Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rurociąg kanalizacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2004 nr 9 86--89
PL W niniejszym artykule przedstawiono uszkodzenia rur DN200 typu bezciśnieniowego, ze zbrojonej włóknem szklanym nienasyconej żywicy poliestrowej (UP-GF) rurociągu kanalizacyjnego, ułożonego w wykopie, na podbudowie wykonanej z geowłókniny i geokraty wypełnionej pospółką na podłożu torfowym, podparteg[...]
EN The damage of DN200 no pressure, reinforced with glass fibre non-saturated polyester resin (UP-GF) pipe for sewage system pipeline located in the excavation on the substructure made of geo-needled cloth and geo-grid filled with all-in aggregate on the peat base, supported in the micro-piles pipes' c[...]
2
84%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawiono wyniki modelowania zmiennych warunków posadowienia rurociągu z rur kamionkowych i wpływu tych warunków na nośność rur. Rury śluzą do budowy przewodów kanalizacyjnych metodami tradycyjnymi i bez wykopowymi. Celem badań symulacyjnych było wyodrębnienie najbardziej niekorzystnych schemató[...]
EN Modelling results of variable bedding conditions for conventionally and trenchlessly installed stoneware pipes have been presented. The influence of the above-mentioned conditions on pipe bearing capacity has also been described. The aim of the examination was to identify the worst cases of pipe bed[...]
3
84%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono analizę wyników badań oporów hydraulicznych na wzniesieniach podczas przepływu ścieków w rurociągach kanalizacji podciśnieniowej. Badania oporów hydraulicznych na wzniesieniach zostały przeprowadzone na wybudowanej w laboratorium eksperymentalnej instalacji kanalizacji podciśnieniowej.[...]
EN The results of research into hydraulic resistance on lifts for sewage flow in the pipeline of a vacuum sewage system were analyzed. An investigation of hydraulic resistance was carried out on the lifts of an experimental vacuum sewage system built in a laboratory. The research methodology comprised [...]
4
84%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Artykuł stanowi trzecią część pracy, podejmującej problem wpływu warunków podparcia zmieniających się na długości rurociągu na jego nośność. Przedstawiono wyniki badań labora-toryjnych, dotyczących wpływu dwóch sąsiadujących rur w ciągu rurociągu na nośność rury środko-wej najniekorzystniej podparte[...]
EN The article is the third part of the project on the influence of bedding conditions varying along a pipe axis on the bearing capacity of this pipe. Laboratory test results of the interaction between neighbouring pipes constituting a pipeline subjected to various bedding conditions were presented her[...]
5
84%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Artykuł stanowi drugą część pracy, opisującej wpływ warunków podparcia zmieniających się na długości rurociągu na jego nośność. Opierając się na normie PN-EN 295-3, zaproponowano modyfikację sposobu podparcia rur, umożliwiającą modelowanie zmiennych warunków posadowienia rurociągu.
EN This is the second part of the paper dealing with the analysis of the influence of bedding conditions varying along the pipe axis on pipe bearing capacity. On the basis of the standard PN-EN 295-3, some modification of pipe support is proposed herein in order to improve modelling of variable conditi[...]
6
67%
Archives of Civil Engineering
PL Coraz szersze stosowanie wykładzin wzmacniających i uszczelniających typu CIPP i FFP w rurociągach kanalizacyjnych wymusza podjęcie rozważań nad statyczno-wytrzymałościowym aspektem ich pracy. Specyfika takich układów, ich wielowymiarowość i złożoność oraz wciąż niedostateczne długoterminowe doświad[...]
EN With the growing application of strengthening and sealing liners of CIPP and FFP type to pipelines it becomes necessary to start investigation into the static, stability and strength aspects of their behaviour. Due to the specificity of such systems, their multidimensionality and complexity as well [...]
7
67%
Environment Protection Engineering
EN The method of identifying areas of risk of failure in water pipe network has been presented including presentation and analysis of risk factors for failure in water main pipe network, the proposal of the method for identifying risk areas using a simulation model of the water distribution subsystems [...]
8
67%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wykorzystania odpadowego piasku z odlewni aluminium. Założono, że piasek ten może być przydatny do wytwarzania mieszanek iniekcyjnych, stosowanych na wypełnienie przestrzeni w naprawianych studzienkach i kolektorach kanalizacy[...]
EN The paper presents the results of laboratory tests on the use of waste sand from aluminum foundry. It was assumed that this sand may be useful for the production of injection mixtures used to fill the space in repaired wells and sewage collectors. The results obtained confirmed previous assumptions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last