Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teren zabudowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 11 104-105
PL W trakcie poprzednich zim bardzo dużym problemem społecznym były ogromne ilości śniegu usuwanego z terenów zabudowanych oraz brak jasności, w jaki sposób powinien być on traktowany z punktu widzenia prawa. Dlatego też, pragnąc uniknąć takich problemów w przyszłości, należy się nad tą kwestią pochyli[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 524-529
PL Przedstawiono charakterystykę wpływu wiatru na człowieka w terenach zabudowanych, przegląd kryteriów komfortu wietrznego oraz metod analiz komfortu wietrznego (badania w tunelach aerodynamicznych, metody komputerowe mechaniki płynów CFD). Omówiono metodę transferu danych meteorologicznych ze stacji [...]
EN Characteristics of influence of wind on people in built-up areas, as well as a review of the wind comfort criteria and methods of analysis of wind comfort (wind tunnels tests, Computational Fluid Dynamics CFD) has been presented. Moreover, a method of transfer of meteorological data from meteorologi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 2(39) 108-120
EN The article is an attempt to answer the question on the role of urban area in contemporary battlefield. Characterising urban areas briefly preceded the considerations. The author stresses that in contemporary air-land operations carried out with strong fire - electronic actions the success may be ac[...]
4
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 20-21
5
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 3-5
6
75%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 3 48--50
PL Wprowadzanie rozwiązań technicznych przy zarządzaniu ruchem drogowym powoduje, że transport zbiorowy może skutecznie konkurować z samochodem osobowym. Jednak problemy, z jakimi można się przy tym spotkać, sprawiają, że w wielu miastach Polski nie ma możliwości uprzywilejowania środków komunikacji zb[...]
7
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1999 Vol. 9 41--49
8
63%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 2-3 95-97
EN With the growth of built-up areas, the volume of rainwater being discharged to the sewage system or directly to a river and intensity of drainage increase proportionately, making additional flood-control reservoirs or higher and stronger embankments necessary. The present article focuses on the bene[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last