Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 9 24-25
EN This paper presents the method of the fibrilising of cereal straw. The fibrilised straw of its properties can be applied for the manufacturing of special non-woven textiles (warming, disinfecting mats and others).
2
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 7-8 33-37
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2003 Vol. 83, nr 40 7176-7176
PL Przedstawiono najczęściej występujące trudności w technologii wytwarzania materiałów kompozytowych przy pomocy infiltracji ciśnieniowej. Zastosowanie typowych parametrów procesu prasowania w stanie ciekłym stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia formy, znacznego pogorszenia warunków pracy oraz otrzyma[...]
EN The paper presents the most frequently occurring problems in the process of composite materials manufacture by pressure filtration. The application of typical parameters of the liquid-state pressing process involves the risk of mould failure, significant deterioration of working conditions and obtai[...]
4
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykonano badania mikroskopowe oraz badania twardości HB materiałów kompozytowych umacnianych włóknami Saffil (A12O3) na osnowie stopu AlSi9Mg. Badania mikroskopowe wykazały uzyskanie jednorodnej struktury kompozytu, dobrego połączenia włókien z osnową oraz występowanie mikroporowatos'ci i pęknięć wł[...]
EN Microscopic examination and HB hardness measurements of composite materials based on AlSi9 Mg alloy reinforced with Saffil (A12O3) fibres were carried out. Microscopic examination revealed homogenous composite structure, a good bond between fibres and matrix as well as presence of microporosity and [...]
5
61%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 9 530-534
6
61%
Autex Research Journal
EN High-speed photography was used to investigate the state of fibres during the short-staple carding process. Image processing was employed to investigate the flow uniformity and the degree of opening and fibre individualisation of the fibre mass. The results showed that there is a considerable mass f[...]
7
61%
Autex Research Journal
EN The last several decades have seen significant developments to the revolving-flats card and much research has been published on the fundamentals of the carding process. There are still, however, contradictions in the detailed explanation of fibre behaviour during carding and in the effectiveness of [...]
8
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 5 (82) 51--54
PL Opracowano statyczny system obejmujący pojedyncze włókno, powietrze i ciecz zwilżającą usytuowanych na odpowiednim tle. Na tej podstawie określono kształt przyjmowany przez powierzchnię cieczy w bezpośrednim sąsiedztwie włókna. Jak dotychczas nie udało się opracować równań matematycznych określający[...]
EN A stationary system composed of a fibre, liquid and air consists of a background for the shape determination of a typical liquid at the liquid-fibre inter-phase. Up to the present, it has not been possible to define this shape by a mathematical function. In this study a differential equation was fou[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 59-64
PL Celem przedstawionych badań było określenie wpływu sposobu chłodzenia profili na właściwości kompozytów o osnowie z polichlorku winylu) napełnianych włóknem drewnopochodnym. W ramach pracy wytłoczono granulat, a następnie profile z kompozytów zawierających 65 cz.wag. włókna drewna oraz 35 cz.wag. dr[...]
EN Article is devoted to wood plastic composites and method of their production. Comparison of different kinds of extruders and cooling methods of ready profiles on properties and structure composites was performed, in experimental part of work compound and profiles 65% wood fibers and 35% PVC was extr[...]
10
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono analityczne rozwiązanie zagadnienia sił, z jakimi oddziaływują pojedyncze włókna szczotki obrotowej z powierzchnią. Przeprowadzono analizę deformacji pojedynczych drucików szczotki, uwzględniając występujące więzy kinematyczne dla przypadku powierzchni płaskiej niepodatnej z występowan[...]
EN In this paper, an analytical procedure is developed in order to evaluate the filament loading of a circular brush. Filament deformation is computed based on the mechanic analysis in conjunction with kinematic constraints for a rigid flat surface with friction taken into account Numerical results whi[...]
11
61%
Autex Research Journal
2018 Vol. 18, no. 4 429--433
EN Cotton fibre maturity is the measure of cotton’s secondary cell wall thickness. Both immature and over-mature fibres are undesirable in textile industry due to the various problems caused during different manufacturing processes. The determination of cotton fibre maturity is of vital importance and [...]
12
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy dokonano analizy i opisu matematycznego procesu odspajania materiału włóknistego pochodzenia roślinnego. Proces odspajania tego typu materiału i jego transport jest skomplikowany i dotychczas nie opisany dokładnie w literaturze fachowej. Stąd też autor pracy podjął próbę opracowania modelu m[...]
EN In the paper the analysis and mathematical description of separating process of fibrous vegetable material were presented. Separating process of this kind material and its transportation are complicated and so far were not described in professional literature. The author of the paper presented below[...]
13
61%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Materiały polimerowe są powszechnie stosowane zarówno w życiu codziennym jak i nowoczesnej gospodarce. Rosnąca produkcja polimerów powoduje szybkie zużycie paliw kopalnych oraz wzrost ilości oraz odpadów, z których tylko niewielką część podaje się recyklingowi lub utylizacji. Ponadto składowanie odp[...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 46--48
PL Przedstawiono pęcznienie i odporność na rozpuszczanie materiałów tekstylnych, takich jak włókna bawełniane, z regenerowanej celulozy (typu lyocell) i wiskozowe (oparte na NMMO i ksantogenianie). Mechanizmy pęcznienia frakcjonalizacji i rozpuszczania oraz ich wpływ na substancję polisacharydową zosta[...]
EN The swelling and dissolving properties of textile materials are characterised in cotton and regenerated cellulosic fibres of lyocell and viscose (NMMO- and xanthogenate-type). The swelling, fractionation and dissolution mechanisms and their effect on polysaccharide substrate were studied with differ[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 4 (48) 56--61
PL W artykule omówiono podstawowe właściwości chemiczne oraz fizykomechaniczne jonowymiennych włókien FIBAN K-l, opracowanych przez Białoruską Akademię Nauk. Ze względu na to, że proces nadawania właściwości jonowymiennych w znacznym stopniu obniża wytrzymałość włókien bazowych, istotnym zagadnieniem w[...]
EN The paper describes the basic chemical and mechanical properties of Fiban K-1 ion-exchanging fibres developed by the Belarus Institute of Physical Organic Chemistry. Since the virgin fibre loses its mechanical properties during different stages of its conversion into an ion exchanger, the most impor[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nową metodę wytwarzania grubowarstwowych czujników temperatury dla aplikacji tekstronicznych w ubiorach roboczych i ochronnych. Jako podłoże wykorzystane zostało włókno polimerowe, przeznaczone do bezpośredniej integracji ze strukturą tkaniny. Wykorzystanym materiałem aktywn[...]
EN In the paper new method of thck-layer technology for temperature sensor manufacturing, designed for textronic applications is presented. As the sensor base single polymer fiber, suitable for textile weaving was utilized. As the active sensor material new paste, based on carbon nanotubes was employed[...]
17
51%
Modelowanie Inżynierskie
PL W prezentowanej pracy rozpatrywany jest problem identyfikacji zniszczenia dyskretnych włókien wzmacniających konstrukcje tarczowe. Założono, że kształt linii, wzdłuż których zostały ułożone włókna jest znany, a parametry wytrzymałościowe włókien są znacznie wyższe niż macierzystego materiału tarczy[...]
EN In this paper the identification problem of damage of disk reinforcing fibers is considered. It was assumed that reinforcing material is distributed along lines of arbitrary shape and material parameters, and then the fiber properties, are much higher then matrix ones. Furthermore, it was assumed th[...]
18
51%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 344-348
PL Przedstawiono wyniki badań lekkich kompozytów cementowych otrzymanych metodą autoklawizacji, w których jako wy pełniacz zastosowano mikrosfery glinokrzemianowe, będące ubocznym produktem spalania węgla kamiennego w klasycznych paleniskach kotłów energetycznych. Matryca cementowa została zmodyfikowan[...]
EN The results of investigation the lightweight cement composite with cenospheres from coal ash reinforced with wollastonite fibres are presented in this paper. Cenospheres are lightweight, thin-walled amorphous hollow spheres consisting mainly of silica and alumina filled with air and gasses and are b[...]
19
51%
Kompozyty
PL Zastosowano odlewanie w stanie ciekłym do nasycania stopem EN-AC AlSi7Mg porowatych kształtek ceramicznych wykonanych z włókien Saffil oraz grafitu w formie włókien lub płatków. Uzyskano w miarę jednorodną strukturę kompozytu, choć natrafiono na trudności z równomiernym wymieszaniem włókien Saffil z[...]
EN Thermal expansion behavior of aluminium matrix composite reinforced with alumina fibres and graphite have been reported. Preforms were infiltrated using direct squeeze casting method to produce composite with about 6.5-15.0 vol. % Al2O3 fibres (Saffil) and 1.5-12.0 vol. % graphite in form of flakes [...]
20
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zakres badań niniejszej pracy obejmuje wpływ parametrów technologicznych i atmosferycznych na własności wytrzymałościowe kompozytu polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym. W zależności od czynników eksploatacyjnych, zaprogramowano model zmian parametrów wytrzymałościowych otrzymanego techniką inf[...]
EN The paper focuses on the influence of technology and atmosphere on the strength of fiber glass-reinforced polymer-matrix composite materials. The strength was modeled for different service conditions and different fiber orientations using the Resin Infusion Molding technology. Other physical and mec[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last