Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 284
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage treatment plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 3 110-113
PL Celem artykułu jest ocena pracy oczyszczalni ścieków "Południe" w ciągu trzech i pół roku, wraz z ustaleniem jej skuteczności. Ocenę oparto na pięciu normowanych wskaźnikach zanieczyszczeń.
EN The goal of the article is to evaluate three and a half years of the Południe sewage treatment plant work, and to determine its effectiveness. The assessment is based on five standardised pollution indicators.
2
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 30-36
PL Zjawisko zarastania dyfuzorów jest powszechne. Powoduje ono spadek stopnia wykorzystania tlenu oraz wzrost strat ciśnienia w dyfuzorach membranowych dodatkowo przyspiesza degradację membran. Obecny stan wiedzy pozwala na szczęście identyfikować i skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku, minimalizują[...]
EN Diffuser's fouling is common. It causes decrease of oxygen transfer efficiency and increase of pressure drop on diffusers. In mbrane diffusers it can additionally accelerate degradation of membranes. Fortunately, present state of knowledge allows identification and effective counteraction in order t[...]
3
100%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 2 (53) 58-62
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny efektywności pracy oczyszczalni ścieków w wybranej gminie. Skład ścieków dopływających do małych oczyszczalni oraz ich ilość są podstawą do modernizacji oczyszczalni ścieków. Gospodarka prowadzona w gminie, ilość ścieków, ładunek zanieczyszczeń, ora[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 12 31-33
EN Sewage treatment plant's diagram. Types of reagents used, application and dosage methods. Chemical and economic analyses.
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 4 138-144
EN Technological scheme of Strzelce Opolskie sewage treatment plant. Parameters of sewage reaching the plant. Symbio process principle. Working parameters and efficiency of selected sewage treatment plants in Poland. Investment efficiency factors in selected sewage treatment plant.
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
PL W referacie zaprezentowane zostały podstawowe pojęcia związane z niezawodnością działania oczyszczalni ścieków oraz wymagania odnośnie jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, obowiązujące w przepisach polskich i europejskich. Następnie opisano metody określania niezawodności działania oczyszc[...]
EN The paper discusses problem of technological reliability of wastewater treatment (WWT) plants in reference to obligatory regulations for effluent quality from the plants. Basic definitions and methods of evaluation of plant reliability are described in the paper and then calculations of required rel[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN In the work issues related to modeling of the biological-chemical wastewater treatment plant are presented. A commonly-used control strategy including model predictive control of the wastewater treatment plant are presented. Then a model of biological and chemical transformations AMS1 is described a[...]
8
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 66-70
PL Gospodarka wodno-ściekowa stanowi ważny element infrastruktury każdego kraju. W ciągu ostatnich lat obserwuje się ciągły rozwój technologii ujęć wody, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji osadów pościekowych czy zakładów utyliza[...]
EN The water - sewage economy states important element of infrastructure of every country. It last years in draught were observed was the continuous development of technology of formulations, water-supply systems and sewage, sewage treatment of sewages or the institutions of utilization of municipal wa[...]
9
80%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 4 (37) 34-37
PL Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą analizy wypadków przy pracy w oczyszczalni ścieków. W pierwszej części przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: terminologia dotycząca wypadków w środowisku pracy, przegląd podstawowych wymagań i wytycznych, zasady analizy i profilakt[...]
10
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 38-41
PL Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników determinujących zachowanie bakterii nitryfikacyjnych. Optymalna temperatura dla Nitrosomas i Nitrobacter (tab. 1) wynosi 35°C lub odpowiednio 35-42°C (EPA, 1993). Istnieje spór co do faktu, że jest pewna temperatura krytyczna, poniżej której prędko[...]
11
80%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 1 (46) 43-49
PL Oczyszczalnia ścieków ma chronić wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. Układ technologiczny oczyszczalni ma zapewnić suwanie zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych: azotu i fosforu. Problemy oczyszczania małych ilości ścieków przedstawiono na przykładzie oczyszczalni gminnej.
EN The sewage treatment plant has to protect surface waters before the pollutions. The technological course of the sewage treatment plant has to remove an effacement of organic pollutions and nitrogen and the phosphorus. Connected problems with the cleaning of small quantities of sewage one represented[...]
12
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 8 328--330
EN Evaluation of the effectiveness of sewage pollutants reduction in Skała - Nowa Wieś sewage treatment plant
13
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 2 10-13
EN Structure of the risk management process. Suggestion for evaluation system and risk management for sewage treatment plants as a new tool for plants managing personnel. Types of risk: quality r, ecologi-cal r, financial r., exploitative r.
14
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 3 34-38
EN Methods of risk estimation (puantity, quality, matrix r. Introductory dangers analysis. Method of an "event tree". Solutions for 5 concrete examples of treatment plant inefficiency probability marking.
15
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 5 17-20
EN The choice of technological solution for sewage treatment plant should be preceded by a few-variety concept with technical and economic analysis, both at the stage of building new objects and while adding new buildings or modernizing the existing ones.
16
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 12 432-435
17
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 4 146-149
EN Concept of sewage deep cleansing technology technological diagram. Effects of sewage treatment in referential installation.
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 5 173-174
19
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 7-8 164-166
EN Location of monitored sewage treatment plants. Time with H2S emission as compared to the whole measurement period. Distribution of hydrogen sulphide emission level in particular sewage treatment plants.
20
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 2 69-73
EN Consideration of practical experience gained after 1991 in sewage treatment plants implementing advanced methods of removing carbon, nitrogen and phosphorus compounds from the sewage in working on a new directive. Dimensioning of active sludge and secondary sedimentation tanks chambers according to [...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last