Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 638
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
2
100%
Logistyka
2010 nr 4 35-38
3
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 5 29--31
PL Poprzednie lata oznaczały dla Polski złoty okres pod względem rozwoju energetyki odnawialnej, nawet jeśli wciąz nie należymy pod tym względem do czołówki państw europejskich. Energetyka wiatrowa zdominowała nasz rynek energii ze źródeł niekonwencjonalnych, pozostawiając inne, obecnie mniej opłacalne[...]
4
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych w gminie Pińczów, woj. świętokrzyskie w celu wskazania potencjalnych możliwości i barier rozwoju obszaru wiejskiego na terenach Natury 2000. Badania oparto o analizę strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przest[...]
EN The paper presents a pilot survey, conducted in selected rural areas of Natura 2000 in the Pińczów community to identify potential opportunities and limitations for the study area. The investigations were conducted on the basis of local planning, land use planning and a questionnaire survey. They le[...]
5
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 5 58--60
6
80%
Świat Szkła
PL Truizmem jest stwierdzenie, że postępy technologii szkła wpływają w istotny sposób na rozwój architektury. Warto jednak poświęcić nieco uwagi problemom jakie wiążą się z tym zjawiskiem.
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Results of heat development in Ukraine state and prospects analysis are presend. Technical equipment and devices parameters are presented. Save energy efficiency is described.
8
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 1(3) 29-38
PL Artykule charakteryzuje energetykę jądrową na świecie, wskazuje technologiczne i społeczne uwarunkowania jej rozwoju. Przedstawia ekonomikę energetyki jądrowej, osiągnięcia i pozycję największych graczy na światowym rynku. Omawia doświadczenia Francji i prowadzoną przez nią promocję energii jądrowej[...]
EN The paper describes nuclear energy worldwide along with technological and social conditions for its development, presenting the economics of nuclear power and the achievements and positions of the leading market players. Additionally, it focuses on France's experiences and promotion of nuclear power[...]
9
80%
Przegląd Geodezyjny
10
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor, nestor polskiego odlewnictwa, uczestniczący osobiście w jego funkcjonowaniu, odbudowie i rozwoju, z faktu pełnienia wielu odpowiedzialnych funkcji technicznych oraz menedżerskich przedstawia swoje obserwacje i oceny tych działań w okresie 50-lecia. Artykuł zawiera wiele, nieznanych lub zapomn[...]
EN The Author, a nestor of the Polish foundry engineering, personally participating in its functioning, rebuilding and development, due to holding several technical and managerial responsible functions, presents his observations and assessments of such operations during the last 50 years. The paper con[...]
11
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 1 8-11
12
80%
Spektrum
2009 nr 11-12 XIII-XV
13
80%
Spektrum
2009 nr 9-10 VIII-XIII
PL W elektrotechnice obserwuje się nowe rozwiązania w zakresie materiałów czynnych i konstrukcyjnych, nowych technologii, nowych koncepcji i struktur maszyn, transformatorów i aparatów elektrycznych, urządzeń rozdzielczych itp. Rozwijane są metody obliczeniowe obwodowe i polowe, optymalizacyjne, decyzy[...]
EN New solutions in electrical engineering in the fields of active and constructional materials, new technologies, new conceptions and machine structures, transformers and electric appliances, distribution devices etc. are observed. Developed are field and circumferential, optimizing, decisive etc. com[...]
14
80%
Elektro Info
2008 nr 11 38-41
PL Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując małe, własne generatory, najczęściej napędzane lokomobilą parową. Nie było to jednak rozwią[...]
15
80%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 3 97-101
16
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 13 215-225
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2007 Z. 9 75-88
PL Nieodłącznymi elementami istnienia dużych aglomeracji są funkcjonujące w bezpośredniej styczności obszary podmiejskie. Współcześnie tworzą one zazwyczaj charakterystyczny wianuszek otaczający miasta. Powstałe wielokrotnie w dalekiej przeszłości kształtowały one przez stulecia swój własny kod kulturo[...]
EN There are existing suburban areas near big agglomerations. Usually their live is very closely connected with the existence of big neighbour. They create characteristic circle surrounding cities. Many of them started their lives many years ago in the middle century, or earlier. For hundreds of years [...]
18
80%
Tribologia
2007 nr 6 7-61
PL Opracowanie dotyczy jednego z najpopularniejszych zespołów maszynowych, łożysk ślizgowych, charakterystycznych dla ruchu obrotowego i mających wielowiekową tradycję. Omówiono konstrukcję (postać i materiały) łożysk i ich zastosowanie od czasów prehistorycznych po czasy współczesne. Ukazano współzale[...]
EN This study concerns one of the most popular machine components for rotational movement featuring centuries long tradition, i.e. sliding bearings. Design of these bearings (structure and materials) has been discussed together with their application areas from prehistoric times till present. A paralle[...]
19
80%
Spektrum
2008 nr 1-2 VI-XII
PL Podano prognozy światowego rozwoju energetyki jądrowej na podstawie opublikowanych w 2007 r. studiów trzech organizacji międzynarodowych: Światowego Stowarzyszenia Energii Atomowej (SSEA), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz Światowej Rady Energetycznej (WEC). Programy badawczo-rozw[...]
EN Given are prognoses concerning development of nuclear power industry in the world on the basis of studies published in 2007 by three international organisations: World Nuclear Association (SSEA), International Atomic Energy Agency (MAEA) and World Energy Council (WEC). International research and dev[...]
20
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 7 21-21
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last