Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unieruchomienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of the study was to examine the effect of long-lasting immobilization in a lengthened position on mechanical properties of immature tendon in a rat model. One hindlimb of growing rat was immobilized for two weeks with the Achilles tendon in extension. Tensile failure test was performed p[...]
2
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 89-90
PL Enzymy są często unieruchamiane w wyniku kowalencyjnego wiązania na porowatym nośniku, którego struktura istotnie wpływa na jakość wytworzonego biokatalizatora. Na podstawie danych literaturowych, dotyczących preparatów unieruchomionej inwertazy na silika-żelu i tlenku glinu analizowano przypuszczal[...]
EN Enzymes are often immobilized by covalent binding on a porous carrier. The carrier structure influences a quality of received biocatalyst. Literature data concerning the invertase immobilization on silica gel and alumina were used to analyse the structure of these carriers. The results of computatio[...]
3
72%
Chemical and Process Engineering
2012 Vol. 33, nr 4 611--620
EN Extracellular laccase produced by the wood-rotting fungus Cerrena unicolor was immobilised covalently on the mesostructured siliceous foam (MCF) and three hexagonally ordered mesoporous silicas (SBA-15) with different pore sizes. The enzyme was attached covalently via glutaraldehyde (GLA) or by simp[...]
4
72%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Biomechanical comparison of straight DCP and helical plates for fixation of transversal and oblique tibial bone fractures were analyzed and compared to each other by axial compression, bending and torsion tests. Method: An in vitro osteosynthesis of transverse (TF) and oblique bone fracture[...]
5
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5 7-9
PL Przeprowadzono analizę wpływu dezaktywacji na początkowy oraz chwilowy współczynnik efektywności mikrokapsułkowanych enzymów. Porównując dwa przypadki dezaktywacji: niezależną oraz zależną od stężenia substratu stwierdza się, że w obu przypadkach wyższe są wartości współczynników efektywności dla mn[...]
EN An analysis of deactivation effect on the initial and local effectiveness coefficients of micro-encapsuled enzymes was performed. It was stated on the basis of the comparison of two cases of deactivation (independent of and dependent on substrate concentration) that the higher values of effectivenes[...]
6
72%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2018 Vol. 25, nr 4 549--556
EN Experimental biodesulfurization (BDS) data for dibenzothiophene (DBT) (1.0-7.0 mM) with Rhodococcus rhodochorus immobilized by adsorption on silica, were adjusted with liquid-film kinetic model (Fisher coefficient, F = 592.74 and probability value p << 0.05 and r 2 = 0.97). Simulations predict the p[...]
7
72%
Archives of Environmental Protection
2019 Vol. 45, no. 1 126--135
PL Geopolimery są nową klasą materiałów, które mogą być syntetyzowane z użyciem naturalnych minerałów i materiałów odpadowych. Wśród tych substratów, użycie popiołu lotnego jest pożądane ponieważ wiąże się z możliwością konwersji materiału odpadowego w użyteczny produkt. Celem badań była synteza geopol[...]
EN Geopolymers are a new class of materials that can be synthesized using natural minerals, and waste materials. Among these substrates, the use of fly ash is desirable as it involves the conversion of a copious waste material into a useful product. The aim of the research was geopolymers synthesis fro[...]
8
58%
Archives of Civil Engineering
2018 Vol. 64, nr 3 131--144
PL Rosnąca liczba oczyszczalni ścieków komunalnych w Polsce, pożądanych z ekologicznego punktu widzenia, rodzi problem zagospodarowania rosnącej ilości osadów ściekowych. Metoda termicznego przekształcania osadów ściekowych, znacznie redukując objętość odpadu, powoduje wzrost koncentracji metali ciężki[...]
EN The growing number of municipal sewage treatment plants in Poland raises the problem of managing more and more sludge. The thermal treatment of municipal sewage sludge (TTMSS), which significantly reduces the volume of waste, results in an increase in the concentration of heavy metals in the fly ash[...]
9
58%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this study, Aspergillus oryzae Β galactosidase was immobilized on concanavalin A layered calcium alginate-cellulose beads as a bioaffi nity support. Immobilized enzyme showed a remarkable broadening in temperature-activity profi les as compared to the native enzyme and exhibited 65% activity in [...]
10
58%
Logistyka
2015 nr 6 1562--1569, CD
PL Negatywne konsekwencje unieruchomienia w noszach typu deska zostały opisane w wielu publikacjach. Odnoszą się one jednak wyłącznie do osoby leżącej na wznak w poziomej pozycji noszy. W praktyce ratowniczej występują okoliczności zmuszające do zmiany położenia noszy: ich rotacji i pionizacji. Uwidacz[...]
EN The negative consequences of an immobilization the patients on the long backboard were described in numerous publications but only with relation to transportation in the horizontal position of the stretchers. Our experiment was designed to identify the range of displacement of the body immobilized o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last