Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 401
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ropa naftowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2010 R. 20, nr 1 17--22
2
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
3
100%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 12 565-570
PL W artykule zamieszczono informacje na temat metodyki oznaczania temperatury płynięcia próbki ropy (Pour Point of Petroleum Oil) według ANSI/ASTM D 97 oraz opisano metodykę określenia temperatury płynięcia ropy dla różnych wartości ciśnienia i stopnia nasycenia gazem w aparaturze PVT. Przedstawiono w[...]
EN The article presents information about methodic of determination the pour point of petroleum oil in accordance with ANSI/ASTM D 97, information about methodic of determination the pour point of petroleum oil for different values of sample's pressure and for different values of solution gas/oil ratio[...]
4
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
5
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
6
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
7
80%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 11 1028-1036
PL Odsalanie i odwadnianie ropy naftowej w elektrodehydratorach jest najważniejszym etapem przygotowania surowca do przerobu w rafinerii. Efektywność odsalania ropy naftowej w bardzo istotny sposob wpływa na funkcjonowanie instalacji DR-W, ilość odkładanych osadów i szybkość korozji aparatury. Głęboko [...]
EN Desalting and dewatering of crude oil in electrodehydrators is one of most important step of preparing of feedstock for refining processes. Effectiveness of crude oil desalting influences significantly operation of AVD installations, amount of built up sediments and corrosion velocity. Deeply desalt[...]
8
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
9
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2013 R. 22, nr 1 21--25
10
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2013 R. 22, nr 1 39--44
11
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 979-985
EN The report is about the program "Interpretator-M" designed for interpretation of build-up and drawdown pressure curves of oil, gas, gas-condensate and injection wells. The program is based on the use of determined moments of the depression method. There are two stages of interpretation in the progra[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 167 1-125
PL Wpływ związków powierzchniowo-czynnych na rozdział w układach woda-ropa naftowa nie został dotychczas dostatecznie zbadany. Celem niniejszej pracy jest dokładniejsze zbadanie obecności oraz zmiany stężenia wybranych ZPCz jonowych oraz niejonowych, na równowagi w układach woda-ropa naftowa i ich dobó[...]
EN The effect of surfactants on water-petroleum systems distribution has not been examined sufficiently yet. The goal of presented paper is more detailed examination of the presence and concentration changes in selected ionic and non-ionic surfactants with reference to the balance of water-petroleum sy[...]
13
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 889-894
PL Pomiar płynności oleju poddawanego działaniu różnych temperatur wykonuje się według metody badań ASTM D 97 (Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products - Znormalizowana Metoda Badań Temperatury Płynięcia Produktów Naftowych). Wyniki wykonanych manualnie oznaczeń temperatury płynięcia s[...]
EN The measurement of the flow behavior of oil when subjected to different temperatures is carried out using ASTM D 97 (Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products). The results of these manually determined pour points are influenced by thermal antecedents, as well as prior mechanical tre[...]
14
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 973-978
PL W płynach złożowych zawierających pewne ilości asfaltenów i parafin może dochodzić, przy zmianie parametrów PVT, do wytrącania się osadów. Dozowanie odpowiednich środków chemicznych jest jednym z możliwych sposobów zapobiegania temu zjawisku. W artykule przedstawiono dwa etapy badawcze doboru odpowi[...]
EN Reservoir fluids, containing some amounts of asphaltenes and paraffins, can cause precipitation of deposits which can block the flow in pipe. Dosage of appropriate chemicals is one of methods to prevent this process. Two steps of research concerning the choice of various chemicals are presented in t[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 135-136
PL Z wydobyciem, transportem i przerobem ropy naftowej nieodłącznie wiąże się problem rozlewów olejowych, zarówno na wodzie, jak i lądzie. Nowe regulacje prawne wymagają od przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem i przewozem ropy naftowej posiadania planu ich likwidacji. Prawidłowo opracowany pl[...]
16
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2008 nr 6 55-73
17
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2004 nr 3 23-28
18
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
19
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1298-1302
20
80%
Chemia Analityczna
PL Zaproponowano prostą procedurę kilkuetapowego rozwijania chromatogramów cienkowarstwowych wykonywaną w kierunku rosnącej i malejącej siły elucyjnej i porównywanie w świetle UV kształtu, wielkości, położenia i barwy plamek po każdym etapie elucji. W wyniku badań stwierdzono, że metoda ta pozwala na u[...]
EN A simple procedure based on several-step thin-layer chromatogram development, carried out towards increasing and decreasing elution strength has been presented. On the basis of many experiments it has been evaluated that the application of the procedure described bellow allows to achieve high reliab[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last