Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telefony komórkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2001 nr 5 59--60
PL Powszechny dostęp do telefonów komórkowych stwarza nowe możliwości bezpośredniego i taniego informowania obsługi o stanach awaryjnych nadzorowanych urządzeń. Do osób tych mogą być wysyłane automatycznie komunikaty SMS pozwalające na dokładne określenie awarii. Bardzo ważną zaletą takiego rozwiązania[...]
2
75%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Odpady akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) i niklowo-wodorkowych (Ni-MH) zawierające substancje szkodliwe dla środowiska trafiają często na wysypiska komunalne. Akumulatory są źródłem zasilania wielu urządzeń elektronicznych w tym telefonów komórkowych. Obecnie w kraju w użytkowaniu jest ponad 30 [...]
EN Waste lithium-ion (Li-Ion) and nickel-hydride batteries which contain various substances harmful for the environment are often disposed at landfill sites. These batteries are used as power suppliers in many electronic devices, including mobile phones. Currently, over 30 million mobile phones are use[...]
3
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2004 nr 1 52--53
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono projekt koncepcyjny stanowiska laboratoryjnego do mierzenia natężeń pól elektromagnetycznych emitowanych w trakcie rozmów przez telefony komórkowe. Znaczna część populacji naszego społeczeństwa coraz częściej używa telefonów komórkowych. Wśród nich są i kierowcy pojazdów, kt[...]
EN The paper presents a conceptual design of a laboratory station for measuring the intensity of electromagnetic fields emitted during conversations by mobile phones. A significant part of our society's population is increasingly using cellular telephones. Among them are vehicle drivers who use mobile [...]
5
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 4 (58) 67--87
PL W badaniach dotyczących zawodowej ekspozycji na pola elektromagnetyczne radiofalowej mikrofalowe opisano występowanie raka gruczołu piersiowego (u kobiet i mężczyzn), nowotworów mózgu oraz biała-czek. Natomiast u użytkowników telefonów komórkowych stwierdzono istotny wzrost ryzyka nerwiaka nerwu słu[...]
EN A study of occupational exposure to radio- and microwave EMF reported incidence of breast cancer (in men and women), brain tumours and leukaemia. A significantly higher (3- to 4-fold) risk of acoustic neuroma and 1.2- to 5-fold higher risk of glioma in the ipsilateral location were found in mobile p[...]
6
63%
Studia Informatica
PL Autorzy prezentują nowe, wieloplatformowe rozwiązanie wspomagania bezpieczeństwa, podnoszące komfort jachtowej żeglugi śródlądowej przy równoczesnym wsparciu wybranych działań organizacyjnych. Realizacja systemu opiera się na integracji wielu potencjalnie dostępnych środków technicznych IT, takich j[...]
EN The authors present a new, cross-platform solution to enhance the safety and comfort of inland sailing. The concept of the system is based on the integration of a number of potentially available technical IT resources such as databases, web applications, mobile devices, GPS navigation and wireless d[...]
7
63%
Elektro Info
2013 nr 7-8 42--45
PL Pierwsze instalacje automatyki budynkowej obsługiwane były za pomocą czujników przyciskowych. Wkrótce pojawiły się piloty IR oraz radiowe. Przełomem było pojawienie się homeserwerów umożliwiających sterowanie za pomocą sieci LAN i Internetu. Rewolucyjną zmianą stało się wykorzystanie iPhonów i smart[...]
EN Firstly building automation and control systems were operated by push-button sensors. Soon IR and radio remote control appeared. Turning point was the appearance of Home Servers, allowing to control installation via LAN and Internet. Breakthrough was usage of iPhones and smartphones in management, c[...]
8
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2005 nr 1 25-30
PL Opisano MIDlet "TeleMAPA" aplikację przeznaczoną do wyświetlania map w telefonach komórkowych - element opracowywanego systemu udostępniania informacji geograficznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej.
EN The article describes "TeleMAPA" MIDlet, an application for viewing maps on cellular phones - the element of the elaborated system to distribute geographic information through cellular networks.
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 649--654, CD
PL W artykule przeprowadzono analizę porównawczą wybranych systemów operacyjnych we współczesnych urządzeniach mobilnych. W tym celu analizie poddano smartfony iPhone 6s oraz flagowe modele firmy Samsung z serii Galaxy. W celu przeprowadzenia testów wykorzystano dostępne na rynku aplikacje freeware. Po[...]
EN The paper presents a comparative analysis of selected operating systems in mobile devices, using smartphones: iPhone 6s and Samsung models from the Galaxy series. The study used freeware applications. It allowed to analysis and compare the devices parameters in users environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last