Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie ceramiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 10 322-329
PL W koksownictwie światowym wzrastające potrzeby remontowe starzejących się baterii wpłynęły na poszukiwanie nowych, skuteczniejszych technologii remontowych, gwarantujących wysoką jakość napraw i znaczące wydłużenie ich żywotności. W ocenie koksowników zachodnich, powyższe oczekiwania spełnia metoda [...]
EN In world cokemaking the increasing repair needs for growing old batteries result in the new more efficient repair technologies which guarantee the high quality of repairs and significantly extend the batteries life. In the opinion of western countries coke engineers such a method can be the meth[...]
2
100%
Karbo
1998 Nr 10 333-335
PL Omówiono praktyczne doświadczenia Koksowni Huty 'Częstochowa', uzyskane przy remontach komór koksowniczych metodą spawania ceramicznego. Przedstawiono również efekty ekologiczne wynikające z renowacji baterii koksowniczych.
EN The experience of the Coking Plant in 'Częstochowa' Steel Plant concerning of coking chambers repairs by the method of ceramic welding has been discussed. Ecological effects resulting from a cokeoven batteries renovation have been also presented.
3
75%
Materiały Ceramiczne
PL Spawanie ceramiczne jest techniką stosowaną do regeneracji ścian baterii koksowniczych oraz napraw wanien szklarskich. Polega ono na natryskiwaniu mieszanki zawierającej ziarna ogniotrwałe i egzotermiczne dodatki na gorącą powierzchnię wyłożenia ogniotrwałego. Scharakteryzowano proces. Przedstawiono[...]
EN The ceramic welding technique is applied for regeneration of coke battery walls and also for glass tanks repairing. It consists in spraying a mix, containing the refractory grains and exothermic additives, on a hot surface of refractory lining. The process was characterized in the paper. The results[...]
4
51%
Karbo
2013 Nr 4 296--300
PL Celem komunikatu jest zaprezentowanie działań jakie podjęto w celu utrzymania masywu ceramicznego baterii WK-1 w krakowskiej Koksowni koncernu ArcelorMittal Poland S.A po postoju gorącym oraz pokazanie efektów wykonywanych prac. Bateria koksownicza WK-1 jest obiektem o specyficznej i ciekawej histor[...]
EN The aim of the communication is to present the actions taken to maintain the brickwork of oven battery WK-1 in Krakow Coke Plant of ArcelorMittal Poland SA after hot idle stand-by and show the effects of the work. Coke oven battery WK-1 is the object with specific and interesting history. Constructi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last