Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 373
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tytan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 153-157
PL Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie, szczególnie w chirurgii kostnej jako materiały z przeznaczeniem na implantaty i endoprotezy. Wynika to z jego specyficznych własności mechanicznych, fizycznych i chemicznych, z których najistotniejszymi dla zastosowań biomedycznych [...]
2
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Tytan i jego stopy stanowią materiał konstrukcyjny przewyższający pod wieloma względami dotychczas stosowane materiały konstrukcyjne. Dzięki małemu ciężarowi właściwemu, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dobrej odporności na korozję w większości środowisk korozyjnych tytan i jego stopy stają się[...]
EN In many respects titanium and its alloys exceed the other structural materials, which are used in so far. Thanks to low density, high mechanical properties and good corrosion resistance in most of corroding media titanium and its alloys are competitive to steel. Moreover, titanium is a biocompatibil[...]
3
80%
Advances in Materials Science
PL W artykule przedstawiono badania metalograficzne, próby rozciągania i pomiary twardości złączy spawanych z tytanu technicznego Grade 2. Złącza spawane zostały wykonane za pomocą spawania elektronowego i za pomocą spawania TIG.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Hydroksyapatyt (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) jest biomateriałem ceramicznym o składzie chemicznym i fazowym identycznym ze składem tkanki kostnej. Dzięki doskonałej biotolerancji jest on najbardziej obiecującym materiałem implantacyjnym. HA posiada jednak niskie własności mechaniczne, co uniemożliwia zastos[...]
EN Hydroxyapatite (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) is the main mineral constituent of the teeth and bones. It shows excellent biocompatibility, so it can be the most suitable ceramic material for hard tissue replacement implants. On the other hand, due to its low mechanical properties, HA cannot be used for heavy[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2000 z. 141 47-57
PL Opracowano procedurę analityczną dla minerału polimetalicznego staurolitu. Oznaczono zawartość tytanu obok cyrkonu i hafnu metodą spektrofotometryczną nadtlenkową. Dodatkowo oznaczono zawartość makroskładników (Al2O3, SiO2, FeO) oraz wybranych mikroskładników (MgO, ZnO, Mn2O3, NiO, CaO, Cr2O3, CuO).[...]
EN The analytical procedure for polymetallic mineral staurolite has been worked out. In the presence of zirconium and hafnium contents of titanium by the hydrogen dioxide spectrophotometric analysis has been determined. Additionally the contents of macrocomponents (Al2O3, SiO2, FeO) and choice micro-co[...]
7
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Od lat prowadzone są badania podstawowe i stosowane nad zachowaniem się tytanu w procesie wielkopiecowym. Badania i aplikacje dotyczą zarówno zagadnień technologicznych, jak i wpływu związków tytanu na trwałość – głównie – wyłożenia węglowego garu wielkiego pieca. W niniejszym opracowaniu prezentuje[...]
EN Over the past few years basic and applied researches on titanium behaviour in blast-furnace process are conducted. Investigations and applications concern technological questions and also infl uence of titanium compounds on the life – mainly the coal lining of blast furnace hearth. In this study man[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2006 z. 88 273-278
9
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 1 34-40
PL Przedstawiono fragment prac prowadzonych w ramach zawartych umów miedzy Politechniką Częstochowską a Instytutem Fizyko-Mechanicznym we Lwowie i Instytutem Spawalnictwa im. E. O. Patona w Kijowie. Przedstawiono technologię obróbki cieplno-chemicznej tytanu polegającą na dyfuzyjnym wzbogacaniu warstwy[...]
EN Paper presents a part of investigations carried out in the frame of an agreement between the Technical University of Częstochowa, the Physico-Mechanical Institute in Lviv and the EO. Paton Welding Institute in Kiev. Technology of thermochemical treatment of titanium by surface enrichment with alloy [...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 57 1-142
PL Przeprowadzone w pracy badania miały na celu analizę możliwości i rozdrabniania ziarna tytanu i jego stopów wyłącznie zabiegami obróbki cieplnej. Podczas przemiany fazowej Alfa-Beta w tytanie oraz przemiany Alfa+Beta-Beta w dwufazowych stopach tytanu występuje zgniot fazowy. Zwiększenie współczynnik[...]
EN The research carried out in the research paper was aimed at analysing the possibilities of titanium grain size comminution as well as the comminution of its alloys performed exlusively by means of heat treatment. During the Alpha-Beta transition in twophase titanium alloys occurs an internal work-ha[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 79-85
PL W pracy przedstawiono opracowaną, czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania tytanu w pyłach dymnicowych. Oznaczenie opiera się na reakcji redox pomiędzy 2,2'-bichinoksalilem i Ti(III), a następnie pomiarze spektrofotometrycznym stężenia powstałego w wyniku reakcji 1,1'-dihydro2,2'-bichinoksalilen[...]
EN The sensitive spectrophotometric method for the titanium determination in the fly-ashes have been worked out. The method is based on the redox reaction between 2,2'biquinoxalyl and Ti(III), follewed by the spectrophotometric measurement of concentration of 1,1'-dihydro-2,2'-biquinoxalylene (2,2'-BQ[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 227-234
PL Przedstawiono badania z zastosowaniem organicznych kompleksów tytanu oraz wybranych związków fosforu, boru, arsenu i antymonu do modyfikacji powierzchni płytek krzemowych, stosowanych w elektronice. Z szeregu przetestowanych kompleksów tytanu najlepsze właściwości dla otrzymania antyrefleksyjnych [...]
EN The investigations on the application of complexes of titanium and selected phosphorus, boron, arsenic and antimony compounds for the modification of the obtaining thesurface of silicone plates for electronic purposes have been presented. The best properties for obtaining the titanium dioxide antire[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 13-20
14
80%
Chemik
1998 Nr 4 94-96
PL Rozkład azotanu amonowego jest niekiedy przyczyną różnego typu wypadków w instalacjach do a nawozów saletrzanych. Okolicznością sprzyjającą tym wypadkom, spowodowanym przez rozkład NH(4)NO(3), jest obecność niektórych zanieczyszczeń (np. jony chlorkowe, oleje). Nie można także wykluczyć, że niewłaśc[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 25-29
16
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 5-6 36--40
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwości i zastosowania stopów tytanu oraz wybrane aspekty ich obróbki wiórowej.
17
80%
Advances in Materials Science
PL W pracy zostały przedstawione efekty przetapiania laserowego w warunkach kriogenicznych stopu tytanu Ti-6Al-4V. W celu określenia wpływu obróbki laserowej wykonano analizę mikrostruktury (SEM), składu fazowego (XRD), oraz pomiary mikrotwardości uzyskanych warstw. Stwierdzono, ze zmiany podstawowych [...]
18
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 7-8 49--51
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwości i zastosowania stopów tytanu oraz wybrane aspekty ich obróbki wiórowej.
19
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 11-18
20
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Lutowalność układów stal nierdzewna- aluminium i stal nierdzewna-tytan. Badania technologiczne lutowania stali nierdzewnych z aluminium i tytanem prowadzone w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Własności mechaniczne i strukturalne połączeń.
EN Brazeability of stainless steel-aluminum and stainless steel-titanium systems. Technological investigations of brazing of stainless steel with aluminum and titanium conducted in Instytut Spawalnictwa, Gliwice. Mechanical and structural properties of joints.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last