Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia oczyszczania ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 5 92-98
PL Technologia Wody i Ścieków jako współczesna dyscyplina nauki spełnia swoje cywilizacyjne zadania w zakresie nauki i edukacji oraz upowszechniania nowych standardów jakości życia, produkcji i kultury. Nowe problemy badawcze są związane z kompleksowym systemem środowiska wodnego i jego ochroną, ze zło[...]
2
100%
Ekotechnika
2004 nr 4 30-31
3
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 2 26-29
EN Defining rheological characteristics of sewage sludge from mechanical-biological treatment plant for communal and industrial sewage (changes in parameters of a rheological model). Research results allow to measure pumping and piping installations in a technological sequence of a sewage treatment pla[...]
4
75%
Ekotechnika
2005 nr 3 26-28
PL W artykule przedstawiono proces dostosowania technologii oczyszczania ścieków w systemie BIOSYSTEM BT do warunków przewymiarowanej, w stosunku do projektu, oczyszczalni ścieków w Wińsku. Celem badań było uzyskanie parametrów oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującym prawem. Istotnym kryterium oce[...]
5
63%
Forum Eksploatatora
6
63%
Forum Eksploatatora
7
63%
Forum Eksploatatora
2017 Nr 5 (92) 18-24
PL Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. w ramach największego w historii Gminy Stare Babice zamierzenia inwestycyjnego zrealizowało budowę 114,32 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację 2,21 km kanalizacji sanitarnej, budowę 13,5 km sieci wodociągowej, budowę stacji uzdatnian[...]
8
63%
Polimery
2017 T. 62, nr 3 208--214
PL Kompozyty polimerowo-drzewne (WPC), ze względu na swoje unikatowe właściwości, mogą być wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym także jako wypełnienie/nośnik w technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem złoża ruchomego (MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor). Przedstawiono wyniki badań z[...]
EN Due to their unique properties, wood-polymer composites (WPC) can be successfully used in many branches of industry including fillings/carriers in wastewater treatment technology based on moving bed biofilm reactor (MBBR). The changes in wettability of WPC composites treated by activated sludge for [...]
9
51%
Forum Eksploatatora
2017 Nr 5 (92) 32-41
PL W artykule przedstawiono analizę pracy oczyszczalni ścieków dla miasta Sanoka zlokalizowanej w miejscowości Trepcza. Oczyszczalnia ścieków w Trepczy została poddana przebudowie i modernizacji w latach 2012-2013. W trakcie rozruchu technologicznego i eksploatacji w latach 2013-2017 wystąpiły problemy[...]
10
51%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 2 40--44
PL Gwałtowny wzrost liczebności populacji oraz dynamiczny rozwój przemysłu nie pozostaje bez wpływu na stan zanieczyszczenia globalnych zasobów wody. Coraz większy nacisk kładzie się na rozwój technologii oczyszczania i kontroli jakości oczyszczanych ścieków.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last