Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  threads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Machine Engineering
EN Tapping is a very common machining process for producing internal threads. A tap is a cylindrical or tapered thread cutting tool having threads of a desired form on the periphery. Combining rotary motion with axial motion, a tap cuts or forms the internal thread. Due to desired accuracy and versatil[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 1 88-95
PL W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa w sensie generalnym. Autor porusza problematykę związaną z dualizmem tego zagadnienia – z jednej strony jest to bezpieczeństwo państwa – którego kryterium stanowi suwerenność, z drugiej bezpieczeństwo grupy społecznej – utożsamiane z zach[...]
EN The article attempts to define security in a broad sense. The author analyses the dualism of this issue: on the one hand, there is homeland security, the criterion of which is sovereignty of a country; on the other hand, there is security of a social group, which is related to preserving identity. A[...]
3
72%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 1 122-139
PL Autorzy w artykule, w sposób syntetyczny, ukazali jak ważnym naturalnym bogactwem w naszych czasach jest, a przede wszystkim w nadchodzącej przyszłości nadal będzie wiedza. Jej ogrom oraz nieskończone zasoby sprawiają, iż musi być ona w sposób mądry i skuteczny zarządzana i właściwie wykorzystywana [...]
EN The article shows the significance of knowledge as a natural asset nowadays and, more importantly, in the near future. Owing to its abundance as well as infinite resources, it is required that knowledge is managed in a wise and efficient fashion and used by competent and wise people. Knowledge has c[...]
4
72%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2008 nr 3-4 77-89
PL Przedstawiono pewne narzędzia programowania rozproszonego. Mają one dwie istotne cechy: zwięzły, przejrzysty oraz jednolity mechanizm programowania do obliczeń rozproszonych i obliczeń współbieżnych, a także mechanizm w pełni obiektowy, wprowadzający protokół obcego wywołania metody procesu przez in[...]
EN The paper presents certain tools of distributed programming, both sharing two important features: concise, transparent and unified programming mechanism for distributed and concurrent computing, and a fully objectoriented mechanism introducing a protocol for alien call of process method by another p[...]
5
72%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 299-312
PL Podstawowe dokumenty Komisji Europejskiej "Zielona Księga" o strategii energetycznej Unii, "Europejska polityka energetyczna" oraz pakiety: "energetyczny" ze stycznia i "liberalizacyjny" z września 2007 r. oraz "klimatyczny" ze stycznia 2008 formułują założenia strategiczne wspólnoty i wytyczają kie[...]
EN Fundamental documents of the European Commission - Green Papers on EU strategy for energy supply and related legislational acts as Directives, Regulations and Decisions of the European Parliament and of the Council present options available with view to stemming the increasing dependency for energy [...]
6
72%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 11 149--154
PL Poniższy artykuł przedstawia porównanie mechanizmów komunikacji i synchronizacji oferowanych w aplikacjach wielowątkowych oraz analogicznych rozwiązań opartych o komunikację międzyprocesową. Porównanie teoretyczne zestawiono z praktycznymi klasycznymi problemami synchronizacji. Porównano dostępność [...]
EN The following article presents a comparison of multithread and multiprocess communication and synchronization. The theoretical comparison was supported by the solutions of practical, classical synchronization problems. The availability of communication and synchronization mechanisms in the Boost lib[...]
7
72%
Tribologia
2019 nr 6 5--16
PL W opracowaniu przedstawiono symulację komputerową wpływu konstrukcji naroża gwintownika wygniatającego na wytężenie materiału narzędzia. Otrzymano wizualne przedstawienie przebiegu powstawania bruzdy gwintu i rozkład naprężeń i odkształceń w materiale obrabianym i narzędziu. Otrzymane rozkłady naprę[...]
EN The paper presents a computer simulation of the influence of the corner construction of a forming tap on the tool material strain. The obtained visual representation is presented of the course of thread groove formation and the distribution of stresses and deformations in the workpiece and tool. The[...]
8
58%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W prowadzeniu polityki urzędów powiatowych w zakresie ochrony powierzchni ziemi niezbędne jest określenie zasad szacowania ryzyka dla ludzi i środowiska dla obiektów o stwierdzonym zanieczyszczeniu gruntów. Powyższy problem wymusił opracowanie modelu decyzyjnego omawiającego podejmowanie kroków w pr[...]
EN The paper presents the results of silos environmental pollution with heavy metals and risk analysis rules.
9
58%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 14 7-32
PL Fascynującym przykładem polskiego Ducha Miejsca jest przełom Wisły Środkowej - pomiędzy małymi miastami historycznymi Janowcem i Kazimierzem Dolnym. Autor prowadzi od 20 lat zespołowe prace dotyczące studiów i projektów tego obszaru z dziedziny architektury i architektury krajobrazu. Najnowszą z tyc[...]
EN A fascinating sample of The Spirit of The Place in Poland, is the gorge upon the Middle Vistula river - between two tiny historical towns Janowiec and i Kazimierz Dolny. The author with his team, runs during some 20 years, a series of various works concerning this area, in the field of architecture [...]
10
51%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL Artykuł przedstawia metodę zrównoleglenia algorytmu analizy odległości edycyjnej Levenshteina dedykowaną bardzo dużym ciągom tekstowym. Zaproponowane rozwiązanie zostało zaimplementowane na platformie .NET Framework 4.0 z uwzględnieniem metod dostępnych w przestrzeni nazw System.Threading.Task. Zast[...]
EN This paper presents a method for the parallelization of the Levenshtein distance algorithm deployed on very large strings. The proposed approach was accomplished using .NET Framework 4.0 technology with a specific implementation of threads using the System. Threading.Task namespace library. The algo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last