Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
1998 Nr 5 133-135
2
88%
Chemical and Process Engineering
PL W związku z nadmierną akumulacją cynku w układzie wodnym jednej z zintegrowanych hut przeprowadzono analizę jego rozkładu w obiegach wodnych i w oczyszczalni końcowej z uwzględnieniem różnych wariantów ich zasilania i odsalania. Zastosowano metodę komputerowej symulacji bilansu zasolenia, opartą na [...]
EN Because of the excessive accumulation of zinc in the water system of one of the integrated steel plants, analysis of the said factor distribution in water circuits and final water treatment plant with different options of supply and desalting has been carried out. A method of computer simulation of [...]
3
88%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono polowe badania oporu penetracji gleby lekkiej w płaszczyźnie prostopadłej do kolein utworzonych oponami kół przednich i tylnych ciągników rolniczych do głębokości 0,4 m i szerokości wykraczającej poza koleinę. Wykazano, że badane opony powodują głównie znaczne zwiększenie oporu penetra[...]
EN Field investigations were carried out concerning the penetration resistance of the light soil in plane perpendicular to wheel tracks left by passing tyres of either, front and rear wheels of agricultural tractors, up to 0,4 m depth and the width exceeding wheel track. It was found that the tyres use[...]
4
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2090--2107
EN The issue of linkages between land use and air emission types has been bring up in this paper. Based on the example of Warsaw districts, the average distribution of the line point and surface emission in relation to land use has been illustrated. Based, on the literature review related to aspects of[...]
5
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 11 36--37
6
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper concerns the problem of decomposition of a large-scale linear dynamic system into two subsystems. An equivalent problem is to split the characteristic polynomial of the original system into two polynomials of lower degrees. Conditions are found concerning the coefficients of the original p[...]
7
75%
Problemy Ekologii
PL Efektywny proces biodegradacji folii z poli (kwasu mlekowego) najkorzystniej zachodzi w temperaturze 48°C. Analiza mikrobiologiczna folii po biodegradacji w glebie kompostowej wykazuje wyższą liczbę mikroflory termofilnej kolonizującej jej powierzchnię, niż mikroflory mezofilnej wskazuje, że te drob[...]
EN An effective biodegradation process of a poli (lactic acid) foil takes place at the temperature 48°C. A microbiological analysis of the foil after biodegradation in a compost soil shows a higher number of the thermophilic microflora colonizing its surface than the mezophylic microflora what indicate[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zjawisko niejednorodności wytrzymałości betonu na grubości formowanych poziomo elementów, szczególnie w płytach, jest znane, lecz wykrywanie takiego uwarstwienia jest trudne i w związku z tym nie jest ono wystarczająco zbadane. Tak powstająca niejednorodność cech mechanicznych betonu praktycznie nie[...]
EN Strength of concrete in elements moulded in horizontal position varies on their thickness. This phenomenon is known, but detection of mechanical characteristic's lamination is difficult and yet insufficiently examined. Concrete heterogeneity arising in this way is practically not controlled. In this[...]
9
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let K be a field and let L = K[ ξ] be a finite field extension of K of degree m > 1. If ƒ ∈ L[Z] is a polynomial, then there exist unique polynomials uo, ..., um-1 ∈ K[Xo, ...,Xm-i] such that ƒ... [wzór]. A. Nowicki and S. Spodzieja proved that, if K is a field of characteristic zero and ƒ ≠ 0, the[...]
10
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We improve a recent splitting theorem of Domański and Vogt by showing that in the category of PLS-spaces each exact sequence 0 -> F -> X -> 0 splits whenever E is isomorphic to a subspace of D' and F is isomorphic to a quotient of D', the space of distributions on some open subse of [R^d].
11
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let k be a field of characteristic zero, L = k[xi] a finite field extension of k of degree m > 1. If f is a polynomial in one variable over L, then there exist unique polynomials u0,..., um-1 belonging to k[x0,..., xm-l] such that f(x0 + xix1 + ...xi^m-1 xm-l) = uO + xiu1 + ...xi^m-1 um-1. We prove [...]
12
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let (M, H, g) be a sub-Riemannian manifold. Fix a point [p_0 belongs to M] and denote by f the sub-Riemannian distance from [p_0]. It is proved that f is smooth on an open and dense subset of a certain neighbourhood of a regular geodesic. On the other hand, each minimizing geodesic around which f is[...]
13
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Ammonium nitrate ammoniate samples were heated up to 423- 590 K to study their thermal stability. Under pressures of 1.5- 24 MPa ammonium nitrate decomposition was not observed. The behaviour of the system does not change in the presence of hydrogen or methane in the gaseous phase and ammonium chlor[...]
14
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono wyniki teoretyczne i eksperymentalne analizy sprzężeń anten liniowych dowolnie zorientowanych i umieszczonych na wielowarstwowym dielektryku. Praca koncentruje się na wyprowadzeniu zależności analitycznej na impedancję wzajemną, która to zależność umożliwiałaby dogodną implemen[...]
EN The paper presents results of analysis of an electromagnetic coupling between two linear arbitrary oriented printed antennas. A multilayer structure is used as an antenna dielectric substrate. Derived analytical formulas allow us as to calculate a mutual impedance between two linear antennas. The pr[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 12 2170-2173
16
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 1024-1028
17
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 7 773-779
PL Prowadzono badania modelowe nad degradacją benzo(a)pirenu (BaP) w obecności y-Al2O3 w zakresie temperatury 423-573 K, przy dwóch różnych obciążeniach objętościowych reaktora. Obserwowano spadek stężenia BaP w produktach ze wzrostem temperatury procesu oraz obniżeniem obciążenia objętościowego reakto[...]
EN Decomposition of benzo[a]pyrene (BaP) at the temperature range of 423-573 K in presence of y-Al2O3 was examined in model conditions at two various loads of the reactor. Both the reference sample and the BaP decomposition products were analyzed with a capilIary column gas chromatograph. Increase in [...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Autorzy badali pięć różnych układów elektrod do analizy powstawania ozonu. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę zależności między rozkładem pola elektrycznego a wytwarzaniem ozonu. Parametry pola elektrycznego były obliczane metodą elementu skończonego a rezultaty obliczeń były analizowane meto[...]
EN Previously, the authors have investigated five different electrode arrangements and that resulted different ozone production capacity. The aims of this paper is to highlight the reasons for these difference in ozone production as related to the potential and electric field distribution. The electric[...]
19
75%
Journal of Applied Analysis
EN Results on products of Schwartz distributions are obtained when they have coinciding point singularities and only sums of the products exist in the distribution space. These results follow the pattern of a well-know distributional product published by Jan Mikusiński in 1966, and are named Mikusiński[...]
20
75%
Tribologia
2010 nr 6 117-122
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące nacisków bocznych podczas zagęszczania mieszanki wapienno-piaskowej na ścianki formy o przekroju kołowym. Do tego celu wykorzystano stanowisko wyposażone w czujniki tensometryczne na różnych wysokościach formy. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na dobór mod[...]
EN The paper presents the results of studies on pressures exerted by the compaction process of lime-sand mixture on the side-wall of circular forms. For this purpose, a stand was equipped with strain gauges placed at different form heights was used. The results will make it possible to choice an approp[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last