Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road safety barrier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The work presents the traffic safety issue related to a use of the road protective barriers. It describes a purpose and tasks that should be fulfilled by the safety system. Conditions of crash tests and their evaluation according to the requirements of the existing standard documents are also presen[...]
2
100%
Journal of KONES
EN High accident index in Poland, including one of the highest death rates in EU, forces undertaking the intense works in order to improve traffic safety. Published road accident statistics indicate that the most dangerous accidents include a vehicle collision with a tree, post or other road object. Th[...]
3
88%
Journal of KONES
EN The paper evaluates the effectiveness of the innovative road safety system equipped with prototype component segments composed of a body made of a plastic filled with reinforced concrete. Main advantages of the new safety barrier include increased resistance to corrosion as well as easy transport an[...]
4
63%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 6 45--51
PL Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania symulacji numerycznych do badań efektywności urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie sposobów ich konfigurowania. Obecnie w celu dopuszczenia do stosowania bariery ochronne muszą przejść specjalistyczne testy zderzeniowe. Ze względu na wysoki k[...]
EN The paper presents the possibilities of using numerical simulation to test the properties of road safety equipment. Nowadays safety barriers must pass specialist crash tests, what allows them to be commonly used. Because of the high cost of crash tests, more and more manufacturers and other investig[...]
5
51%
Modelowanie Inżynierskie
PL Bariery stalowe są najczęściej stosowanym rodzajem barier ochronnych. Ich podstawowym zadaniem jest zapobieganie zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Bariery stosowane na europejskich drogach muszą spełniać wymagania norm EN 1317. Jednym z najważniejszych parametrów poz[...]
EN Steel barriers are the most commonly used type of safety barriers. Their basic task is to prevent the errant vehicle from getting off the road in places which are particularly dangerous. Barriers used on European roads must fulfill the requirements of EN 1317 standards. One of the most important par[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last