Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  valuation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this article we consider non-commutative valuation and discrete valuation rings. We give equivalent conditions for a ring to be a valuation and a discrete valuation ring.
2
80%
Oceanologia
2009 No. 51 (3) 415-435
EN A biological valuation system to assess the value associated with ecosystem stability and richness (and not that from the point of view of users) is proposed to provide scientific decision support for marine protected areas and marine spatial planning. The system is based on the assessment of indivi[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 123-135
4
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 227-233
EN The article points out differences between control chares and minority shares, as well as introducing main methods of estimating their values. The adaptation of income methods in business valuation to different levels of capital from the point of view of authorization is - according to logics of val[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 40 131-143
EN Valuation of internet companies is difficult due to the following reasons: 1) in the beginning of activities, internet companies, like many other start-up companies, generate losses or symbolic profits; 2) internet companies develop in a very fast rate (hundreds or thousands of percent); 3) future o[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 167-175
EN Generally, medical practice valuation methods can be categorised into one of the three principal valuation approaches: 1) the asset-based approach, 2) the income approach, and 3) the market approach. The key issues considered relevant for purposes of estimating the fair market value of medical pract[...]
7
80%
Przegląd Geodezyjny
8
80%
Przegląd Geodezyjny
9
70%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 109-121
EN This paper is the result of a comparative analysis of theory and practice of valuing the enterprises and the real estate. The analyses take into account the need for special cooperation between the experts from these fields. The multidisciplinary approach to valuation often highlights the difference[...]
10
61%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Wycena nieruchomości i ich części składowych jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Rzeczoznawcy majątkowi to głównie prawnicy, ekonomiści i geodeci. Nauka jaką tworzą, w sposób naturalny godzi jednak tak różne i odległe dziedziny dla wspólnego pożytku, a ich wiedza ma charakter[...]
EN The valuation of real property and its components is within the interest of many scientific disciplines. Property valuers are mainly lawyers, economists and land surveyors. The science they create engages, however, all these so different and remote areas, in a natural way, for the common benefit, an[...]
11
61%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 3 211-218
EN The paper presents a system based on a computer programme which enables automation of valuation of forest functions. In the work the valuation system prepared in the Forest Management Department of the Agricultural University in Poznań (in the scope of methodical basis) was used. The method is based[...]
12
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Zaprezentowano model matematyczny do szacowania ilość energii cieplnej możliwej do pozyskania przez kolektory słoneczne. Model został opracowany na podstawie dwuletnich badań przeprowadzonych na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym oraz wyników meteorologicznych uzyskanych z Obserwatorium A[...]
EN In the article I presented a mathematical model to forecast the amount of heat energy possible to be gained by sun collectors. The model is described on the basis of a two-year research done in a carefully prepared workplace as well as on the basis of the meteorological results which I got from the [...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 235-246
EN The concept of the Economic Value Added (EVA) and the building of financial management and payment motivation systems around it are the result of work of a wide group of theorists and practicians of finance and management. EVA is an interesting method of determining the value on the basis of economi[...]
14
61%
Fundamenta Informaticae
EN In this article we discuss judgment of satisfiability of formulas of a knowledge representation language as an object classification task. Our viewpoint is that of the rough set theory (RST), and the descriptor language for Pawlak's information systems of a basic kind is taken as the study case. We [...]
15
61%
Przegląd Geodezyjny
16
61%
Przegląd Geodezyjny
17
61%
Przegląd Geodezyjny
18
61%
Przegląd Geodezyjny
19
61%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 4 240--247
PL Celem niniejszej pracy było określenie inklinacji mieszkańców do ponoszenia opłat za możliwość korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Materiały źródłowe do realizacji postawionego problemu pozyskano podczas badań w formie wywiadu standaryzowanego, przeprowadzonego w latach 2012-2013 wśród m[...]
EN The aim of this study was to determine the willingness of inhabitants to pay fees for the use of the National Park of Wielkopolska (NPW).
20
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 3 210--217
PL Ustalenie wartości maszyn i urządzeń technicznych, do których zalicza się między innymi aparaturę badawczą i dydaktyczną, w ścisłym związku z jakością, jest problemem bardzo złożonym. Dostępne dane literaturowe, problem ten opisują najczęściej bardzo ogólnikowo — bez podawania danych parametrycznych[...]
EN Defining the real value of machines and technical devices included teaching and scientific ones in close connection with quality can be a complex task. The available data gives usually a rough description and without parameter figures. However, those figures are crucial for machines and devices valu[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last