Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje psychoaktywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 3 14-18
PL W artykule przedstawiono informacje nt. podstawowych elementów składających się na sprawność uczestników ruchu drogowego (m in. zdolność widzenia przestrzennego, widzenie w nocy, czas reakcji) z punktu widzenia psychologii transportu a zwłaszcza bezpieczeństwa pracy w transporcie). Celem tych rozważ[...]
EN This article presents basic elements that add up to traffic users' capableness (e.g., spatial vision, night vision, reaction time) from the point of view of transport psychology (with additional weight laid in work safety in transport). We stress the impact of psychoactive substances on that capabil[...]
2
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono przegląd metod oznaczania benzodiazepin i trójcyklicznych leków antydepresyjnych. Do najczęściej stosowanych metod należny chromatografia cieczowa z detekcja, optyczną. Metody elektrochemiczne, głównie woltamperometryczne, stanowią przedmiot zainteresowań badawczych autorów.[...]
EN In this paper, methods of determination of benzodiazepines and tricyclic anti depress ant drugs are reviewed. The most frequently used method is a liquid chromatography with optical detection. Electrochemical methods, mainly voltamperometric ones, are the object of research. Preliminary experimental[...]
3
84%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 2 37--40
PL Funkcjonowanie układu nerwowego, w tym mózgu, warunkuje samopoczucie, stany emocjonalne i sprawność intelektualną człowieka. W dużej mierze zależy od składników dostarczanych w diecie. W artykule przedstawiono główne składniki żywności i wybrane produkty mające zdolność wpływania na aktywność psycho[...]
EN Functioning of the nervous system, including the brain, determines well-being, emotional and intellectual abilities of human. It largely depends on the components supplied in the diet. The publication presents the main food constituents and the selected products that are able to influence the psycho[...]
4
84%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 4 20--25
PL Największym wyzwaniem dla międzynarodowych polityk antynarkotykowych jest szybkie i skuteczne reagowanie na dynamiczny i stale zmieniający się rynek podaży nowych narkotyków.
5
84%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 1 26--30
PL Niniejszy artykuł kończy cykl publikacji o nowych substancjach psychoaktywnych, które pojawiły się na czarnym rynku w ostatnich kilkunastu latach.
6
84%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 3 64--67
PL Dane dostarczane przez różne agencje rządowe i pozarządowe jednoznacznie wskazują, że problem rozpowszechniania i zażywania narkotyków dalej pozostaje nierozwiązany. Coraz większe przyzwolenie społeczne na zażywanie narkotyków oraz chęć eksperymentowania i doświadczania coraz to nowszych wrażeń wsku[...]
7
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Proces legislacyjny w swojej zasadniczej części jest jawny i każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad poszczególnymi projektami ustaw lub rozporządzeń. Jest to cenne w szczególności w przypadku osób zajmujących się zawodowo działalnością medyczną, czy też farmaceutyczną. Regulacje dotyczące oc[...]
EN Legislation process is public in its main parts and everyone is entitled to declare their interest in the work on individual draft acts and draft decree. It is important for people involved in professional medical or pharmaceutical activity. Regulations concerning healthcare change and respective no[...]
8
84%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 2 52--58
PL Ze względu na swój nieznany charakter i nieokreślone właściwości fizykochemiczne, jest niezwykle ważne, aby zebrane dane toksykologiczne były udostępniane, co pozwoli lepiej zrozumieć skutki związane z użyciem tych substancji.
9
84%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2015 Nr 1 53--60
PL Narkomania wśród młodzieży stała się istotnym problemem powodującym zaburzenia psychologiczne, a także wyróżniający sposób zachowania. Nastolatkowie najczęściej niebędący świadomi drastycznych konsekwencji sięgnięcia po środki psychoaktywne decydują się eksperymentować z substancjami odurzającymi, n[...]
EN Drug abuse among youths has become a major problem that causes psychological disorders and a way to distinguish themselves in a peer group. Mostly adolescents, who are not aware of the drastic consequences of taking psychoactive substances, decide to experiment with narcotic drugs due tofriends’ per[...]
10
59%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 1 56--58
PL Obrót substancjami kontrolowanymi jest skrupulatnie sprawdzany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a ich import, eksport i sprzedaż na terenie kraju musi być zarejestrowany. Jednostki wykonujące badania z wykorzystaniem tego typu substancji muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa użycia, przech[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last