Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable architectural design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2014 z. 54 77--84
PL Projektowanie zrównoważone jako pochodna filozofii ekorozwoju kładzie największy nacisk na wyróżniającą ten nurt metodologię. Przy założeniu że istotą jest przystosowanie nowego problemu do dotychczasowej wiedzy, proces projektowy może być rozpatrywany jako swoisty odpowiednik metody badawczej. W pr[...]
EN Sustainable design, as a derivative of the philosophy of sustainable development, has focused on distinguishing the designing methodology. Assuming that the essence is to adapt a new problem to the existing knowledge, the design process, can be considered as a specific test method. The whole process[...]
2
75%
Architectus
2014 Nr 2(38) 3--13
PL Problematyka zrównoważenia jest obecnie jednym z najważniejszych tematów o zasięgu międzynarodowym. Z jednej strony stanowi modę, z drugiej zaś jest niezbędnym czynnikiem stabilnego rozwoju cywilizacji. Warunkiem realizacji idei zrównoważenia jest wysoki poziom świadomości społecznej oraz wola zmian[...]
EN The issue of sustainability is at present one of the leading subjects in an international scope. On the one hand, it is fashionable, while on the other hand it is an essential factor of the stable development of civilization. Both a high level of social awareness and the willingness to change are co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last