Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  remanence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN An investigation of magnetic interaction between the particles of hybrid bonded magnets based on mixtures of Nd-(Fe,Co)-B and strontium ferrite powders was carried out. An enhancement of the magnet remanence and coercivity caused by the interaction between their components was observed. From Mössbau[...]
2
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 179-189
PL Określono wpływ zawartości Nd i temperatury wygrzewania na właściwości magnetyczne nanokrystalicznych magnesów Nd-Fe-B wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy. Stwierdzono wzrost koercji JHc oraz obniżenie remanencji Jr i maksymalnej gęstości energii magnetycznej (BH)max wraz ze wzrostem zawartości[...]
EN The influence of Nd content and annealing temperature on magnetic properties of Nd-Fe-B magnets produced by the mechanical alloying method were investigated. With increasing Nd content from 6% at. to 18% at. increase of coercive field JHc and decrease of remanence Jr and energy product (BH)max were [...]
3
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Opracowano model wiążący zjawisko podwyższonej remanencji ze strukturą fazową magnesów nanokrystalicznych. Przyjęto, że w próbce izotropowej, której remanencję można obliczyć z prawa Stonera-Wohlfartha w wyniku działania zjawiska podwyższenia remanencji tworzy się pewien obszar o właściwościach mate[...]
EN A simple geometrical model which describes enhanced remanence in nanocrystalline magnetic materials in terms of their phase constitution has been formulated. It has been assumed that in isotropic material, the remanence value which can be calculated on a basis of the Stoner - Wohlfarth model for the[...]
4
44%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Badano magnesy Sm-Fe-N wytworzone metodą dyfuzji reaktywnej. Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską stwierdzono, że badany magnes składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0.86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alfa-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe posz[...]
EN Permanent magnets Sm-Fe-N produced by reactive diffusion method were investigated. Using X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy it was found that this magnet consists of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0.86 and SmFe5 and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, volume fractions of these phase[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last