Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeczoznawca budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2013 nr 2 41-45
PL Przedmiotem niniejszego artykułu są kwestie związane z rzeczoznawstwem budowlanym nadawanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Przedstawiona została rola rzeczoznawcy, a także sposób uzyskania tego tytułu oraz problemy związane z niejednoznacznością przepisów prawnych w stosunku do tej grupy [...]
EN Obtaining a title of building surveyor crowns a long process of acquiring highly specialized civil engineer's knowledge. This path begins with graduation, and then gets building licence, which is preceded by the acquisition of practical skills in the designing and construction works. The next step i[...]
2
100%
Przegląd Budowlany
3
100%
Budownictwo i Prawo
2003 R. 7, nr 5 27--28
4
88%
Przegląd Budowlany
5
88%
Przegląd Budowlany
6
75%
Przegląd Budowlany
7
75%
Budownictwo i Prawo
8
75%
Budownictwo i Prawo
2002 R. 6, nr 4 20--22
9
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 5 8--10
10
75%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 9 479--481
PL Rzeczoznawstwo budowlane, najwyższy tytuł w budownictwie, ma długoletnią tradycję. Od pierwszych regulacji było uznawane za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Stan ten, wbrew opinii środowiska, uległ zmianie w 2014 r. Obecnie jest oczekiwany powrót do poprzednich regulacji.
EN The building surveyor, as a highest title in construction, has the longest tradition. Since the first regulations it was considered as an independent technical function in the construction industry. Unfortunately, this state, contrary to the opinion of the environment, has changed in 2014. However, [...]
11
75%
Przegląd Budowlany
12
75%
Budownictwo i Prawo
1998 R. 2, nr 4 35--36
13
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 33--34
14
63%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 3 11--16
PL W artykule szczegółowo omówiono funkcję rzeczoznawcy budowlanego w hierarchii zawodowej. Opisano aktualne zmiany dotyczące wykonywania tego zawodu, związane z deregulacją oraz przedstawiono ocenę środowiska zawodowego, dotyczącą obowiązujących uregulowań prawnych.
EN The article looks at the function of the quantity surveyor in the occupational structure. New deregulation changes regarding this occupation are specified and an analysis of the occupational environment related to the abiding law is presented.
15
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 126--127
16
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 64--65
PL Na początku 1946 r. UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) zaoferowała Polsce i kilku innym krajom pomoc w uruchomieniu produkcji penicyliny. Początkowo polska fabryka miała być zlokalizowana w zaadaptowanym budynku szpitalnym w Krakowie, ale zdaniem rzeczoznawców bud[...]
EN In early 1946, UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) offered to help several European countries, including Poland, to establish production of penicillin. Initially, Poland’s first penicillin plant was to be set up in an old hospital building in Kraków, but experts at the Mi[...]
17
63%
Przegląd Budowlany
PL Źródłem rzeczoznawstwa budowlanego są Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne a szczególnie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, który prowadzi tę działalność jako wyodrębnioną formę gospodarczą od 1961 r. Liczne krajowe akty prawne począwszy od Uchwały Rady Ministrów z 1961 roku ustalały w [...]
EN Expert assessment in the field of construction is provided by Scientific and Technical Associations, and in particular the Polish Union of Construction Engineers and Technicians (PZITB), which has conducted this activity professionally since 1961. Numerous Polish legal instruments, beginning with a [...]
18
51%
Przegląd Budowlany
PL Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności w budownictwie. Bezpieczne utrzymanie obiektów istniejących i nowo budowanych, często o bardzo skomplikowanej konstrukcji, a także z zastosowaniem najnowszych technologii stawiają przed rzeczoznawstwem coraz to poważniejsze i[...]
EN Surveying is one of the most responsible forms of activity in the construction industry. Safe maintenance of existing and newly built facilities, which often have very complicated constructions and make use of the latest technologies, pose more and more serious and responsible tasks for the surveyor[...]
19
51%
Budownictwo i Prawo
2019 R. 22, nr 3 17--21
PL Przebieg procesu budowlanego wymaga udziału osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem są gwarantem prawidłowego przebiegu i bezpieczeństwa tego procesu. W przypadku sporu sądowego z zakresu budownictwa ich rola ulega marginalizacji, a g[...]
EN The course of the construction process requires the participation of people who perform independent technical functions in the construction industry – people who, through their knowledge and experience, guarantee the correct course and safety of this process. In the case of litigation in the field [...]
20
51%
Budownictwo i Prawo
1998 R. 2, nr 4 36--38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last