Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 154
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roofing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 5 2-4
PL Podstawowy podział dachów to dachy płaskie lub strome. Wybór optymalnego rozwiązania zależy często od regionu, w którym budynek powstaje - jego tradycji budowlanej, dopasowania do budynków sąsiednich, warunków klimatycznych (siła wiatru, obciążenie śniegiem), dostępności bazy materiałowej. W artykul[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 62-63
PL W artykule omówiono zadaszenia szklane.
3
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania i skutki przenikania powietrza przez warstwy zewnętrzne przegrody, nazwanego przez autora przenikaniem powierzchniowym, oraz przenikania przez całą przegrodę, opisanego jako przewiewanie przenikające. Szczególną uwagę zwrócono na uszczelnianie połączeń[...]
EN The article presented mechanisms of causes and effects of air leakage through outer layers of partitions, called by the author "surface leakage" and of leakage through the entire partition, described as "penetrating leakage". Special emphasis was put on sealing of joints with properly selected and a[...]
4
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zawilgoceniem dachów skośnych ocieplonych wełną. Opisano mechanizmy powstawania skroplin i kryteria ich oceny. Przedstawiono również pomocnicze metody oceny zawilgocenia termoizolacji na przykładzie budynku z ocieplonym poddaszem spełniającym funkcję s[...]
EN The article presents the issues related to moisture accumulation on wool-insulated slanted roofs. It describes the mechanisms of condensate formation and the criteria for its evaluation. It also presents the auxiliary methods of evaluating the accumulation of moisture on thermal insulation, illustra[...]
5
80%
Izolacje
PL Jednym z obowiązujących dokumentów, w którym znajdują się wytyczne do-tyczące posadzek w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, jest instrukcja ZDB z 2005 r.: "Hinweise fur die Ausfiihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen- und Aulsenbereich" [1]. [...]
6
80%
Izolacje
PL W poprzednim odcinku naszej serii jako przykład błędnej informacji podałem często powtarzaną opinię o przewadze lekkich pokryć nad ciężkimi. Traktowanie lekkości pokryć dachowych jako bezwzględnej zalety jest bowiem błędem, który wprowadza fałszywe kryterium oceny materiałów pokryciowych. Warto rozw[...]
7
80%
Izolacje
PL O okapach pisałem w naszej serii już kilkakrotnie. Jednak wadliwe wzorce wykonawcze są wciąż powielane, dlatego należy powrócić do tego tematu. Co więcej, obecnie większość dachów pochyłych jest wadliwie wykonywana. Konsekwencje są bardzo poważne dla wszystkich zainteresowanych - właścicieli domów, [...]
8
80%
Izolacje
PL Według obecnie funkcjonującego w Polsce prawa każdy może wykonywać prace dekarskie. Nie musi mieć przygotowania zawodowego ani kursu przyuczającego do tego zawodu. Co więcej, fachowości wykonawców nie weryfikuje także rynek - inwestorzy borykający się z problemem braku ekip wykonawczych jako sukces [...]
9
80%
Izolacje
PL W artykułach publikowanych w cyklu "ABC sztuki dekarskiej" opisywaliśmy podstawowe teorie i zasady dotyczące budowy i wykonania dachów, a szczególnie ich pokryć. Podsumowując tę serię w jej jubileuszowym - 50 - odcinku, warto pokazać związek między jakością dachu a jego projektem.
10
80%
Izolacje
PL Niskoparoprzepuszczalne folie wstępnego krycia (FWK] są nadal stosowane w wielu dachach, lecz głównie z poddaszem nieużytkowym. W dachach z poddaszem mieszkalnym zostały wyparte przez wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia [MWK]. Główną tego przyczyną jest skomplikowany (gdy jest prawidł[...]
11
80%
Izolacje
PL Gdy się patrzy na polskie dachy, można odnieść wrażenie, że kominy muszą być murowane, i to najlepiej z dziurawej cegły klinkierowej, a ich usytuowanie na dachu jest dowolne. Takie są u nas tradycje, mimo że większość dachów przecieka właśnie wokół kominów. A może warto zauważyć, że kominy można bud[...]
12
80%
Izolacje
PL Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby pewna część powierzchni dachów nazywanych płaskimi nie miała spadku. Takie fragmenty powinny być dodatkowo (kilkakrotnie) zabezpieczone materiałem hydrolzolacyjnym. Płaskość oznacza brak spadku na dachu, a nazwa "dachy płaskie" w dobrej praktyce deka[...]
13
80%
Izolacje
PL Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów - owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.
14
80%
Izolacje
PL Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa przepływające szczelinami przegród budowlanych powietrze nie wywołuje skojarzeń ze stratami ciepł[...]
15
80%
Izolacje
PL Wklęsłe połączenie dwóch połaci dachu tworzy w koszu zlewnię, do której z dwóch stron spływa woda deszczowa. Im opady są bardziej obfite, a kąt nachylenia połaci bardziej stromy, tym prędkość i dynamika wody są większe. W związku z tym wykonanie tego fragmentu dachu w każdym szczególe musi być przem[...]
16
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 37-38
PL W artykule przedstawiono aktualne wymagania uzytkowe i kryteria oceny folii PVC przewidzianych do stosowania jako samodzielne, jednowarstwowe pokrycia dachowe.
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 259-267
PL W pracy przedstawiono warunki szacowania trwałości materiałów pokrycia dachowego, uwzględniane przy określaniu przewidywanego projektowanego okresu użytkowania budynku. Dokonano analizy czynników zewnętrznych mających wpfyw na trwałość. Przedstawiono zasady prognozowania trwałości wyrobów w świetle [...]
EN Overall conditions regarding evaluation of durability of roofing materials, which is considered in determination of anticipated-designed service live of building is presented in the paper. Analysis of the influence of external factors upon durability has been done. Principles of durability anticipat[...]
18
80%
Izolacje
2003 R. 8, nr 1 68--71
PL Dachy spadziste we wszystkich rodzajach budynków są w równym stopniu ważnym elementem architektonicznym, co funkcjonalnym. Podstawowe funkcje techniczne dachów to osłona budynku przed wpływami atmosfery oraz przed ucieczką ciepła. Pokrycia dachów spadzistych osłaniają te budynki przed opadami atmosf[...]
19
80%
Izolacje
PL Budując własny dom, bardzo często wybieramy dla jego zwieńczenia dach stromy, wielopołaciowy. Z jednej strony stanowi on ważny element elewacyjno-architektoniczny, z drugiej zaś strony umożliwia nam zaaranżowanie na kondygnacji poddasza niekonwencjonalnego wnętrza o unikalnym charakterze.
20
80%
Izolacje
2003 R. 8, nr 2 46--47
PL Nawiązując do artykułu pt. „,Szczelność pokryć dachówkowych a kąt nachylenia połaci dachu” (Izolacje nr I ‘2003) warto wyjaśnić Czytelnikom, że spośród wszystkich pokryć dachowych tylko dachówki mają tak dobrze opracowaną teorię stosowania — również w zakresie zagadnień związanych z ich szczelnością[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last