Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solid particles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 11 24-28
PL W badaniach wykorzystano hamownię podwoziową LPS 3000 Maha wraz z własnym systemem do realizacji testów jezdnych i dymomierz MPM-4 Maha. Badania wykazały brak relacji pomiędzy obciążeniem silnika a emisją cząstek stałych w przypadku pojazdów wyposażonych w filtry FAP/DPF, przeciwnie do silników pozb[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 29-30
EN Free settling of spherical solid particles in O/W emulsion has been measured. Investigated emulsions exhibited non-Newtonian viscous behaviour. The particle settling velocity data have been correlated using conventional correlations of CD versus Re, where Re is the particle Reynolds number modified [...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 9 1884--1887
PL Przedstawiono procedurę modelowania przebiegu procesu transformacji geometrycznej formy cząstki ciała stałego podlegającej destrukcyjnemu działaniu czynników zewnętrznych, z wykorzystaniem metod morfologii matematycznej. Sformułowano pojęcie geometrycznego modelu cząstki. Zdefiniowano unormowaną fun[...]
EN Math. morphol. methods were used for modeling the process for transformation of geometrical form of solid particle subjected to the destructive action by external factors. The fundamentals of geometric particle model were formulated. The normalized skeleton function as well as the normalized erosion[...]
4
100%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 8 419--425
PL W artykule zaprezentowano charakterystykę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych emitowanych podczas spalania biopaliw transportowych. Do eksperymentów wybrano samochód osobowy wyposażony w silnik wysokoprężny, spełniający wymagania Euro 5. Pojazd zasilano biopaliwem zawierającym mieszanki [...]
EN The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) emitted during the combustion of the biofuels used in transport have been characterized. The experiments were carried out on a motor car with a diesel engine, meeting the Euro 5 standard requirements. The vehicle was powered with biofuel blends containing [...]
5
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 377-384
PL Przedstawiono problemy awarii uszczelnień czołowych. Przytoczono rodzaje przyczyn i ich skutki na wcześniejsze zużycie w formie schematu blokowego. Zwrócono uwagę wpływu niepożądanych cząstek stałych na trwałość uszczelnień czołowych. Zasygnalizowano możliwość ograniczenia oraz kontrolę wpływu cząst[...]
EN The article presents problems of early failures of end-face seals. The types of causes and their effects on earlier wear are given as a block diagram. The adverse effect of solid impurities on the durability of end-face seals is indicated. Possible limitations and control of solid particles effect i[...]
6
84%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 2 95--102
PL Praca traktuje o emisji do atmosfery (skrót AD) wybranych pierwiastków w typowej przestrzeni miejskiej, gdzie istnieje wiele źródeł zanieczyszczenia. Główne źródła zanieczyszczeń na badanym terenie to pobliskie huty żelaza i stali oraz elektrownia cieplna. Zbadano charakterystykę ilościową i jakości[...]
EN The contribution deals with the atmospheric deposition (AD) of selected elements in the typical urban area with many sources of pollution. The main sources of pollution are represented by nearby iron and steel works and the thermal power station. Qualitative and quantitative characteristics of the t[...]
7
84%
Environment Protection Engineering
EN Bag-house dust collectors are commonly used in the industry for removing solid particles from dust laden gas. Bag house filter media need to be periodically cleaned in order to remove accumulated particles from the filter surface. Pulse jet cleaning is the most common cleaning method but produces no[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last