wody w aspekcie sieci wodociągowej to grupa urządzeń mających na celu dostarczanie wody odbiorcom. Jest on najczęściej własnością samorządu lokalnego, gminy albo przedsiębiorstwa, które uzyskało od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pozwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopat[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 1 11-15
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 5 162-163
EN Periods of water supply systems construction in different districts of Warsaw. Reasons that might cause occurence of ageing damage. Emergency and planned actions preventing the damage connected with long system exploitation.
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 7 237-241
7
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 11 395-397
EN Block diagram of water balance in the Warsaw water supply system. Production, selling and water losses in the distribution system in the years 1996-2000. Diagram of per cent of water losses in total produced water volume in Warsaw water supply system.
8
100%
Ochrona Środowiska
PL Modelowanie matematyczne systemów dystrybucji wody jest coraz częściej wykorzystywane w procesach automatycznego sterowania i zarządzania w przedsiębiorstwach wodociągowych. W pracy zaprezentowano model hydrauliczny fragmentu systemu zaopatrzenia w wodę eksploatowanego przez Górnośląskie Przedsiębio[...]
EN Mathematical modeling of water distribution systems has become an increasingly frequent mode made use of in the processes of automatic control and management in water supply systems. The paper presents the hydraulic model of a part of the water supply system that is combined with the mass transport [...]
9
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 8 416--419
EN Problems of water supply to seaside/resort localities are considered in the paper. The main task is to supply water of proper quality and amount at seasonal fluctuations in the demand. The paper focuses on the operation of water supply systems in the following localities of Central Pomerania: Mielno[...]
10
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN From the point of view of enterprises dealing with WDS operation and maintenance, parameter assessment of reliability of WDS functioning is one of the basics for the assessment of the quality of water-supply services afforded by enterprises. To make reliability assessment possible, a two-state mode[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2009 z. 62 79-80
EN In the paper the method of computer identification of the water supply system is presented. To solve that problem one layer model of a nonlinear plant with non-stationary parameters and ALS estimation algorithm are offered [1]. The time dependent parameters are modeled by means of polynomial sequenc[...]
12
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 3 17-22
EN Characteristics of analysed systems of water distribution. Location of water supply sources for analysis. Frequency of analysing. The results of water quality analysis, the way of processing and using them.
13
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 1 11-14
EN Conclusion drawing in unsure conditions. Reason - effect nets, so called Bayes nets and using them to estimate the risk connected with functioning of the whole SZW.
14
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 10 346-348
EN Definitions and range of exploitation activities. New directions of action computer modelling enabling multilateral simulation of grid working. Monitoring of quantity and quality grid parameters. Creating computer data bases for managing information and data.
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 1 10-15
EN Reasons for water corrosive properties, indicators used in estimating this feature and main phenomena taking place during corrosive water transportation. Electro-chemical corrosion of metals. Accepted parameters for cold waterwith lowered corrosive quality. Chemical corrosion of non-metal materials.[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2014 Nr 52 (4) 108--115
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych, tzw. tryskaczy. Badaniom poddano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób dla wy[...]
EN The article presents the results of laboratory studies on the distribution of water below and above the deflector for selected elements of the exhaust fixed sprinkler systems - so called sprinklers. The study involved four selected types of spray - fixed outflow of K = 57, K = 80, K = 150. The aim o[...]
17
75%
Technologia Wody
2014 Nr 5 (37) 60--63
PL Inteligentny system dystrybucji wody DDD jest rozwiązaniem zarządzającym ciśnieniem oraz instalacjami pompowymi w miejskich sieciach wodociągowych. DDD jest skrótem od ang. Demand Driven Distribution (inteligentny system dystrybucji wody).
18
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL W artykule przedstawiono sposób uzdatniania wody głębinowej oraz jej dystrybucję w latach 1984-1998. Woda surowa jest napowietrzana, filtrowana na złożu żwirowym, a następnie kierowana na złoże hydrocleanitu w celu podwyższenia jej twardości. Woda po dezynfekcji jest kierowana do zbiorników retencyj[...]
EN In this paper conditioning and distribution of groundwater in commune Praszka in years 1984-1998 were presented. The main water intake is localized in Kowale, where also is situated the water purification plant. The water treatment process is carried on with a typical technology for deep-water. The [...]
19
75%
Ochrona Środowiska
PL W pracy wykazano przydatność modeli matematycznych systemów dystrybucji wody do wspomagania projektowania procesu dezynfekcji wody w sieci wodociągowej. Wykorzystując skalibrowany i zweryfikowany model fragmentu systemu zaopatrzenia w wodę przeprowadzono symulację zmian zawartości chloru pozostałego[...]
EN The paper provides evidence corroborating the usefulness of the mathematical models of water distribution systems when applied as a tool to support the design of water disinfection in a water-pipe network. Making use of a calibrated and verified model representing a section of the water supply syste[...]
20
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 4 9-14
EN Monitoring water supply and sewage draining systems - aims and range. GIS definition and functions. Network objects in GIS technology. Exemplary identifications of main objects of water distribution and sewage draining systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last