Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia bezwykopowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 87-92
PL W przypadku projektowania powłok renowacyjnych czy rekonstrukcyjnych lub nowych rur przy bezwykopowej wymianie konieczne jest wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Pomocna w wykonywaniu takich obliczeń może być monografia zawierająca zalecenia dotyczące obliczania obciążeń, sił wewnętrz[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 8 70-71
PL Coraz częściej metody bezwykopowe zastępują tradycyjne sposoby naprawy i wymiany rurociągów w otwartych wykopach. Oferta technologii oraz firm świadczących usługi z roku na rok staje się coraz bogatsza.
3
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 93-97
PL Dobór odpowiedniej technologii odnowy jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Od poddanego odnowie przewodu oczekuje się, tak jak od nowo wybudowanego, długotrwałej i bezawaryjnej pracy. To z kolei narzuca konieczność przeprowadzenia dokładnych analiz, odnoszących się m.in. do aspektów statyczno-wytr[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 6 79-81
PL Bezwykopowa budowa i odnowa sieci podziemnych jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Coraz więcej firm z sukcesem wdraża na rynek nowe produkty, technologie i rozwiązania oraz specjalizuje się w wykonawstwie różnorodnych inwestycji w technologiach bezwykopowych[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 85-87
PL Technologia bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych od kilkunastu lat stanowi przedmiot zainteresowań wielu naukowców i praktyków. Najczęściej stosowane obecnie technologie można podzielić na cztery grupy, a mianowicie bezwykopowe technologie naprawy i uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji i w[...]
6
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 2 24--30
PL Szybkie tempo rozwoju procesów budowlanych zmusza do poszukiwania nowoczesnych i trwałych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Rury, stanowiąc kluczowy element infrastruktury technicznej, w rezultacie tego rozwoju zyskują nowe obszary zastosowań, stają się bardziej uniwersalne i niezawodne, a [...]
7
88%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 48-49
PL Podczas konferencji NO-DIG w Toronto, która odbyła się w dniach 29.03-03.04 br., zaprezentowano łącznie aż 140 wystąpień dotyczących technik i technologii bezwykopowych. Zgromadzenie tylu referatów było możliwe dzięki organizacji w jednym miejscu i terminie dwóch konferencji poświęconych tej tematyc[...]
8
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 9 26-27
PL Znaczenie technologii bezwykopowych w realizacji zadań związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych , skrótowy opis . Próba analizy efektywności technologii bezwykopowych stosowanych w budowie i rehabilitacji przewodów infrastruktury podziemnej miast, w szczególności przewodów k[...]
EN Significance of trenchless technologies for the implementation of tasks connected with National Program of Treatment of Communal Sewage - a brief description. An attempt to analyze the effectiveness of trenchless technologies used in construction and rehabilitation of underground city infrastructure[...]
9
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 7 81-83
10
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2006 nr 2 40-41
PL Właściwe zaprojektowanie trasy poziomego przewiertu lub przecisku sterowanego wymaga wiedzy o budowie geologicznej oraz warunkach hydrogeologicznych ośrodka skalnego, przez który ma przebiegać projektowany obiekt. Ponadto projektant powinien posiadać informacje o występowaniu w podłożu obiektów o ch[...]
11
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 7 33-34
12
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 90--92
PL W artykule omówiono brestlining statyczny, który jest technologią bezwykopowej wymiany istniejącego rurociągu na nowy przy zachowaniu dotychczasowej średnicy lub jej zwiększeniu.
13
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 93-96
PL Konieczność odnawiania istniejących sieci kanalizacyjnych jest rzeczą naturalną w ciągu ich ciągłej eksploatacji, ważną rzeczą jest dobór odpowiedniej technologii odnowy. Istnieje zalezność przepustowości kanału od zastosowanej technologii jego renowacji, która nie jest jednak oczywista i zawsze jed[...]
14
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 11 50-53
15
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 4 47-48
PL Relacja z 26 Międzynarodowej Konferencji No-Dig 2008 w Moskwie. Na konferencji tej została wręczona prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Kuliczkowskiemu, prezesowi Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych oraz dr inż. Agacie Zwierzchowskiej reprezentującej dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowi[...]
16
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2017 Vol. 24, nr 3 405--416
EN The sewerage network in Poland, built in the early 20th century, has been losing its original water-tightness and flow capacity. To bring these characteristics back, rehabilitation works are performed. The initial capacity of sewers can be restored without affecting the urban environment thanks to t[...]
17
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2017 nr 3 64--65
PL Konstruując urządzenie, które będzie wykorzystywane w różnych warunkach na budowach, nie sposób przewidzieć wszystkich okoliczności, w jakich będzie ono użytkowane. Dlatego trzeba być przygotowanym na wprowadzanie modyfikacji i ulepszeń. Tak też było w przypadku wciągarki łańcuchowej, która pracując[...]
18
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2016 nr 4 80--84
PL Technologia Direct Pipe zadebiutowała w branży bezwykopowej w 2006 r. w niemieckim Hanowerze i od tam tego czasu zyskuje coraz większą popularność. Długości przewiertów osiągane w ramach tego rozwiązania zwiększono do ponad 1,4 km oraz rozszerzono zakres średnic instalowanych rurociągów do 1400 mm. [...]
EN The Direct Pipe technology first appeared in trenchless applications in Hanover, Germany in 2006, and its popularity has been growing since then. The borehole distances achieved by this solution have been extended to over 1.4 km, and the diameter range of pipelines so installed has grown to 1,400 mm[...]
19
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 2 55-58
PL Gospodarstwa domowe są jednymi z producentów ścieków o wysokiej temperaturze, system kanalizacji odbiera ponadto duże ilości ścieków przemysłowych. Warto zastanowić się nad możliwością odzysku tej bezpowrotnie traconej energii. Skuteczną metodą są wymienniki ciepła umieszczane w kolektorach kanaliza[...]
20
75%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last