Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozróżnienie chiralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono rozdzielanie enancjomerów 2,6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzotizolu (DATHBT) na kolumnie Chiralpak AD. Zbadano wpływ dodatku amin: trietylo-(TEA), dietylo-(DEA), n-butylo-(BA) i monoetanolo-(MEA) do faz ruchomych - etanol i n-heksan oraz 2-propanol i n-heksan - na rozróżnienie chiralne[...]
EN In this paper enantioseparation of 2.6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazoIe (DATHBT) on a Chiralpak AD column has been studied. The effect of addition of triethyl- (TEA), diethyl- (DBA), n-butyl- (BA), and monoetanolo- (MEA) amines to ethanol-n-hexane and 2-propanol—n-hexane mobile phases has bee[...]
2
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1834-1841
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last