Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tory wieloprądowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przeanalizowano rezultaty optymalizacji geometrii trójfazowego nieekranowanego toru wielkoprądowego o izolacji stałej. Zastosowano metody deterministyczne: Gaussa-Seidela, gradientu prostego, gradientu sprzężonego oraz jako niedeterministyczną zmodyfikowaną metodę algorytmu genetycznego i ba[...]
EN The paper provides analysis of the calculation results obtained in optimization of a three-phase unscreened heavy-current busduct with solid insulation. The deterministic methods have been used for this purpose, namely the Gauss-Seidel, simple gradient, coupled gradient methods and, an indeterminist[...]
2
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 11 815-819
PL Artykuł jest poświęcony analizie pola magnetycznego i jego oddziaływań indukcyjnych na ekrany wielkoprądowych torów trójfazowych w układzie trójkątnym. Podano podstawowe zależności i wykonano odpowiednie obliczenia. Szczególną uwagę zwrócono na modelowanie pola magnetycznego w ekranach układu trójką[...]
EN The paper is devoted to the analysis of magnetic field and its inductive influence on the screens of three-phase high-current tracks in triangular configuration. Basic relations have been presented and adequate calculations have been performed. Special attention has been paid to the modeling of magn[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last