Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rock movements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł zawiera analizę wyników pomiarów rozwarstwień skał stropowych oraz pomiarów endoskopowych wykonanych na dziewięciu odcinkach pomiarowych w wyrobiskach z obudową podporowo-kotwiową.
EN The paper includes an analysis of measurements (survey) of the roof rocks separation and endoscopic measurements executed on the ten measurement sections in the workings with the standing and roof bolting support.
2
75%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono pomiary geodezyjne na powierzchni w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w rejonie osiedli Gzichów i Syberka w Będzinie. Wykonano analizę tych pomiarów i na ich podstawie wyznaczono parametry teorii Budryka-Knothego, tj. współczynnik eksploatacyjny a, parametr rozproszenia wpływów tg/3 ora[...]
EN Surveying on the surface in the region of the arterial road No. 4 as well as in the region of settlements Gzichow and Syberka at Bedzin are presented. An Analysis of this surveying has been carried out and on its basis the parameters of Budryk-Knothe theory has been determined, it is exploitation co[...]
3
75%
Przegląd Górniczy
PL Prawidłowo wykonana prognoza wpływów projektowanej eksploatacji górniczej na obiekty budowlane na powierzchni terenu powinna uwzględniać także wartości wskaźników deformacji w stanie nieustalonym. W ramach artykułu przedstawiono przykład praktyczny takiej prognozy dokonanej na podstawie własnej prop[...]
EN Properly done forecast of planned mining influence on building objects on the surface should also take into consideration the values of deformation indices in the transient state. Within the confines of the paper a practical example of such a forecast carried out basing on the own proposal of transi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last